chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסד ד"ת להפטרת שבת שובה לע"נ אבי  מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל טל לברכה ושבת שובה----------------------------------------------------------יום הכיפור...

 בסדהצניעות ככתר בראש האדםד"ת לשבת וילך שובה  ה בתשרי התשפ"ב וליום הכיפורים לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויוסף בן סניורו ז"ל------------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת ראש השנה תשפ"ב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא  יוסף בן סניורו ויעקב בן הדור בן רבקה  ז"ל  עלץ ליבי ב ה "-----------------------...

 בסד ד"ת לראש השנה תשפ"ב שנת שמיטה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן  גרציא ז"לבדרכי אברהם אבינו בשנת השמיטה המעוברת  הבעל"ט--------------------------------------...

 בסד ד"ת להפטרת פרשת כי תבוא לע"נ אבי מורי אברהם  משה בן גרציא ז"ל" "כי ה" יהיה לך לאור עולם"----------------------------------------------------...

  בסד ד"ת לפרשת כי תבוא  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לטנא  מצוות לקב"ה -------------------------------בפרשת השבוע אנו קוראים את הפ"ס ," וְ...

 בסד ד"ת לעלון שבת כי תצא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל    "איש את רעהו יעזורו"---------------------------------------------עמלק שלהי חודש...

 בסד ד"ת להפטרת כי תצא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"למי נח---------------------------------------------------בהפטרת השבת מופיעה תזכורת לפרשת נח  כפי שנאמר בפ"ס...

 בסד ד"ת להפטרת כי תצא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"למי נח---------------------------------------------------בהפטרת השבת מופיעה תזכורת לפרשת נח  כפי שנאמר בפ"ס...

   בסד ד"ת להפטרת פרשת שופטים לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל תודה לקב"ה!------------------------------------------------ימי הרחמים והסליחות  , ימים ק...

  בסד ד"ת לשבת פרשת שופטים  תשפ"א לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל שערי האדם -------------------------------------------------------פרשת השבוע מתחילה ב...

  בסד ד"ת לשבת פרשת שופטים  תשפ"א לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל שערי האדם -------------------------------------------------------פרשת השבוע מתחילה ב...

 בסדד"ת להפטרת פרשת ראה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לכי פארך------------------------------------------------------------------------------------בהפטרת השבת מופיע פסוק לא ברו...

  בסדד"ת לפרשת ראה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"לקול מהיכל קול ה" ----------------------------------------.בפרשה מופיע הפ"ס "אֶת-הַבְּרָכָה--אֲשֶׁר תִּשְׁ...

  בסד ד"ת להפטרת פרשת עקב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל "עֲזָבַנִי ה" וַאדֹנָי שְׁכֵחָנִי" .=========================בפתיחת הפרשה  ציון המשולה ...

מידע אישי

240 חידושים
0 תגובות
1200 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014