chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

  בסד ד"ת לשבת ראה כה אב  תשפ שבת מברכים אלול הבעל"ט     זכות הבחירה שלנו ..  או" כי האדם עץ השדה" -----------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת עקב תש"פ ותאמר ציון עזבני ה" *   או מה הייתם עושים אם היו מנסים להפריד או לנתק בינכם לבין חברכם? ויקירכם ?   --------------------...

 בסד ד"ת לשבת עקב תשפ             עקב כך  ולאור זאת ... אור התורה שלנו! --------------------------------------------------------------------...

 בס"ד ד"ת להפטרת שבת ואתחנן נחמו תש"פ                       "מלכותך מלכות כל עולמים "---------------...

 בסדד"ת לעלון שבת ואתחנן יא אב התשפ  אלומות של אור  בבית המקדש השלישי ---------------------------------------------------------------------------" ויהי אור " בע...

 בס"ד ד"ת לשבת דברים ג באב התש"פ " רב לכם שבת בהר הזה" – או כולם בונים מקדש שלישי יחד, כולם מוזמנים.. בלנ !!לע"נ אברהם בן מרים ז"ל --------------...

    בס"דד"ת להפטרת  מטות מסעי התשפ  לע"נ אהרון בן יוכבד ועמרם ז"ל              כפיות טובה  או  אלול בתמוז ..&n...

 בס"ד ד"ת לשבת מטות מסעי  כו תמוז התש"פ 42  מסעות  " סוף המסע הביתה!  ----------------------------------------------------------------------...

  בס"ד "ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה"  או האם צריך אישור לאושר  ? לפרשת פנחס יט תמוז לע"נ פלור מלוך בת גויה ז"ל[אשת דוד פפו ז"ל] &nbs...

 בס"ד        " בנין עדי עד "ד"ת  לשבת פרשת בלק  יא תמוז התש"פ-------------------------------------------------------------------------"...

 בס"ד ד"ת לשבת חקת  ה תמוז התש"פ                          לבאר את פי הבאר  או האישה כבאר ומקדש....

 בס" ד ד"ת לשבת קרח כח סיוון  בלנ               דבר והיפוכו  ,או "ותפתח הארץ את פיה "-----------------------------------...

   בס"דד"ת לשבת שלח כא סיוון התש"פ  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל                   "לאכל מפריה ולשבוע מטובה"...

 בס"דד"ת לשבת שלח כא סיוון התש"פ  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל                   "לאכל מפריה ולשבוע מטובה" ...

  בס"ד   ד"ת לשבת בהעלותך יד סיוון  בלנ לע"נ חלל נצר אחרון דוד בן רחל ז"ל " לא יכבה בלילה נרה" -" בהעלותנו על לבנו תורה כלולה" ---...

מידע אישי

137 חידושים
0 תגובות
685 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014