chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסד ד"ת להפטרת פרשת חקת שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו  או ואהבת לרעך כמוך לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל-----------------------------------------------...

 בסד ד"ת לפרשת חקת לענ  אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל"תקח בידך"--------------------------------------------------------------------------- פרשת חקת בהיפוך אות...

 ד"ת להפטרת פרשת קרח  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל ה" ימלוך לעולם ועד  או שהכל ברא לכבודו -------------------------------------------אנו קוראים בהפ...

 בסד ד"ת לפרשת קרח לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "מאת ה" הייתה זאת" ------ --------------------------------------------------------ויקח &q...

 בסד  ד"ת להפטרת פרשת שלח  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לתקות השני ------------------------------------------------------אנו קוראים בהפטרה על רחב ומעשה המ...

  בסד ד"ת לפרשת שלח לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לכרם ה" צבאות------------------------------------------------------בפרשת השבוע עת בוא המרגלים בשערי הארץ הכתוב מציי...

 בסדד"ת לפרשת בהעלותיך ולהפטרת הפרשה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויצחק  ורבקה ווליש בת שפרה ז"ל  נר ה" טרם יכבה –נר תמיד -----------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת נשא   לע"נ אבי מורי אברהם משה  בן גרציא ז"ל מלאכים טובים ------------------------------------------------------כותרת דה"ת מחזיר א...

 סד ד"ת לשבת נשא תשפא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לברכת כהנים וברכת כלה  או" והמברך יתברך" =====================================ברכת הכהנים מוכרת לכ...

 בסדד"ת לכבודה של ירושלים תותבב"א ביום חגה ה נד במספר לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל " אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני "===========================חיפשתי...

 בסדד"ת לפרשת במדבר וחג השבועות תשפא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא  ז"ל והרב יוסף משה  הכהן בן שרה זצל "ודברת בם"---------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת במדבר וחג השבועות  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל והרב יוסף משה הכהן בן שרה זצל      " והגית בו יומם ולילה או "מישהו פ...

 בסדלהביא ברכה אל ביתך  ד"ת להפטרת אמור בלנ  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא יצחק בן סניורו, סניורו בת אסתראה ואריה בן שבתאי ז"ל ולע"נ ההרוגים במירון ולרפ...

 בסדד"ת לשבת תזריע מצורע התשפא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל עולמות  נפרדים אך קשורים זה בזה------------------------------------------------פרשות השבת הם כידוע מחו...

 בסדד"ת להפטרת תזריע מצורע תשפא" מעלת חברנו ולא חסרונם  " לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ולע"נ חללי צה"ל שנהרגו במערכות ישראל הי"ד ------------...

מידע אישי

216 חידושים
0 תגובות
1080 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014