chiddush logo

פרעה שרד את קריעת ים סוף?? למה??

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 21/1/2016

 כל חיל פרעה בים לא נשאר בהם עד אחד

 


תוספות על התורה כותב: אבל אחד נשאר דהיינו פרעה, והביא מדרש שבא גבריאל והחזיק פרעה בתהום של הים חמישים יום, כנגד שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שכמניין מ"י היה בתהום של ים).

והנה במדרש תהלים קו' וכן הבעל הטורים מביא מפרקי דרבי אליעזר פ' מ"ג מובא מחלוקת תנאים, רבי יהודה אומר אפילו פרעה מת, שנאמר "אחד מהם לא נותר", ורבי נחמיה חולק כי "עד" ולא עד בכלל, ואכן פרעה היחידי שנותר, כמו שנאמר (שמות ט, טז) "ואולם בעבור זאת העמדתיך".

וראיתי מקשים על רבי נחמיה מלשון הפסוק תהלים קו, יא: "ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר" וכאן משמע שלא נשאר זכר מהמצרים ואף אחד לא שרד??

ומרן הגר"ח קנייבסקי בספרו טעמא דקרא עמוד מו' שבשלב הראשון גם פרעה טבע, ולאחר מכן הקב"ה החזיר אותו לחיים כדי שיספר את ניסי הבורא, ודייק כן מלשון הפרקי דרבי אליעזר "שהחייהו הקב"ה מבין המתים".

ואחרי שפרעה ניצל, כתוב במדרש: שפרעה נהיה מלך בנינווה, וכשבא יונה הנביא והזהיר אותם שאם לא יחזרו בתשובה נינווה מתהפכת, מיד נזכר פרעה במכות מצרים, והחזירם בתשובה.

וזה פלא עצום, הרי כל המצרים שטבעו ומתו כבר הכירו בכוח השם, ואמרו שהשם נלחם בהם, אבל בורא עולם לא רצה שיחזרו בתשובה לכן מיד הטביע אותם, אז למה דווקא הרשע העיקרי דווקא הוא שרד, ואפילו שהחזיר בתשובה עיר שלימה למה זה עדיף מלהחזיר את כל המצרים בתשובה עכשיו ומיד, מאשר פרעה שחזר והחזיר בתשובה רק אחרי מאות שנים, בתקופת יונה שמשך את יהוא למלך ככתוב ברש"י???

ועוד פלא עצום, איך יתכן שאחרי כל מה שעבר במכות ובים, ובחמישים יום בתהום!!! בכל זאת הוא שכח ולא חזר בתשובה מאות שנים, רק עד שיונה הזכיר לו??? ובכלל הוא זכה לאריכות ימים מופלגת, ובכל זאת הוא נשאר רשע???

אלא באמת רשע נשאר רשע!!! ומאות שנים אחרי קריאת ים סוף הוא לא התקרב לבורא עולם, אבל המוסר שראה ישב כל הזמן על פתחי ליבו, וברגע שהתעורר אפילו שזה היה לאחר מאות שנים, בכל זאת המוסר שראה בזמנו התעורר בו בעוז, והחליט לחזור ולהחזיר בתשובה.

ובאמת מצד עצמו לא היה מגיע לו את הפרס הגדול לחזור בתשובה, אבל היות והוא החזיר עיר שלימה בתשובה, היה שווה להמתין לו למרות חטאיו האיומים והמחרידים.

ויושבי נינווה עדיפים על המצרים, כי לנינווה היה זו פעם ראשונה שהעירו אותם לחזרה בתשובה ומיד חזרו בתשובה בלב שלם, ואכן הרבה מהלכות תשובה לומדים מנינווה, כי פרעה הרשע לימד אותם מה זה תשובה.

ובעצם הוא לימד אותם מבשרו, שחזרה בתשובה צריכה להיות מהלב, הנה הוא כבר אמר למשה "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", אבל משה ביטל דבריו, ואמר אני יודע שזה לא מלב שלם, וברגע שיגמר הצרה אתה שוב תחזור לסורך, וכך היה משך מאות שנים.


ויתכן מאוד שהוא שרד ללמדנו, א. שתשובה צריכה להיות מכל הלב, ולא רק זמני. ב. שאפילו רשע מרושע שווה לבורא עולם להשאיר אותו מאות שנים, בשביל להחזיר ציבור שלם בתשובה. ג. לעולם אל תזלזל במוסר, אפילו אם מאות שנים זה לא עזר, אבל יום אחד הלב נפתח סוף סוף, והבן אדם נזכר, ואז הכל צף, והוא חוזר בתשובה שלימה.

 

אבינו מלכינו השיבנו בתשובה שלימה לפניך, ותן בידינו זכות להשיב רבים מעוון, כי עדיין אינני גרוע מפרעה הרשע רודף אני לחזק את עצמי יחד עם אחרים ציבור גדול עד כמה שידי משגת, לחזרה בתשובה שלימה ונצחית מתוך שמחה וטוב לבב אמן ואמן.

http://www.ladaat.info/showgil.aspx?par=20160123&gil=1897‎

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה