chiddush logo

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר

נכתב על ידי שימי, 3/8/2020

בספר תורה פרשת ואתחנן - ''ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר'', לא אמר ואתפלל אלא לשון חנינה, כי דרכו של עולם אחר שנגזר גזר דין לרעה ב''מ, אם מאסר עולם או מיתה וכיוצא בזה, אי אפשר לערער על גזר הדין, אבל יש אפשרות לבקש חנינה מהמלך לחון אותו לבטל גזר דינו לפנים משורת הדין. (ואולי זהו מה שפירשי''י אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם, ועיין עיקר שפתי חכמים ז''ל שפירש, דאל''כ היה לו לומר ואתפלל).

פירוש נוסף ואתחנן אל ה' בעת'', ר''ת איו"ב, כן רמזו חז''ל. 
ואפשר לומר  הטעם שרמז משה בתפילתו עניין איוב הוא כפי מה שאמרו רז''ל בגמ' (ב''ב, ט''ז), בקש איוב להפוך הקערה על פיה. ופירש''י ביקש לעקור כל הכבוד שחירף וגידף, ע''כ.
ופירשו שכונת איוב בזה כדי שלא להיות חילול ה' איך צדיק ורע לו, ובזה שרצה להפוך הקערה על פיה, העולם יצדיקו את דינו ועונשו ולכן משה רבינו ע''ה רמז בתפילתו את איוב, לומר שאם העונש הוא על שהכה הסלע, לא מגיע לו עונש, שכוונתו היתה רק לטובה כדי להכניע את ליבם להאמין בהשי''ת שהוא הכל יכול, ולא יתכן שבעשותו דבר זה ייענש ויהיה חילול השם לומר זו תורה וזו שכרה?
מתעניין בספר תורה משומש? הסיכוי והסיכון - קרא

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה