chiddush logo

אין אומרים תחנון ואין מתענים כל חודש ניסן בגלל הציפיה למקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 8/4/2016

 מן המדרש לראש חודש ניסן

אין אומרים תחנון ואין מתענים כל חודש ניסן בגלל הציפיה למקדש!


במסכת סופרים הובא מנהג בארץ ישראללהתענות אחר הפורים שלשה ימים: שני, חמישי ושני זכר לתענית אסתר (כנראה במקוםתענית אסתר בי"ג אדר המקובלת היום), ושואלים שם, אם זהו זכר לתענית אסתר מדועלא מתענים בחודש ניסן, כשם שהצום בימי אסתר היה בחודש ניסן? ועל כך עונים: שהמקדשעתיד להיבנות בניסן! נמצא שהסיבה לאי אמירת התחנון והתענית בניסן, היא בגלל הציפיהלבניין המקדש:

"מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשתימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים, שני וחמישי ושני. ולמה אין מתענין אותן בחדשניסן? מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן, ושנים עשר נשיאים הקריבו קרבנם לשנים עשר יום,יום לכל שבט ושבט, וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב; וכן לעתיד לבא עתיד המקדש להבנותבניסן, לקיים מה שנאמר, אין כל חדש תחת השמש. לפיכך אין אומרים תחנונין כל ימי ניסן,ואין מתענין עד שיעבור ניסן, אלא הבכורות שמתענין בערב הפסח, והצנועים בשביל המצותכדי שיכנסו לפסח בתאוה, והתלמידים מתענין בו בשני ובחמישי ושני, מפני חילול השם ומפניכבוד תורה שנשרפה; במה דברים אומרים בצינעה, אבל לקרוא צום בציבור אסור, עד שיעבורניסן" (מסכת סופרים כא, א).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה