chiddush logo

ספר נשים הלכות אישות יח'

נכתב על ידי הרמבם היומי, 22/5/2018

 דיני האלמנה ומזונותיה


אלמנה ניזונית ומתקיימת בכל צרכיה מנכסי הבעל (כמפורט בפרק) וכן מגדלת היתומים, עד שתתבע כתובתה. 

דינים שונים: 
1⃣  האלמנה ניזונית ממטלטלים שתפסה.
2⃣ אין קדימה במזונות. 
3⃣ אלמנה שנפלה לפני יבם ניזונית מהיבם כפוף למצב עוברה (כמפורט בפרק)
4⃣ אלמנה ניזונית רק כשבידה כתובה. 
5⃣ בשל הדחיפות לתת מזונות לאלמנה: אלמנה שבאה לבית דין לתבוע מזונות -מוכרים את נכסי הבעל ללא הכרזה, וניתן גם למכור שלא בבית דין מומחין ואף אם מכרה בעצמה -מכרה קיים. 
6⃣  אלמנה ענייה ששהתה 2 שנים ולא תבעה מזונות, או עשירה ששהתה 3 שנים ולא תבעה -ויתרה ואין לה מזונות בשנים שעברו, אלא משעה שתבעה; ואם שהתה פחות מזה, אפילו ביום אחד -לא ויתרה, אלא תובעת ונוטלת מזון אותן השנים שעברו.
7⃣ אלמנה שתבעה מזונות מן היורשים--הם אומרים, נתנו, והיא אומרת, לא נטלתי--כל זמן שלא נישאת, על היתומים להביא ראיה, או תישבע שבועת היסת, ותיטול; ומשנישאת, עליה להביא ראיה, או יישבעו היורשים שבועת היסת, שנתנו לה.
8⃣ דין תוספת כתובה, כדין עיקר הכתובה לכל מה שנאמר לעיל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע