chiddush logo

דתות איסלם ונצרות

23/3/2020

 

דתות

10 עובדות שהאנשים לא יודעים על מוחמד והקוראן

מי כתב את הקוראן? למה הוא מלא בכ"כ הרבה טעויות? ומה קורה למי שלא מאמין באסלאם? דברים שלא ידעתם על האסלאם

דעואל ישראל | כ"ד אב התשע"ט |25.08.19 08:51

share שתףווטסאפ

אא

1. מוחמד לא כתב את הקוראן!
בשונה מתורת ישראל, שנכתבה על ידי משה רבנו מפי ה', וניתנה לכל עם ישראל בדור המדבר, להבדיל אלפי הבדלות - הקוראן כלל לא נכתב על ידי מוחמד. למעשה מסופר בו כי מוחמד לא ידע קרוא וכתוב... הקוראן הועבר בעל פה לתלמידים שכתבו אותו לאחר מותו, וערכו אותו שוב ושוב במשך שנים רבות.
2. הקוראן העתיק מספרי התנ"ך ומחז"ל.

יש בו העתקות מספר משלי, קהלת, איוב ואפילו פרקי אבות מן המשנה היהודית, כמו גם אגדות שהועתקו מבראשית רבה. לדוגמה המשנה המפורסמת "כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא" (סנהדרין ד', ה') הועתקה בשמו של מוחמד לקוראן (סורה 5, 32). כל זאת מובן לאור העובדה שמוחמד הכיר יהודים בתקופתו ושמע על יהדותנו.
3. הקוראן חסר סדר.
מטעם זה, הקוראן איננו מסודר ולא מאורגן כמו התנ"ך, אלא נראה כמו שברי רעיונות וזכרונות, בפרק אחד מספר על יציאת מצרים ובפרק אחר יספר לפתע על אדם וחווה.
4. הקוראן מלא בטעויות.
המוסלמים לא היו בקיאים בתנ"ך, לכן בקוראן שיבושים ושגיאות היסטוריות חמורות. כך, לדוגמה, "המן" ממגילת אסתר מופיע בסיפור יציאת מצרים כיועצו של פרעה, ומסופר בו כי פרעה רצה לבנות את מגדל בבל שיגיע עד לשמים (סורה 40, 36-37); בתיה בת פרעה הופכת לאשתו של פרעה; עקידת יצחק הוחלפה בקוראן ל"עקידת ישמעאל"... כמו כן, מוחמד הושפע מהנצרות, ולכן חשב את ישו ואמו מריה לנביאים וצדיקים. עוד יש לציין כי הקוראן מציין את יציאת מצרים ומסירת ארץ ישראל לבני ישראל, ובשום מקום לא מובטחת הארץ לערבים. למעשה, העיר הקדושה לאסלאם נקראת "מכה", ונמצאת בערב הסעודית; כיפת הסלע היא רק אחד מהמקומות הקדושים לאסלאם, אף על פי שירושלים כלל לא מוזכרת בקוראן.
רוב המוסלמים לא יודעים עובדות אלה, כי האסלאם לא נועד לאנשי ספר. בשונה מהיהודים, שקוראים אתפרשת השבוע ולומדים תורה, אצל המוסלמים לא קיימת קריאה מסודרת בקוראן. למעשה, התפילה המוסלמית כוללת רק את שמונת הפסוקים הראשונים של הקוראן, אחריהם יש סדרה של השתחוויות על הקרקע, ושוב חוזרים על אותם פסוקים
5. מוסלמים טוענים שהיהודים זייפו את התנ"ך.
את הסתירות לקוראן מן התנ"ך תירצו המוסלמים בתירוץ המצחיק, כי היהודים זייפו את התנ"ך במטרה לסתור את אמונת מוחמד... זאת לאחר שהתנ"ך כבר הופץ בעולם ותורגם לשפות שונות מאות שנים לפני היוולדו של מוחמד. התנ"ך היהודי תורגם כידוע ללטינית (בתרגום השבעים, והועבר גם בידי נוצרים), ומגילות זהות של התנ"ך נמצאו עוד מתקופת בית המקדש השני (מגילות מדבר יהודה), זהות בלשונן לתנ"ך שלנו.
הטעויות החמורות בקוראן מוכיחות כמובן שמקורו שקרי, ונכתב מפי השמועה. אם מוחמד היה יודע קרוא וכתוב, וקורא את התנ"ך בצורה מסודרת, ודאי לא היה מלמד את תלמידיו טעויות שכאלה.
6. מוחמד לא היה איש של שלום.
בגיל צעיר התחתן עם אלמנה מבוגרת ועשירה, וכאשר נפטרה - השתמש בכספיה כדי לשכור שכירי חרב, ושפך דם רב כדי לסלול את שלטונו בקרב העמים הישמעאלים, בתוכם טבח גם יהודים (חפשו בגוגל: "קרב ח'ייבר"). לאחר שהביס את יהודי הכפר, לקח לעצמו כ'שלל' את אשתו של אחד היהודים שטבח באכזריות רבה: "בעלה, כנאנה אבן אבי אלרביע, נלקח אף הוא בשבי. מוחמד רצה להתנקם בו נקמה אכזרית. הוא ציווה להביאו אליו ודרש ממנו למסור לו את אוצרות משפחת אבי אלחוקיק שהכילו מרגליות וכלי הזהב ועדיים. כנאנה סירב. מוחמד ציווה לענותו ולסרוק את בשרו במסרקות ברזל ובשיפודים לוהטים. אחרי כן התיזו את ראשו. מוחמד ציווה לרצוח גם את אחיו סאלם. את צפיה, אשת הנרצח, הכריח לעבור ולצפות בגופות ההרוגים"!
צפיה, היהודיה המסכנה בת ה-17, נלקחה בכוח על ידי מוחמד, והייתה לאחת מנשותיו. עוד יהודיה שבויה שלקח בכוח היתה ריחאנה: "אחרי קרב השוחה שניהל מוחמד, לקח כשפחה את ריחאנה, במקורה בת שבט בני נדיר ואלמנתו של אחד מבני שבט בנו קורייזה היהודים".
כמו כן לא בחל בגיל: מוחמד התחתן עם ילדה בת 9 בשם "עאישה". אין צריך לומר שמעולם לא דרש את הסכמתן.
7. המוסלמים משתחווים לאבן של עובדי אלילים.
המוסלמים משתחווים לכיוון העיר מכה, בפני אבן שחורה קטנה שדבוקה לקיר קוביה (הכעבה). המקום אליו מתפללים היה בעברו מקדש של עובדי אלילים, ואבן זו נעשתה לשם עבודה זרה, עד שמוחמד הגיע למקום ו"קידש" את האבן השחורה... אחת מחמשת המצוות העיקריות של האסלאם הוא לעלות לרגל ולהשתחוות בפני האבן השחורה הזו.

(צילום: shutterstock)

8. לפי האסלאם, רוב האנושות הולכת לגיהנום.
היהדות היא דת של שלום עולמי, היא לא דורשת מהעמים להתגייר, אלא רק לקיים שבע מצוות בני נח (לא לרצוח, לא לגנוב, לא לנאוף וכדומה), עליהם יזכו לחלק בעולם הבא. אולם האסלאם היא דת שנועדה רק למוסלמים, ולפי אמונתם - כל מי שלא מאמין במוחמד, דינו לגיהנום נצחי של חיתוך איברים ושריפה... לפי שיטתם, מיליארדי נוצרים ומיליארדי סינים והודים - דינם אחד, לגיהנום. מובן שהנוצרים סוברים אותו הדבר, שכל מיליארדי המוסלמים שלא מאמינים באלוהיהם הצלוב דינו לגיהנום. מובן שהשכל הישר דוחה מכל וכל אמונה מרושעת כזו כלפי אלוקים, שוודאי שופט בצדק וברחמים את כל ביליוני בריותיו, ודורש מהם בראש ובראשונה את ליבם הטוב ומעשיהם הטובים. קשה להאמין שלפי דתות אלה, כל מיליוני היהודים שנטבחו בשואה באכזריות הולכים לאחר מכן לגיהנום רק משום שלא האמינו במוחמד/בצלוב. כידוע, 80% מהאנושות לא מאמינה במוחמד, כך שלפי אמונתם, רוב האנושות הולכת לאבדון נורא, ורק המוסלמים יזכו לגן-עדן. כך אמר מוחמד לפי הקוראן: "כל יהודי או נוצרי ששומע עלי (מוחמד), אבל לא מאמין שנשלחתי כנביא, הוא יהיה אורח נוסף בגיהנום של אש" (Book 1, Hadith 293).
אמונה קיצונית כזו, שאינה שופטת בהגיון את האנושות, ודאי איננה דת של צדק או של רחמים, ומובן שלא יכולה להיות דברו האמתי של אלוקים.
9. התנ"ך קובע שאלוקים לא יוותר לעולם על עמו הנבחר ועל תורתו.
ההפרכה הגדולה ביותר לאסלאם נמצאת בעובדה הפשוטה, שהמוסלמים מאמינים בנביאי ישראל, ביציאת מצרים ומעמד הר-סיני שנעשה לעיני כל עם ישראל. כלומר הם מודים בתורתנו הקדושה, אך סבורים שאלוקים הנצחי ("קורא כל הדורות מראש") שינה לפתע את דעתו וביטל את הברית עם ישראל. זהו שקר פשוט, לאור העובדה שפסוקים רבים בתורה מבטיחים שה' לא יוותר על בני ישראל ותורתו הקדושה. בפסוקי התנ"ך יש נבואות והבטחות שסותרות לחלוטין את האמונה במוחמד והקוראן: "חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם" (ויקרא י"ז, ז'), "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם - ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם"! (שמות ל"א, ט"ז), "ואני זאת בריתי אותם, אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך - לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה', מעתה ועד עולם" (ישעיהו נ"ט, כ"א) - ה' מצווה לשמור את תורתו לנצח, ומכאן שמצוותיו לא יתבטלו לעד. בנוסף לכך, ה' מבטיח לשמור על עם ישראל ולגאול אותנו באחרית הימים: "בך בחר ה' אלוהיך להיות לו לעםסגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים" (דברים ד', ד'), "כי אני ה' לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם" (מלאכי ג', ו'), "והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי" (דברים ל"א, ט"ז), "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" (דברים ד', ל').
"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם - להפר בריתי איתם, כי אני ה' אלוקיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים, אני ה', אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה" (ויקרא כ"ו, מ"ד).
"ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך, והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך" (דברים ל', ג').
הנביאים מדברים על גאולת ישראל באחרית הימים,משיח ישראל ובניית בית המקדש השלישי בירושלים (ישעיהו פרק ב', פרק י"א, פרק ס"א, ירמיהו פרק ט"ז ועוד רבים).
פרקים ופסוקים מפורשים אלה סותרים כל נביא-שקר בדור מאוחר יותר שיבוא לסתור אותם, שיטען לבטל את מצוות התורה או הבחירה בעם ישראל. כך למעשה אומרת התורה על נביאי שקר שבאים לבטל את המצוות: "כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר סרה על ה' אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצריים והפודך מבית עבדים - להדיחך מן הדרך, אשר ציווך ה' אלוקיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך" (דברים י"ג, ד').
הרי לנו התייחסות מפורשת בתורה לנביאי שקר כמו מוחמד וישו שבאו לבטל את תורת ישראל ולהדיח את בני ישראל.
10. התגלות יחיד מול התגלות המונית.
לפי הקוראן, מוחמד ראה את המלאך גבריאל במערה. כלומר האסלאם מבוסס על התגלות של אדם יחיד, אשר מיליוני אנשים מתבקשים להאמין לסיפורו. תארו לכם פירמידה הפוכה, שעל קצה הזעיר ניצבים מיליוני אנשים, כך בנויה האמונה במוחמד.
אין מקום להשוות זאת לאמונת התורה הקדושה. להבדיל אלפי הבדלות, משה רבנו לא ביקש מעם ישראל לשמור את התורה על פי התגלות פרטית בסנה הבוער, אלא לאחר נסים בקנה מידה ארצי: עשר המכות, קריעת ים סוף, עמוד האש והענן, ונבואה המונית במעמד הר-סיני.
ה' כרת ברית עם כל בני ישראל, נגלה לפני 3 מיליון איש בהר-סיני ועשה לנו אותות ומופתים אדירים שמוכיחים את שליטתו בעולם. זו ההוכחה לתורת ישראל: נסים אדירים ומעמד הר-סיני.
לפיכך, לא ייתכן שה' יכרות ברית חדשה עם המוסלמים או הנוצרים ללא נסים אדירים ומעמד הר-סיני נוסף שיוכיח זאת. מי שכורת ברית לפני 2 עדים, לא יכול לבטל את החוזה בלי 2 עדים. בורא עולם שכורת ברית לפני 3 מיליון איש כמובן לא יבטל אותה בפני עד בודד (מוחמד, שלטענתו נגלה אליו מלאך במערה). זו ההפרכה הגדולה ביותר לאסלאם והנצרות, בעובדה הפשוטה שהיא מבוססת על התגלות יחיד - אשר באה לבטל התגלות המונית שנעשתה לעיני כל ישראל.

ווטסאפ שתף

תגיות

מוחמדקוראןדתות

רוצה לקבל התראה במייל על כל תוכן חדש של דעואל ישראל?

תגובות

הוסיפו תגובה

55

ל44 כל יהודי שמהרהר בתשובה רגע אחד נחשב לצדיק ולכן הגאולה יכולה להגיעה כי אין יהודי של הרהר בתשובה! (ספר בשורת הגאולה) (ל"ת)

משיח | 12/02/20 19:10

54

על הנוצרים

סהר | 12/02/20 13:56

53

מדהים!!!

א.נ. | 12/02/20 12:05

52

אסלם לפי האותיות יוצא סמ- א -ו האות ל

יעקב | 12/02/20 04:52

51

אפשר מקורות למה שכתוב?

אליש | 14/01/20 22:07

צפה בכל התגובות

כתבות שאולי פספסת

מה היה קורה אילו נולדתי נוצרי או מוסלמי?

10 עובדות שהאנשים לא יודעים על מוחמד והקוראן

מה להשיב למיסיונרים?

חילוני או יהודי? חלק שני

מדוע זקוק האדם לדת?

חילוני או יהודי? חלק ראשון

keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

חדש באתר

search

mobile_screen_shareחדש - התחברות להידברות

local_libraryקורונה

ondemand_videoערוץ הידברות VOD

thumb_upלמתחילים

starsהרב זמיר כהן

androidהורדת האפליקציה

phonelink_ringווטסאפ

done_all2 הלכות ביום

photo_cameraאינסטגרם

favorite_borderהכרויות לדתיים בחינם

access_timeכניסת שבת

videogame_assetחדש - משחקי אונליין

subscriptionsהרשמה לניוזלטר

event_availableזמני היום

ondemand_videoשידור חי

shopping_cartהידברות שופס

starsהרב יצחק פנגר

schoolהקמפוס היהודי

question_answerשאל את הרב

pan_toolהפלה

library_musicמוזיקה יהודית 24/6

starsהאמת על הידברות

screen_lock_portraitאפליקציה מסוננת

subscriptionsצופיה - מסך כשר

event_availableלוח אירועים

touch_appאודות

contact_mailצור קשר

starsתרומות ושותפות

תפילת שחרית

תפילת מנחה

תפילת ערבית

directions_carתפילת הדרך

grade>> יהדות

local_library>> חדשות היום

filter_vintage>> נשים

library_music>> תרבות

cloud_queue>> רוחניות

whatshot>> רץ ברשת

child_care>> ילדים

local_activityJudaism

הידברות

search

הרב אהרון לוי בתכנית "וידעת" - יהדות נצרות ואיסלם

הרב אהרון לוי

ווטסאפ שתף

Video Player

00:00

00:00

ערוץ הידברות בשיתוף פעולה עם ארגון ערכים מציגים: "וידעת"
הרב אהרון לוי וחברים דנים בשאלות בוערות בחברה הישראלית, ומדברים על הכל. והפעם - על יהדות נצרות ואיסלם.

1084601MP3הורד

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:
ממוצע 4.9 (115 מדרגים)

רוצה לקבל התראה במייל על כל תוכן חדש של הרב אהרון לוי?

עוד באותו נושא

הרב זמיר כהן - למה יש יותר נוצרים ומוסלמים מאשר יהודים?

הרב אהרון לוי - במה אנחנו יהודים?

הרב אהרון לוי - מדינה יהודית או יהודים של מדינה?

הרב אהרון לוי - רוצים שלום באמת

הנקראים ביותר

הקורונה בישראל: מספר החולים זינק ל-1,071 – עלייה של 188 ביממה

הרב הראשי בקריאה נרגשת: צומו ביום רביעי הקרוב כדי לבטל את גזירת הקורונה

ראש הממשלה בנימין נתניהו: כולם צריכים להתפלל לבורא עולם

חשוב - כיצד ניתן למנוע הדבקה של הנגיף? בקלות. סרטון קצר ממחיש

לקראת סגר מלא: בצה"ל ובמשטרה נערכים לפטרול והקמת מחסומים

היזמים של קמפיין השבת: "קרה דבר שלא ארע בכל שנותיה של מדינת ישראל"

תגובות

חדש באתר

search

פסח 2020


מכירת חמץ אונליין 2020


local_libraryקורונה


mobile_screen_shareחדש - התחברות להידברות


ondemand_videoערוץ הידברות VOD


thumb_upלמתחילים


starsהרב זמיר כהן


androidהורדת האפליקציה


phonelink_ringווטסאפ


done_all2 הלכות ביום


photo_cameraאינסטגרם


favorite_borderהכרויות לדתיים בחינם


access_timeכניסת שבת


videogame_assetחדש - משחקי אונליין


subscriptionsהרשמה לניוזלטר


event_availableזמני היום


ondemand_videoשידור חי


shopping_cartהידברות שופס


starsהרב יצחק פנגר


schoolהקמפוס היהודי


question_answerשאל את הרב


pan_toolהפלה


library_musicמוזיקה יהודית 24/6


starsהאמת על הידברות


screen_lock_portraitאפליקציה מסוננת


subscriptionsצופיה - מסך כשר


event_availableלוח אירועים


touch_appאודות


contact_mailצור קשר


starsתרומות ושותפות


תפילת שחרית


תפילת מנחה


תפילת ערבית


directions_carתפילת הדרך


grade>> יהדות


local_library>> חדשות היום


filter_vintage>> נשים


library_music>> תרבות


cloud_queue>> רוחניות


whatshot>> רץ ברשת


child_care>> ילדים


local_activityJudaism


הידברות

search

הבת שלי לומדת בביה"ס שמשותף ל שלושת הדתות יהודים מוסלמים נוצרים האם יש איסור הלכתי או מניעה דתית כל שהיא?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:22

שאלה

שלום הבת שלי לומדת בביה"ס שמשותף ל שלושת הדתות יהודים מוסלמים נוצרים אין לי חשש שביתי תחליף דת זאת מיכוון שההבדלים מדוברים בביה"ס ואף מתחדדים הבת שלי יודעת שהמוסלמים מתפללים במסגד נוצרים בכנסייה יהודים בבית כנסת היא מודעת להבדלים שיהודים לא מערבבים חלב ובשר, מוסלמים ונוצרים כן יודעת שיש מזוזות בבתי יהודים ועוד איך מתפלל יהודי איך מוסלמי וכו בקיצור היא מודעת להבדלים המהותיים הבת שלי מרוויחה 3 שפות זה בית ספר המדבר על ערכים של שיוויון ושלום אהבת הזלות ושכולם שווים בפני האל האם יש איסור הלכתי או מניעה דתית כל שהיא?

תשובה

שלום וברכה
טעות גדולה היא לשלוח את ביתך לבית ספר שכזה, כאשר ביתך תמצא חבר נוצרי לא תוכלי לעמוד בפניה. אם כל הדתות שווים בפני האלהים תוכל ביום מן הימים להחליט שהיא רוצה לשנות את דתה ללא כל דבר שימנע ממנה לעשות כן.
הוציאי אותה מבית ספר זה במהרה, לפני שיהיה מאוחר מידי. אם ביתך לא תחונך שדת ישראל היא דת האמת, אשר את עם ישראל בחר ה` לעבדו ולעשות את כל מצוותיו, היא תתבולל בקלות בין העמים רחמנא ליצלן. אהבת הזולת היא תוכל לקבל בלימוד בבית ספר תורני, ולא ע"י התערבות בגויים.
אל תשתהי - בנימין שמואלי

חגים ומועדים

מכירת חמץ אונליין, פסח 2020 - בחינם

יהדות

היזמים של קמפיין השבת: "קרה דבר שלא ארע בכל שנותיה של מדינת ישראל"

תרבות

על רקע בהלת הקורונה, אלירז שדה מפתיע: "אף אחד עדיין לא מדבר על השם יתברך"

חדשות היום

לקראת סגר מלא: בצה"ל ובמשטרה נערכים לפטרול והקמת מחסומים

חדשות היום

הרב יצחק יוסף: לסגור את כל בתי הכנסת שבבתי החולים

הקמפוס היהודי

הדיאטה האחרונה והסופית בחייך

רץ ברשת

הקורונה - מוות או חיים? זה תלוי בנו! צפו בהמחשה מטלטלת

חדשות היום

הג"ר שלמה בינעט קורא להורים בחסידות בעלז: לנקות פחות לפסח

חדשות היום

משרד הבריאות: מספר חולי הקורונה עלה ל- 304

חדשות היום

הממשלה אישרה הפעלת כלים דיגיטליים למעקב אחרי חולי קורונה

הקמפוס היהודי

ריפוי מרחוק בכח התודעה

חדשות היום

חם ברשת: הדיבורים החמים ברשת החברתית על הקורונה

יהדות

החל מ-14:00: הצטרפו למעמד תפילה עולמי בשידור חי מהכותל המערבי

חדשות היום

איך זה שבהונג קונג יש כל כך מעט חולים? שליח חב"ד מסביר

חדשות היום

יעלון: נתניהו נלחם בדמוקרטיה; שלח: להפסיק המו"מ עם הליכוד

הקמפוס היהודי

סדנת כתיבה עם רן ובר

חדשות היום

כחול לבן: נתניהו ואדלשטיין פועלים נגד הדמוקרטיה; הליכוד: עסקנות פוליטית

חדשות היום

מתקרבים ליהדות? את 20 ההרצאות המומלצות הללו אסור לכם להחמיץ

כתבות שאולי פספסת

מוזיקה יהודית

יוסף חורי בסינגל רביעי מתוך אלבום בכורה מתקרב: "כך לנצח"

מוזיקה יהודית

נפתלי כלפה בסינגל חדש לקראת אלבום רביעי: "רפאל"

מוזיקה יהודית

פרחי ירושלים במיוחד לימים אלה: "הו קורונה"

סרטים מומלצים

הרב רפאל אוחיון - זריקת עידוד לקורונה

הרב הרצל חודר - הושיעה נא מהקורונה

הרב יצחק יוסף - הלכות פסח

כתבות נוספות

יהדות

שמירת שבת בצל הקורונה: דברי חיזוק והתעוררות מפי מיטב הרבנים

ילדים

משחקי ילדים לפרשת כי תישא - מי הוא מי?

חדשות היום

הבהרה חשובה בעקבות מכתב מזוייף בשמו ובחתימתו של הרב יצחק יוסף

יהדות

פאנל מומחיות: "כך ננהל תקציב משפחתי בשעת חירום"

נשים

בשגרה יש לי הרבה תפקידים, אבל כבר שבוע שאני רק אמא מיוחדת

אמונה וביטחון

הרב הרצל חודר - הושיעה נא מהקורונה

תרבות

פרחי ירושלים במיוחד לימים אלה: "הו קורונה"

משפחה

מנוחה פוקס – כיצד ניתן להעסיק את הילדים בבית?

בריאות ונפש

האם הקורונה שורדת 3 שעות גם באוויר, ולא רק במגע? כך נטען במחקרים חדשים

תורה ומדע

סרט חדש על ארכאולוגיה מקראית: כל הממצאים שלא ראיתם

רץ ברשת

איך הוא עושה את זה? גם אתם תתקשו להבין

favorite_borderהכרויות לדתיים


access_alarmsכניסת שבת


phone_androidאפליקציה


chatווטסאפ הידברות


schoolהקמפוס היהודי


photo_cameraאינסטגרם הידברות


exposure_plus_22 הלכות בווטסאפ
הוסיפו תגובה

10

למות

אבנר | 07/01/20 23:50

9

בלתי נפרך!! ממש גאון (ל"ת)

יעקב | 30/04/18 22:19

8

רבי אהרן, עוד פרק דחוף

יהודי של אמת | 09/04/18 12:16

7

מעולם לא שמעתי כזה הסבר

אליה | 26/01/17 00:41

6

קצת לחדד את דברי הרב

שסי | 20/11/16 18:36

צפה בכל התגובות

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 185.241.6.120 hidabroot.org www.hidabroot.org 185.241.6.120 walla.co.il www.walla.co.il

favorite_borderהכרויות לדתיים

access_alarmsכניסת שבת

phone_androidאפליקציה

chatווטסאפ הידברות

schoolהקמפוס היהודי

photo_cameraאינסטגרם הידברות

exposure_plus_22 הלכות בווטסאפ

view_headlineחדשות היום

free_breakfastרץ ברשת

emailניוזלטר

live_helpשאל את הרב

event_availableאירועים

restaurantברכת המזון

roomתפילת הדרך

arrow_drop_down_circle7 ברכות App

exploreJudaism

exploreИудаизмfavorite_borderהכרויות לדתיים

access_alarmsכניסת שבת

phone_androidאפליקציה

chatווטסאפ הידברות

schoolהקמפוס היהודי

photo_cameraאינסטגרם הידברות

exposure_plus_22 הלכות בווטסאפ

view_headlineחדשות היום

free_breakfastרץ ברשת

emailניוזלטר

live_helpשאל את הרב

event_availableאירועים

restaurantברכת המזון

roomתפילת הדרך

arrow_drop_down_circle7 ברכות App

exploreJudaism

exploreИудаизм

איסלם ונצרות

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע