chiddush logo

חז"ל - תַּחַת חִטָּה יֵצֵא חוֹחַ

נכתב על ידי אלון, 12/11/2018

 " 'תַּחַת חִטָּה יֵצֵא חוֹחַ' (איוב לא, מ), תני רבי הושעיה: למדך תורה דרך ארץ - שדה שהוא מעלה חוחים (קוצים) יפה לזורעה חטים".

(תנחומא, פרשת ראה, סימן טו)

 

לכאורה מלמד רבי הושעיה את מלאכת הזריעה. אם אתה רואה שדה המצמיחה חוחים, דע לך כי היא ראויה לגדל בה חיטים. אך מובן שאין זה ממטרת התורה ללמד את מלאכת הזריעה, ולא לשם כך אמר רבי הושעיה את דבריו.

רבי הושעיה בא להסביר את הפסוק: "תַּחַת חִטָּה יֵצֵא חוֹחַ" -  שפירושו, ששדה בעלת כוחות, יש לה את היכולת להצמיח חוחים או חטים.

ביאור הדבר: אחד מחוקי הטבע הוא, שהעולם שואף לאי סדר. בלא השקת אנרגיה מתמדת - הדברים הולכים ויוצאים מן הסדר.

שדה בעלת פוטנציאל שלא תושקע בה אנרגיה - תצמיח חוחים. אך אם נרצה שהשדה תצמיח חיטים - יש להשקיע אנרגיה, יש לזרוע ולעמול בעבודת האדמה, ואי אפשר לסמוך על הטבע שיעשה את המלאכה עבורנו.

באותה מידה שיש לטפל ולהשקיע באדמה על מנת שתצמיח חיטה במקום חוח, עלינו להתייחס גם לאישיותו ומידותיו של האדם. לא יכול לצמוח אדם מתוקן במידותיו ללא עבודה. ללא השקעה בעבודת המידות של האדם, כגון: תאווה, כבוד, כעס - הרי שיצא חוח, ולא חיטה.

המושג של "עבודת המידות" איננו רגיל בעולם. רוב העולם חי כפי שהוא, בלא לעבוד על האישיות ולתקן אותה. "עבודת המידות" זהו חידוש של התורה, שחדר לעולמנו בזכות רבי ישראל מסלנט, מייסדה של תנועת המוסר, המלמדת את האדם כיצד להיטיב את מידותיו ואת אורח חייו.

חידושו הגדול של רבי ישראל מסלנט - שהמידות אינן מיתקנות מעצמן. בלא עבודה על תיקון מידותיו יצא האדם מקולקל ומושפע מהתאווה, הכבוד ושאר המידות המגונות המצויות בו.

רבי ישראל מחלק את עבודת המידות לשתי קומות: קומה אחת – שליטה וריסון עצמי, קומה שניה – שינוי אופי ("אור ישראל"): "האחת, לעצור טבעו לבלי עשות רע. והשנייה, להפוך טבעו לעשות הטוב. הבחינה השנייה קשה מן הראשונה, כי כבד (=קשה) יותר לשנות את טבעו מלעצור בעד טבעו. והאדם צריך לילך (=להתקדם) בהדרגה: בתחילה להיות סור מרע, היא הבחינה הראשונה, ואחר כך - עשה טוב, היא הבחינה השנייה".

רבי ישראל מסלנט מסביר שעבודת המידות חייבת לשלב את שתי הדרכים: דרך הריסון ודרך השינוי והתיקון.

הדרך של שליטה עצמית וריסון אינה בטוחה. היא מותירה את האדם במלחמה מתמדת, המחייבת "להשתמש במידת הגבורה ולסבול עמל וצער תמידי". אין כל ערובה שהניצחון במלחמת היצר יתמיד: "אף כי יתגבר על יצרו פעמים רבות, יפול ברשתם", לכן נקרא האדם לטהר ולזכך את טבעו: "ואל יאמר האדם את אשר עשה האלוקים אין לשנות, והוא יתברך הטביע בי כוח הרע, היאך אקווה לעוקרו משורשו?! לא כן הדבר, כוחות האדם בני כבישה וגם חלוף המה... לשנות את טבעו על ידי הלימוד וההרגל... להפוך כוחות נפשו... עד אשר כוח הרע ייעקר ממנו, ובל יראה ובל ימצא בקרבו כלל".

 

הרב יהושע ויצמן, מתוך האתר: "ישיבת ההסדר מעלות יעקב" - www.yesmalot.co.il

הרב אלישע אבינר, מתוך האתר: "ישיבת ברכת משה - מעלה אדומים" - www.ybm.org.il

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה