chiddush logo

חז"ל - יתוש קדמך

נכתב על ידי אלון, 27/11/2018

 "תנו רבנן: אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? שלא יהו המינים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית. דבר אחר, כדי שיכנס למצווה מיד. דבר אחר, כדי שיכנס לסעודה מיד" (סנהדרין לח, א)

 

הגמרא, מונה ארבע סיבות לכך שהאדם נברא בסוף מעשה הבריאה:

הסיבה הראשונה - שאם האדם היה נברא ראשון היו המינים עלולים לחשוב שהאדם סייע ועזר לקב"ה בבריאה.

הסיבה השנייה - שהאדם לא יתגאה בכישרונותיו ובייחודיותו.

הסיבה השלישית - שכיוון שהאדם נועד לעסוק בצד הרוחני/פנימי של העולם, רצה הקב"ה שמיד עם בריאתו יכנס לשבת, שבה עוסקים בצדדים הרוחניים והפנימיים שבעולם. לו האדם היה נברא בתחילת השבוע הוא היה עוסק ב"ששת ימים תעשה מלאכה" הוא היה עלול לחשוב שזהו עיקר ייעודו ותפקידו.

הסיבה הרביעית - שכיוון שהאדם הוא נזר הבריאה, וכל הבריאה לא נבראה אלא בשביל האדם, מן הראוי שכאשר נברא האדם הרי שכל המציאות כבר תהיה מוכנה ומתוקנת.

ביסוד דברי הגמרא עומדת העובדה שבאדם יש יסוד בו הוא עליון על כל הבריאה, ומנגד יש בו צד בו הוא נמוך ותחתון לעומת הבריאה - מצד אחד האדם הוא נזר הבריאה וכל הבריאה לא נבראה אלא בשבילו, אך מצד שני כאשר "זחה דעתו" של האדם והוא מתנהג לא כפי שמצופה ממנו – אומרים לו במה אתה מתגאה? אפילו היתוש קדם לך במעשה הבריאה.

כיצד ניתן להסביר את שני הצדדים הללו? נראה לומר שכגודל האחריות והייעוד, כך גודל הציפיה והתקווה, וכך גם גודל האכזבה וההרס. האדם הוא אכן הקובע והמשפיע על כל הבריאה כולה. לכן, כשהאדם עושה את ייעודו ותפקידו הוא מקדם את העולם ומקרב אותו לגאולתו ולתפקידו האמיתי - אין גדול ממנו. מאידך, כאשר האדם שוכח את תפקידו, חי כבהמה הדואגת אך ורק לצרכיה הפיזיים, הוא ההורס הגדול של הבריאה.

הגיע אדם לעולם - שתי דרכים עומדות לפניו: האחת, להיות שותף לקב"ה במעשה בראשית "אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם". השנייה, להיות פחות מיתוש. צומת זו ניצבת מול האדם בכל יום מימי חייו.

לכן נמשל עם ישראל הן לעפר והן לכוכבים (מגילה טז, א): "אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים: כשהן יורדין - יורדין עד עפר, וכשהן עולין - עולין עד לכוכבים".

כשעולים - עולים עד הכוכבים, וכשיורדים - יורדים עד עפר. על האדם לשאול עצמו באיזו דרך הוא מוליך את חייו? מה הבחירה הנכונה שעליו לקבל בכל צומת ובכל התלבטות בכדי להעלות את חייו לכוכבים, וממה עליו להיזהר כדי לא לשקוע בעפר.

 

הרב זאב סולטנוביץ, מתוך האתר: "ישיבת הר ברכה" - http://yhb.org.il/?p=219

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה