chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסד ד"ת לפרשת בשלח לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לצדיק כתמר יפרח--------------------------------------------------------------------נמצאים אנו ערב טו בשבט , האם יש בפרשת...

 בסד ד"ת להפטרת בשלח שבת שירה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל" אורו מרוז" או בית חבד על המאדים? -----------------------------------------------------------...

בסדד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "וְעַל-דְּרָכֶיךָ נָגַהּ אוֹר"-------------------------------------------------------------------חשך  בין ש...

בסדד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "וְעַל-דְּרָכֶיךָ נָגַהּ אוֹר"-------------------------------------------------------------------חשך  בין ש...

בסדד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "וְעַל-דְּרָכֶיךָ נָגַהּ אוֹר"-------------------------------------------------------------------חשך  בין ש...

בסדד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "וְעַל-דְּרָכֶיךָ נָגַהּ אוֹר"-------------------------------------------------------------------חשך  בין ש...

 בסדד"ת להפטרת פרשת בא לע"נ אבי  מורי אברהם משה בן גרציא ז"לבכור שורו הדר לו ----------------------------------------------------------מצרים משולה בהפטרה לעגלה יפיפיה כפ&...

 בסדד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל כל יהודי הוא קרן של אור -------------------------------------------------------------------בין שלל מכות מצרים אנו פו...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת וארא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"למכות מצרים חלק ב -------------------------------------------------בהפטרת השבת אנו קוראים כביכול על מכות מצרי...

 בסד ד"ת לשבת פרשת וארא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל"אצבע אלהים "------------------------------------------------------------בפרש אנו קוראים על תחילת מכות מצ...

 בסדד"ת להפטרת פרשת שמות, לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא וסבתי גרציא בת מרים ז"למי שם פה לאדם -----------------------------------------------------------------------------בה...

 בסדד"ת לעלון שבת שמות לע"נ גרציא בת מרים ואבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל  רועה נאמן  ---------------------------------------------- סנה " ומשה ...

 בסד ד"ת להפטרת ויחי לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל גרציא ז"ל --------------------------------------------------------------------------------בהפטרה אנו ק...

 בסד ד"ת לפרשת ויחי לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל ברכת יהודה ,או מצוות מעקה או מים אחרונים ?------------------------------------------------בפרשת ויחי ישנם," ...

 בסד ד"ת להפטרת ויגש לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל  ולע"נ חללי השואה שיום פטירתם לא נודע ולע"נ כל נפטרי עם ישראל מיום בריאת העולם עד היום  .ת.נ. צ. ...

מידע אישי

280 חידושים
0 תגובות
1400 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014