chiddush logo

'גשם של חיטים' (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 28/5/2020

 

חידון המקדש

מבית מכון המקדש

 

חידת השבוע  – פרשת נשא

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה,

יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש.

 

את החיטים למנחת שתי הלחם צריך להביא מארץ ישראל, שנאמר: "ממושבותיכם". האם 'גשם של חיטים' שירד מן השמים בארץ ישראל כשר למנחת שתי הלחם?

 

להגשת התשובה לחץ על הקישור שמצ"ב

 

https://bit.ly/2TFN1X5

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

הפרס לזוכה יישלח בדוא"ל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (10/6/2020)
תשובה
לכתחילה לא יביאו מאותן חיטים, ובדיעבד כשר. במסכת מנחות (סט, ב) מעלה ר' זירא שאלה: "חיטין שירדו בעבים – מהו?" בהסברת הבעיה מפרש רש"י, שהעבים – העננים - הביאו עמם חיטים שירדו עם הגשם, "וכששתו העבים [מים] באוקיינוס, בלעו ספינה מלאה חיטין". כוונתו לרוח סערה כדוגמת, הוריקן, וטייפון, היוצרת מערבולת רוח, ונושאת עמה כל מה שהיא מוצאת בדרכה (לאחרונה פורסם בעתונות אודות גשם של גרעיני תירס שכיסה איזור נרחב בארצות הברית). להלכה פוסק הרמב"ם (תמידין ומוספין ח, ג): "חיטים שירדו בעבים, יש בהם ספק... לפיכך - לא יביא, אם הביא – כשר".
ציורים לפרשת שבוע