chiddush logo

האם הירידה לפרטים לא פוגעת במהות התורה? (3 תגובות לחידוש זה)

4/2/2016

 שאלה שחשבתי עליה הרבה זמן:

האם הפרטים והדינים הקטנים פוגעים במהות התורה, באידיאל וברעיון שהתורה רוצה להעביר?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
מתנאל (20/2/2016)
שבוע טוב ומבורך. מאד בולט בפרשת משפטים הוא הריבוי במצוות שבין אדם לחברו - דיני עבד עברי, נזקי שור/אדם, ארבעה שומרים וכו'. אם כן, איפוא, ניתן להסיק שיש כאן מסר מאד ברור של התורה - לאחר פרשת יתרו, לאחר מעמד עשרת הדברות הגדול והמרשים, בכדי לייסד "ממלכת כהנים ועם קדוש" צריך וחובה לרדת לפרטי פרטים בכדי לקיים את דבר ה' המופיע בפרשת תרומה - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", וכדברי רז"ל: בתוכם - בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל". ועל כן ברור הדבר מדוע פרשת משפטים עוסקת דווקא במצוות שבין אדם לחבירו - לאחר מעמד עשרת הדיברות הגדול, בו עם ישראל ראה בחוש את דבר ה' - או אז קל מאד (במידה מסוימת ויחסית) לעבוד את ה' במצוות שבין אדם למקום. כשרואים עין בעין את הקב"ה - המצוות שבין אדם מקום יותר קלות ליישום. דווקא אז התורה מדגישה ומזהירה אותנו, שבכדי להיות סגולה וממלכת כהנים וגו קדוש, עלינו להיזהר ביתר דקדוק גם במצוות שבין אדם לחבירו. חז''ל במסכת אבות אומרים: &
(להמשך התגובה לחץ כאן )

boaz2016 (4/2/2016)
בהמשך לתשובה הקודמת פרשת משפטים שיורדת לפרטים של המצוות בעצם מסבירה עכשיו את מה ששמענו בגדול במעמד הר סיני כדי שאנחנו כבני אדם נוכל לממש את עצמינו ולהגיע לפוטנציאל שלנו וברגע שאדם עושה את המצוות זה מראה שהוא גם אחראי עליהם במידה יעשה עבירות והוא ישא בתוצאות עקב כך וזה מראה בעצם בשביל מה אנחנו קיימים ולמה ניתנה התורה.
dvir45 (4/2/2016)
דווקא מפרשת משפטים שנקרא השבת נראה שהפרטים הקטנים הם חלק מהותי מן התורה ולא חלילה פוגעים בה..
רש"י על "ואלה המשפטים" (המקור כמובן במדרש) לומד "מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני.."
לאחר מעמד מתן תורה המעורר התפעלות - הקולות, הברקים וההתגלות האלוקית עוברת התורה מיד לכתוב על דברים שהינם לכאורה קטנים ופחות חשובים(עבד עברי, בין אדם לחברו, שור שנגח, מי שכרה בור וכו' וכו').
היינו יכולים לחשוב שדברים אלו אינם העיקר בתורה אלא רק הדרכות יבשות וטכניות, כגון כמה לשלם, למי ומתי. לכן באה התורה וכותבת מיד לאחר מעמד הר סיני את פרשת משפטים להראות לנו שהעיקר זה היום יום, הפרטים הקטנים וכו'.
במקום אחר המדרש גם מדמה את מתן תורה לחתונה.
לאחר חתונה, אירוע מרגש שמתכוננים אליו בלי סוף צריכים בני הזוג לעבור מיד לחיי היום היום, מי זורק את הזבל, מי שוטף כלים וכו' וכאן, כמובן שהעיקר הוא היום יום ולא האירוע החד-פעמי.
וכך גם בלימוד תורה. ההתמ
(להמשך התגובה לחץ כאן )