chiddush logo

לקט מביאור הנצי"ב - פרשת בחוקותי

נכתב על ידי אורן מס, 11/5/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור הנצי"ב – פרשת בחוקותי

כו,ג: אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו: מהם 'חוקים' ומהם 'מצוות'? הנצי"ב: "חוקותי ... המה י"ג מידות שהתורה נחקקת בהם ... שהמצוות הם חוקות שמים וארץ שהעולם ומלואו תלוי בקיומן, נמצא דאין 'אם' אלא לשון בקשה, שה' כביכול מבקש ממנו שנקיים המצוות, כדי שיהיו מוסדות עולמו וחוקות שמים וארץ קיימין ...מצוות המה קבלות מתורה שבעל-פה". נמצא שקיום העולם תלוי בקיום מצוות ה', וזהו מעין חוק יסוד, אין מצוות = אין עולם.


כו,יט: ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה: מיהם השמים והארץבמשל זה? הנצי"ב: "שמיכם – היינו גדולי ישראל (המנהיגים והעשירים) ... ארצכם – היינו המון עם ה' שירגישו בחיסרון הניכר (של מות העשירים) ... יהיו ההמון מרגישים בחסרון שלהם אבל לא יוכלו לעשות מאומה מבלי התעוררות גדולי ישראל, ואילו היו הגדולים גם כן מרגישים בחסרון, היו משתדלים להעמיד אחרים תחתיהם אבירי הדעת". ההמון מרגיש בקלקלת הכלכלה ואינם מסוגלים לתקן, באשמת המנהיגים, וזהו שמים כברזל.


כו,מא: ואז ירצו את עוונם: מהו 'ירצו'? הנצי"ב: "מלשון מנין ... שיתוודו על כל חטא ועוון שבין אדם לשמים". תיקון העולם תלוי בווידוי מפורט ומעשי בכוונה להשתפר. מעניין.


שבת שלום, שבת של קיום חוקי שמים ומצוות ה', הרגשת חסרון ומילוי על ידי המצוות, נקיות ווידוי עוונות, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה