chiddush logo

ברכות הבנים

נכתב על ידי אבי מורגנשטרן, 20/12/2018

 עניין הברכות של אפרים ומנשה תמוה. אבל בעצם אם בודקים קצת מה קרה אז הוא עוד יותר תמוה.

בתחילת הפרשה אנו רואים שכתוב שיוסף לקח איתו ליעקב את מנשה ואת אפרים - מנשה קודם.
כשהגיע ויעקב אמר לו על ההבטחה של הקב"ה שיהיו עוד שני שבטים יעקב אומר אפרים ומנשה (קודם אפרים) כראובן ושמעון יהיו לי. יוסף כבר הבין מזה שיעקב מבכר את אפרים על פני מנשה.
אח"כ הוא ניגש ליעקב עם בניו ויעקב אומר: מי אלה לך? בתחילה חשב יוסף שהוא חושש שהולדתם אולי לא כשרה אז יוסף מביא את הכתובה - הכל כשר. זה לא מספק את יעקב, אז יוסף מבין שניטלה ממנו השכינה. ואח"כ התפלל על כך והשכינה חזרה אליו. (לע"ד זה קרה טיפה אחר כך אחרי שלקח אותם וחיבק ונישק אותם).
יוסף שעבר בעצמו את עניין ביכור הקטן
על הטעויות של ביכור הקטן שהתחיל אצל יצחק שביכר את עשיו ויהודה שביכר את זרח ויעקב שביכר את יוסף ושם ראינו שיעקב נענש על כך - קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז עכשיו שיוסף הבין שניתלה השכינה מיעקב הבין (בטעות) ששוב יעקב נענש על שביכר את הקטן את אפרים. וזה יעלה שוב את עניין הקנאה בין האחים ומי יודע איפה זה יגמר.
מה יוסף עושה? קודם מתפלל שתחזור הנבואה ליעקב שיראה לעשות את הדבר הנכון בעיני ה' אח"כ עושה "פטנט" הרי הוא כבר יודע שבאמת אפרים יותר חשוב אבל איך לגרום שלא תהיה קנאה? שם את אפרים בימינו ומנשה בשמאלו כמו שבאמת צריך אך כלפי חוץ נראה ההיפך כי אפרים בשמאל יעקב ומנשה בימינו... ואז הכל היה צריך לבוא על מקומו בשלום. מי שמגיע לו באמת מבוכר אך כך לא נוצרת קנאה. 
וזה אריכות הפסוק שלכאורה מיותר "וישם את אפרים בימינו לשמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו לימין ישראל". אריכות זו לא סתם אלא כדי להסביר את הפטנט. שכמעט הצליח. אבל יעקב "מקלקל" לו את זה.
שיכל ידיו.
מיד וירע ליוסף מה שאביו עשה וניסה לקחת את ידו ולהחליף - הוא לא אמר כלום כי זה היה מגלה לגמרי את העניין במקום זה הוא ניסה להחליף את מיקום ידיו של יעקב. אך כאן יעקב מפתיע ואומר לו : ידעתי בני . גם הוא יהיה לעם אך אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים - כן אני יודע אבל לאחר כל המערכות שעברנו אז עכשיו כבר הגיע הזמן ואנו מוכנים לבכר את מי שצריך ולא תהיה קנאה. ומיד ויברך אותם לאמור (כן ! תגיד את זה בפה מלא!) ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה - ומודגש - וישם את אפרים לפני מנשה. 
וכך קבע לדורות. כך יברכו כל בני בכל הדורות. ויזכרו שמבכרים את מי שמגיע לו ואין קנאה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע