chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

  בס"ד "ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה"  או האם צריך אישור לאושר  ? לפרשת פנחס יט תמוז לע"נ פלור מלוך בת גויה ז"ל[אשת דוד פפו ז"ל] &nbs...

 בס"ד        " בנין עדי עד "ד"ת  לשבת פרשת בלק  יא תמוז התש"פ-------------------------------------------------------------------------"...

 בס"ד ד"ת לשבת חקת  ה תמוז התש"פ                          לבאר את פי הבאר  או האישה כבאר ומקדש....

 בס" ד ד"ת לשבת קרח כח סיוון  בלנ               דבר והיפוכו  ,או "ותפתח הארץ את פיה "-----------------------------------...

   בס"דד"ת לשבת שלח כא סיוון התש"פ  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל                   "לאכל מפריה ולשבוע מטובה"...

 בס"דד"ת לשבת שלח כא סיוון התש"פ  לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל                   "לאכל מפריה ולשבוע מטובה" ...

  בס"ד   ד"ת לשבת בהעלותך יד סיוון  בלנ לע"נ חלל נצר אחרון דוד בן רחל ז"ל " לא יכבה בלילה נרה" -" בהעלותנו על לבנו תורה כלולה" ---...

  בס"ד ד"ת לחג השבועות ופרשת  נשא   תשפ  לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל             "שלשה כתרים "----...

  בס"דד"ת לשבת במדבר כט אייר  ויום ירושלים ה 53  תשפ                           יִרְאַת ה" , טְה...

 בס"דד"ת לשבת במדבר כט אייר  ויום ירושלים ה 53  תשפ                           יִרְאַת ה" , טְהו...

 בס"דד"ת לשבת אמור יד אייר לע"נ יצחק בן סניורו,סניורו  בת אסתראה , ואריה בן שבתאי ז"ל                       פס...

 בס"ד"צמאה לך נפשי - "או- "שלהבת אור "  לחודש אייר ותקופת הקורונה שתהיה בטלה כמו החמץ בפסח .. [לא מתוכנן]----------------------------------------------------------הת...

 בס"ד   ד"ת  לשבת אחרי קדושים  ח באייר התש"פזרע קודש מבורך-----------------------------------------------------------------------------ציינו זה עתה את יום הולדת...

 בס"דד"ת לפרשות תזריע מצורע  ר"ח אייר  לעלון קול מהיכל   לע"נ חללי צה"ל וקרבנות הטרור הי"ד ז"ל  ולע"נ סול בת אסתראה ז"ל ...

 בס"דד"ת לשבת שמיני כד ניסן  לע"נ קורבנות השואה ז"ל הי"ד           " לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו" או " עזר כנגדו" ...

מידע אישי

129 חידושים
0 תגובות
645 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014