chiddush logo

ואברהם זקן בא בימים (3 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי ישראל, 30/10/2010

 

פרשת חיי שרה "ואברהם זקן בא בימים".

אתם יודעים שלאדם מבוגר ישנם שני כנויים:

א. "זקן". אתם בודאי יודעים שלאדם מבוגר יש הרבה נסיון בחיים, הרבה חכמת חיים. אנחנו לפעמים מזלזלים באנשים מבוגרים מהדור הקודם, כיון שהם לא משכילים כמונו, אבל חכמת חיים יש רק לאנשים שעבר עליהם הרבה בחיים. גם לאדם צעיר מאד חכם ואפילו גאון אין נסיון חיים. כמו שהגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה קם לפני אנשים מבוגרים גם גויים, תוך נימוק, שעבר עליהם הרבה בחיים, ויש להם חכמה שאין לאדם צעיר.

הכנוי "זקן" לאדם מבוגר הוא על שם חכמת החיים שיש לו. המילה "זקן", הוא ר"ת "זה קנה חכמה".

ב. "בא בימים". אתם גם יודעים שעל אדם מבוגר עבר הרבה שנים ועל שם זה הוא נקרא "בא בימים". המילה "ימים" מובנה גם שנים, כמו שמוזכר בתורה בפרשתינו "תשב הנערה אתנו ימים (= שנה) או עשור (=עשרה חודשים)".

וקשה: מדוע הפסוק מגדיר את אברהם בתור גם זקן וגם בא בימים, הרי למעשה לשניהם אותה משמעות, שאברהם היה אדם מבוגר.

מבאר הרבי מחב"ד (על פי הזוהר) שבפנימיות כוונת הפסוק כך: אברהם גם עסק בחכמת התורה (ובכל השבע חכמות) להחכים את עצמו, ולהשלים את נפשו. ועסק גם במצוות ומעשים טובים שתכליתם לקדש את דברי העולם הזה ולגלות את אלקותו בעולם לאחרים. וזהו "זקן" זה קנה חכמה, להשלים את נפשו. "ובא בימים" שבא עם כל ימיו, כל ימיו היו מלאים, במצות ומעשים טובים לגלות אלקותו בעולם.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (3)
רומם אלדובי (10/10/2012)
יש זקנים בגופט, אולם חוזרים על אותה טעות שוב ושוב. יש צעירים בגופם, אולם הרוח שלהם מבוגרת. הם לומדים את המציאות, נמנעים מטעויות. אם טעו עושים תשובה עצומה וחזקה. יוסף-הצדיק מן התורה הוא פאר הדמות לזאת, הוא חכם, יפה. נפגע מתשע מאחיו, הצדק התחלק בינהם. הוא אינו מנצל את כוחו כמלך מצרים בפועל, לא נוקם באחיו, נלמד זאת לנו, מספיק דורות אנו רבים איש באחיו "איש את אחיו אהבו", לאהוב זה לדעת לוותר, כמו שכואב אבר,לא חושבים איך להורידו, אלא לרפותו, כך חלק חלש בגוף העם, חושבים איך החלק תקין יעזור לו להירפא. חלק חלש בעם-ישראל, החלק התקין מתקן אותו. מרכז עם-ישראל היה המקדש, הסנהדרין הצמודה לו. חיוני לשמוע אחד את השני, אחרת כבר היינו כה הרבה במלחמות-אחים, תיקון שלנו ,לא נלחמים בתוך עמנו" אנו מתקנים בייננו, ה' עוזר לנו.
ישראל (4/11/2010)
לרומם אלדובי
רעיון יפה
רומם אלדובי (31/10/2010)
עמנו הוא "זקן בא ביימים",זו ההיזדמנות שלנו לדאוג לעתיד. יש לנו כח , חוכמה עצומים. כי ה' מחדש אותנו, כל יום מחדש, באהבה בין בני-עמנו נוכל לנצלם.
ציורים לפרשת שבוע