chiddush logo

קשר בין שבט יהודה ולשבט דן ומביאת המשיח

נכתב על ידי דן, 26/9/2018

 הקשר לשבט יהודה ולשבט דן ומביאת המשיח                                                     המשיח בן דוד

ברכה על יהודה:

פרק מ"ט פ' ט'-י' בראשית:

גור אריה יהודה... רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו לא יסור שמש מיהודה ומחקק מבין רגלו עד כי יבא שילה

רש"י: שילה : מלך המשיח שהמליכה שלו 

ברכה על דן:

פרק ל"ג פ' כב' דברים:

ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן

פרק מ"ו פ' כג' בראשית:

ובני דן חשים

ספר "נחלת צבי" ספר בראשית פרשת ויגש

הרב הגאון רבי רחמים מלמד הכהן הפרסי הסביר בספרו היקר "כסא רחמים", שדן היה לו רק בן אחד: חשים שהיה איש נפל ואביו יעקב ראה ברוח הקודש שהוא ניצוץ דוד. יעקב עמד בתפילה ואמר: "רבונו של עולם, אם אין חיים זה הילד תן לו שנותיו של אדם הראשון, ביקש לו רחמים ונתן לו עניים, ידים ורגלים וברית וראש עד שנתן לו רמ"ח (248) איברים ושס"ה (365) גידים . אבל, יעקב שכח להתפלל על שמיעה האוזן.
"ובני דן" בגימטריא: "זה דוד המלך" וגם הוא מניצוץ בן דן.
אמו של דוד המלך : נצבת בת עדאל (מסכת בבא בתרא צ"א ע' א)
חשים: אותיות: משיח

בניין המשכן:

בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה אהליאב בן אחיסמך למטה דן 

בניין המקדש הראשון:
שלמה המלך משבט יהודה חירם מלך צור שאמו היא משבט דן (לפי הדברי הימים)

מדרש תנחומא פרשת כי-תשא : סימן י"ג

המשכן נעשה בשני השבטים אלו (יהודה ודן ) . ואף בית המקדש 
כן עשוהו, שלמה מיהודה וחירם מדן , שנאמר , בן אשה מן בנות דן
(דברי הימים ב' , ב , י"ג) שהיה אביו מנפתלי ואמו מדן . אמר הקב"ה ,
בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו כחומה. ולעתיד אני אבנה 
את בית המקדש ותהיה מקפת בחומת אש , שנאמר , ואני אהיה לה נאם-ה'
חומת אש (זכריה ב, ט).

אוצר מדרשים (אייזנשטיין) יעקב אבינו המתחיל בעמוד 228
 
יהודה בני גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהצלת את יוסף מן 
המיתה שאלמלא אתה היו הורגים אותו שמעון ולוי , 
ועתה תזכה שהרי יודו לך אחיך בעוה"ב שהצלת אותם 
משפיכות דמים ולא נטרדו אחיך לגהינם, אף בעוה"ז
תזכה שיקראו כל השבטים על שמך יהודים , כשם 
שנקראת אתה יהודה . ידך בעורף אויביך, אמר לו 
בני אתה הקשית ערפך שעה אחת וביישת עצמך במעשה 
תמר תזכה שתהרוג את אויביך בדבר שנוקשן על ערפן
ומניחן שהולך והורג, ואיזה זה הקשת. גור אריה יהודה
, א"ר חמא בר חנינא זה מלכנו בן דוד שיצא מב' שבטים
אביו מיהודה ואמו מדן ובשניהם כתיב אריה גור אריה יהודה
, דן גור אריה.

נחלת צבי פרק ג' פ' א' מגילת רות:

הלא אבקש לך מנוח ייטב לך

הרב אבן עזרא פירש כי לאישה מנוחה עד שתנשא
ולי נראה לפרש לפי שמה שמובא במסכת בבא בתרא (צ"א) על בועז אשר שפט את ישראל שבע שנים, ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו, ובכולן לא זימן את מנוח (אביו של שמשון) וכו'. וכולן מתו בחייו. ע"כ. ולזה הבטיחה נעמי לרות שאם תזמין את מנוח ייטב לה , ויהיה לה זרע של קיימא.

פרק ה' פ' כא':

ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי

ר"ת. בגימטריא: "מנוח" וזהו כאשר הזמין בועז את מנוח, בזכותו, הוליד את עובד, ועובד את ישי. והיה לו זרע מלוכה. וזהו סיום המגילה, וישי הוליד את דוד.

מנוח : בגימטריא : 104
ור"ת של הפסוק: בגימטריא: 104

מה בירך יעקב לדן: "לישועתך קויתי ה' " כתוב במדרש רבה לפי שיעקב ראה ברוח הקודש את שמשון וסבר שהגאולה מגעת בימיו, כיון שראה שמת, מיד אמר "לישועתך קויתי ה' ".

דן גור אריה:

במדרש בראשית רבה (צ"ט ס' י) כתוב שלשבט דן אין לא צריכים סיוע . ראינו את זה כמה פעמים . עם חשים בן דן שהרג את עשיו בלי עזרה , יש גם "מיכה" שהחטיא לבד את בני ישראל בחטא העגל הזהב. גם בתקופה של יהושע, שבני דן קיבלו את נחלתם , הלכו לבד לכבוש את הבשן בלי עזרה של השבטים אחרים, כמו בירך משה את שבט דן בוזאת הברכה (פרק ל"ג פ' כב') יש גם שמשון שהרג לבד כל הפלישטים בעיר עזה. וגם דוד המלך שיוצא משבט דן בצד אמו (נצבת בת עדאל) הרג את גלית החזק הפלישטי בלי סיוע. או יש גם ששבט דן מסייע את השבטים , אבל השבטים לא מסייעים איתו . כדוגמא. בבראשית רבה (צ״ג): האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, אמר לו יהודה בנימין את תפוס ושלום בבית אבא , מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו ארבע מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם ובקשה ארץ מצרים להפך . 
הסיוע המיוחד שקיבלו זה משני השבטים נפתלי ואשר שהיו איתו במחנה דן בפרשת במדבר. 

ברכה ביום העשירי לחודש ניסן - פרשת הנשיאים(סידור תפילת החודש):

וכשם שעמדת להם לעמך ישראל בעת צרתם בארץ מצרים. ורבת את ריבם ודנת את דינם בזכות דן. כן ה' אלוקינו ואלקי אבתינו הרם קרן משיח בן דוד עבדך אשר לקחת מזרעו של דן מושלים עם אמו (נצבת בת עדאל) של דוד.

פירושים חדשים על הפסוקים ט"ז- י"ז פרק מ"ט בספר בראשית :

דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל : 

דן גור אריה :

ט"ז  דן ידין עמו : זה מלך המשיח בן דוד שבא משבט דן מצד 
אמו, שלעתיד לבוא ידין את עמו כעם אחד כמו שכותב 
הרמב"ם במשנה תורה הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א
משנה א' : " המלך המשיח עתיד לעמוד וכו'... ובונה מקדש 
ומקבץ נדחי ישראל . וחוזרין כל המשפטים בימיו.יהי דן נחש עלי-דרך שפיפ(ו)ן  עלי-אורח הנושך
 עקבי-סוס ויפל רכבו אחור :

דן גור אריה : 

י"ז יהי דן נחש עלי-דרך שפיפון : כמו הנחש שהולך
לדרכו בלי עזרה , המלך המשיח יבוא גם בלי סיוע 
כמו שמבינים במשנה תורה לרמב"ם ספר שופטים הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א מ' א)

 יהי דן נחש :  המשיח בן דוד צריך לבוא בלי סיוע בלי עזרה מאף אחד כי הוא התחקון החטא של הנחש , ששני שמות האלה  יש להם באותה גמטריא : 358 , גם הנחש הוא חיה שלא הולך בקבוצה שהוא רודף אחר הטרף  
שלום שלום יהודים
דן בוקובזה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה