chiddush logo

ותקול לו יא בני- סיפור על אברהם הילד שמגלה את ה'

נכתב על ידי דביר, 5/4/2020

מנהג יהדות ג'רבה שבליל הסדר אחרי הקטע מתחילה היו אבותינו לספר על אברהם הילד שמגלה את ה'.

-------------

 "ותקול לו יא בני" (מתורגם לעברית) -

ותגיד לאמר שמע בני. מתחילה היו הקודמים לנו עובדים לצורות ולפסילים.

כי אמרו חכמינו זכרונם לברכה, בימי אנוש טעו בני אדם טעות עצומה והיו עובדים עבודה זרה ועובדים לכוכבים ולמזלות, ועשו להם בתים, והציבו בהם צורות מעץ ומאבן מכסף ומזהב .עד שהיו כל האנשים באים ומתאספים שם ומשתחוים לאותם אלילים ואומרים זאת הצורה עושה טוב והרע, כאשר נמשך הזמן וארכו הימים נשתכח שם ה’ מפיהם ולא נשאר אחד ירא ה’ יתעלה שמו, עד שבא אברהם אבינו עליו השלום ולימד האנשים עבודת ה' ויחודו כמאמר החכמים זכרונם לברכה. 

בעת שנולד אברהם אבינו עליו השלום, ראו החוזים בכוכבים שהתייצב כוכב אחד ובלע שלושה כוכבים.

 הלכו אצל נמרוד המלך ואמרו לו, אדונינו !נולד בזו השעה ילד לתרח וראינו פלא עצום בשמיים ובכוכבים שהתייצב כוכב אחד ובלע שלושה כוכבים. ואנחנו יודעים, אדונינו שזה הילד יחריב המלכות ויקלקל דתך.

מיד שלח נמרוד לקרא לתרח, ואמר לו תרח, בא תמכור לי בנך באלף זהובים כדי להורגו.

ענהו תרח: מלכי אמשול לך משל, למה הדבר דומה, לסוס שאמרו לו האנשים ניתן לך כור שעורים ובוא נחתוך את ראשך, אמר להם הסוס, טיפשים! עם חתכתם ראשי מי יאכל שעורים? כמו כן אני, אם תהרגו  לי בני מה יועילו לי אלף זהובים?!

אמר לו, תבורך! זה ימות ויולד לך בן אחר. ענה להם: אינני יודע אם אוליד אחר או לא אוליד. 

וכאשר ראוהו מתעקש על בנו, שתקו והניחו לו.


כאשר גדל אברהם אבינו עליו השלום והיה בן שלוש שנים, והיה חושב בדעתו בשמים ובכוכבים. וראה שהשמש זורחת ביום חשב שהשמש היא האלוה. וכאשר הלך היום וזרחו הירח והכוכבים חשב במחשבתו שהם בראו את העולם. עלה השחר וזרח השמש אמר עליו השלום עתה התאמת אצלי שהם ברואים כמוני בחיים ולהם אלוה המדריכם כרצונו.

 כאשר היה סך עם עצמו התגלה עליו השם יתברך שמו ואמר לו אברהם, מה לך חושב בדעתך בשמים ובכוכבים, אני הוא אשר בראתיך ובראתים ובראתי כל השמיים והארצות.

באותה שעה הלך אברהם אצל אביו אמר לו אבי , ארצה שתודיעני מי הוא זה אשר ברא העולם כולו, אמר לו, בני יש לי אלילים בחדר הם אשר בראו העולם. אמר לו אבי אני רוצה שתראם לי כדי להקריב להם קורבן הלוואי יתרצו אלי. ובכן הכניסו אביו לחדר מלא צלמים חלקם מעץ וחלקם מאבן וחלקם כסף וזהב. 

הלך אצל אמו, אמר לה, אמי, קומי בשלי לי תבשיל טוב להקריבו לאותן אלילים הלואי יתרצו אלי. ובכן קמה אמו ובשלה לו מה שרצה. והגיש להם לאכול ואף אחד מהם לא אושיט ידו לאכול. אמר עליו השלום עתה התאמת אצלי שהם לא רואים ולא שומעים, כמוהם יהיו עושיהם. לקח האש ושרפם. כאשר בא אביו ומצאם שרופים. אמר לו בני מה זה המעשה אשר עשית? אמר לו, אבי, אני לא עשיתי כלום מזה, רק הם רבו על האוכל ושרפו בינם לבין עצמם.

אמר לו, טיפש! האם הם מדברים או נעים או עושים טובה או רעה שאתה אומר כאלה דברים.

ענהו, אבי, תשמע אזנך מה שפיך מדבר, אם אין בהם לא כוח ולא גבורה מדוע תעבדום ותזניחו האל הקדמון, אשר בראני ובראך ובראם וברא כל השמים והארצות. כאשר שמע אביו דבריו לקחו אצל נמרוד המלך אמר לו מלכי! ראה מה עשה בני היום.

שאל נמרוד את אברהם מה אלה המעשים שעשית? אמר לו, אדוני, אני לא עשיתי כלום זה רק הם רבו על האוכל ושרפו זה את זה, אמר לו: טיפש, והאם הם מדברים או נעים או עושים טוב או רע שאתה אומר כאלה דברים. אמר לו אדוני תשמע אוזניך מה שפיך אומר, אם אין בהם לא כוח ולא גבורה מדוע תעבדום ותעזבו האל המקורי אשר בראני ובראך וברא כל השמיים והארצות.

 אמר נמרוד לאברהם אני הוא אשר בראיתך ובראתים ובראתי כל השמיים וארצות.

 אמר לו אדוני אם אתה הוא באמת צוה לשמש שתזרח מהמערב ותשקע במזרח, ואם לא עשית כלום מזה האל אשר נתן היכולת לשרוף פסליך יתן בי יכולת גם לשרוף אותך.

באותה שעה אמר נמרוד לעמליו, זה אם השארנוהו חי בעולם הוא החריב המלוכה ויקלקל הדת.  אין לנו אלא לשורפו כמו ששרף האלילים .ובכן לקחו אברהם אבינו עליו השלום והשליכוהו בכבשן האש יוקד. התגלה עליו השם יתברך שמו והצילו בכבודו ובעצמו. ויצא משם שלם, ובכך ראו כל האנשים פלא.

והתחיל עליו השלום ללמד האנשים עבודת השם וייחודו. כי אמרו חכמים זכרונם לברכה, שהייתה מרגלית תלויה בצוארו של אברהם אבינו עליו השלום והייתה מהירה מסוף העולם ועד סופו. וזאת המרגלית הוא הייחוד אשר היה יוצא מגרונו ומלמד אנשים עבודת השם ויחודו, עד שיצא ממנו אומה אשר עובדת הקדוש-ברוך-הוא והיא ישראל וכמו שנאמר וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל כָּל הָעָם: "כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל: בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם, תֶּרַח אֲבִי אַבְרָהָם וַאֲבִי נָחוֹר, וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים. וָאֶקַּח אֶת אֲבִיכֶם, אֶת אַבְרָהָם, מֵעֵבֶר הַנָּהָר וָאוֹלֵךְ אוֹתוֹ בְּכָל אֶרֶץ כְּנָעַן, וָאַרְבֶּה אֶת זַרְעוֹ וָאֶתֶּן לוֹ אֶת יִצְחָק. וָאֶתֵּן לְיִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וְאֶת עֵשָׂו, וָאֶתֵּן לְעֵשָׂו אֶת הַר שֵׂעִיר לָרֶשֶׁת אוֹתוֹ, וְיַעֲקֹב וּבָנָיו יָרְדוּ מִצְרָיִם.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע