chiddush logo

" כל השביעין חביבין" = לפרשת בלק יז תמוז

נכתב על ידי izik28, 20/6/2018

 

בס"ד


ד" ת לעלון לשבת פרשת בלק  יז תמוז התשע"ח מאמר ה 70 בלנ בע"ה


" כל השביעין חביבין "

-------------------------------------------------------------------------

דרכי אבותינו?

בלעם  במצוותו של בלק בונה שבעה מזבחות בהם הוא מקריב שבעה פרים  ושבעה אילים ,כדי לממש את הפ"ס," ועתה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי נוכל נכה בו  ואגרשנו מן הארץ" בלק מבין שאין הוא יכול לנצח את ישראל לכן הוא מבקש מבלעם שיכוון לשעה בה ה" כועס על ישראל כדי  לסכסך בינם לאביהם שבשמים , ונשאל מה עניין המספר שבע ?

במדרש רבה מפורש ששבעת המזבחות הם כנגד שבעה המזבחות שבנו שבעה צדיקים , אדם, הבל, נח , ,אברהם יצחק ויעקב ומשה , בלעם מביט על שורשיהם של ישראל  ורואה אותם שוכנים לשבטיהם , תוך כי שהוא מברכם, " מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" ברכותיו של בלעם היו בחינת עין רעה ורוח גבוהה שנאמר," נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא " אומר המדרש על כך," למה קבלת את אלו לא בשביל עבודה שעבדו לפניך ?לא נאה לך שתהא נעבד משבעים אומות ולא מאחת? ,השיבו רוח הקודש,טוב פת חרבה מבית מלא זבחי ריב ,שאתה רוצה להכניס מריבה ביני לבין ישראל"  

בין המצרים

אנו נמצאים בשבת  בו חל צום יז תמוז שנדחה מפאת קדושתה,  אנו מתאבלים על חורבן שתי בתי המקדש,  שהחל במעשה העגל שקרה בצום יז תמוז ,ונמשך דרך חטא  דיבת המרגלים שהיה ב ט באב , מה שלא זכה לסליחתו של הקב"ה, המדרש מפרש, " מקדש ראשון חרב מפני שהיו בו שלושה דברים, עבודה זרה גליוי עריות ושפיכות דמים ,בית שני חרב בשל שנאת חינם ובכך שדנו   דין תורה ולא הלכו לפנים משורת הדין , חטא העגל מתחבר עם חורבן בית ראשון שהרי בשני המקרים עם ישראל חטא בגילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה היא העגל, חטא המרגלים שנבע מחסרון אמונה בה" מקביל לחורבן בית שני ",  " ובדבר הזה אינכם מאמינים בה" אלקיכם" , הוצאת הדיבה פגעה בשמו של ה" ובהבטחתו לארץ חמדה," , בלעם במצוותו של בלק מנסה " ללכת" בדרכי אבותינו שעבדו את ה" באמונה לשם כך הוא הגה את רעיון שבעת המזבחות ,שמתקשר גם לקרבן החטאת בו היה הכהן מזה שבע  פעמים כדי לכפר על ישראל ,בניגוד לכל עניין בלק ובלעם .

ברית עולם

בליל שבת אנו מזמרים את הפיוט, " אזמר בשבחין " בו מופיע הפ"ס " ועטורין שבעין לה " ,עצם  דחיית

הצום מראה לנו את עוצמת קדושת השבת  והמספר," שבע", שעליו מתבססים חיינו בכך שאנו מקדשים על  היין שהוא שבעים בגימטריא בברכת ," ויכולו השמים והארץ " שבה שבעים תיבות, אנו מקבלים שבעים עיטורין  שמוענקים לקב"ה , שלו שבעים שמות ,ושהעניק לנו את מנורת שבעת הקנים שאורה כאור נרות השבת שמאירים את ביתם של החתן והכלה שלהם יש שבע ברכות  ,ושחוגגים שבעה ימי חג בסוכות ושבע הקפות בשמחת תורה ,חג הפסח שמחובר עם שביעי של פסח בו חלה קריעת ים סוף , יחד עם שבעה שבתות תמיתות בימי ספירת העומר עד חג השבועות בו מסתתרת המילה" שבע" , השבת היא זו שמחברת את כל עולמנו , שהרי אנו מונים ," היום יום אחד בשבת",הוכחה לכך שהשבת משפיעה על כל ימות השבוע  ,שבעצם שמירתה ע"י אכילת מטמעי השבת בשולחן שדומה למזבח בניגוד ל" מזבחות " של בלעם ובלק אנו מקדשים את הברית שכרתנו עם הקב"ה,ראיה לכך נקבל אם נחבר תאריך " יז  " תמוז שחל השבת   יחד עם תאריך "ט"[צום] באב שגם הוא דחוי מפאת השבת !  נקבל את הסיפרה" כו" היא שם" הויה",שהרי לכל יום בימות השבוע יש בן זוג,ואנו  הם בני זוגה של השבת ששיכת לכלל ישראל רק אם נלך בדרך אור השבת נזכה שאור זה ישפיע  עלינו בשאר הימים וכך, "הרחמן הנקדש יתברך ויתעלה כל כוס יין מלא בברכת ה" ויהפכו ימים אלו לימי שמחה בגאולה השלמה  ,אמן

[ יפורסם בל"נ בעלון " קול מהיכל" , בהכנ"ס היכל יהודה ת"א ,עריכת העלון שיר וחר]


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע