chiddush logo

חז"ל - תמיד לפני הגשם יש עננים שחורים...

נכתב על ידי אלון, 2/6/2020

 " 'הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים' (שיר השירים א, טז)... אמר ליה ר' חנינא... אמרה לו (כנסת ישראל לקב"ה): ריבונו של עולם, 'אַף' - שאת מביא עלי, 'נָעִים' – הוא. למה שאת מחזירני ומביאני לידי מוטב".

(שיר השירים רבה, פרשה א, פסקה סז)

 

"אַף נָעִים" הוא ביטוי שיש בו סתירה פנימית. "אַף" - הוא לשון של כעס וחרון, וְ"נָעִים" - הוא לשון של נעימות.

השבח הכפול שכנסת ישראל אומרת לקב"ה מתגלה במורכבות של מידת הדין ומידת הרחמים. גם על מידת הדין יש לשבח את הקב"ה, שכן אף היא באה לטוב לנו, להשיבנו לדרך הישר ולתקן את דרכנו.

מידת הדין מלמדת כי אין הקב"ה עוזב את ישראל כאשר הם חוטאים, אלא מנהיג אותם בדרך שבה ישובו בתשובה. מידת הדין לא באה כדי להרוס, אלא כדי לבנות - במקום שבו יש צורך בדין על מנת לבנות ולתקן.

חז"ל מביאים במדרש (שמות רבה, פרשת תצוה פרשה לו), שעם ישראל נמשל לזית (ירמיהו יא, טז): "זַיִת רַעֲנָן יְפֵה פְרִי תֹאַר קָרָא ה' שְׁמֵךְ". ולמה דווקא לזית? עונה רבי יוחנן (מנחות נג, ב)"אמר רבי יוחנן: למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין".

השייכות המיוחדת שלנו דווקא לזית נובעת מן התהליך הקשה שהזית עובר כדי להפיק ממנו את שמנו הטוב. כשם שיש צורך בלחץ הכבד על הזית, כך גם עם ישראל מתעלה ומוציא מעצמו את איכויותיו דווקא כתוצאה מלחץ כבד.

אותם התמודדויות וניסיונות שלא היינו בוחרים בהם ביוזמתנו, הם חיוניים בתהליך ההתפתחות שלנו. בזכות הטלטלות שעובר האדם הוא מפיק מעצמו איכויות נסתרות, ולכן אין לראות בסבל בהכרח כדבר שלילי.

אם נדע מראש שהעולם הזה הוא מקום של עמל, התמודדויות ואתגרים, אזי נבין שהקשיים והייסורים שאנו עוברים בחיים הם לא "עונש", אלא הם "תהליך בניה" בכדי שנשפר ונתקן את מעשנו.

כתב רבי אברהם גרודז'ינסקי: "ייסורים אינם עונש על חטא שעבר, אלא לימוד והוראת דרך על חטא שלא יבוא. שלוחים של מקום המה הייסורים, להורות לנו את שגיאותינו וטעויותינו בעבר, ולהאיר את דרכנו בעתיד. כי הייסורים גורמים לאדם לפשפש במעשיו ולחדור לשורש נפשו, לערוך חשבון נפש ולתקן את דרכיו".

אמר אחד הצדיקים: הגשם הוא הברכה הגדולה ביותר בעולם, בזכותו יש מה לשתות, אתו אנו מבשלים, מכבסים, מנקים - אולם תמיד לפני שהוא יורד - יש עננים שחורים...

על כן משבחת כנסת ישראל את הקב"ה גם על מידת הדין שבאה על ישראל, מכיוון שהיא - "מחזירני ומביאני לידי מוטב".

 

הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות, מהספר: "רבה אמונתך – שיעורים במדרש רבה, שיר השירים רבה פרשה א"

הרב נתנאל אלישיב, מהאתר: "בני דוד" - https://www.bneidavid.org

הרב דן האוזר, מהאתר: "בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון" - https://etzion.org.il/he/home

הרב רונן חזיזה, מהחוברת היומית: "חמש דקות תורה ביום"


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה