chiddush logo

תאמר ציון עזבני ה" או מה הייתם עושים אם היו מנסים להפריד או לנתק ביינכם לבין חברכם?

נכתב על ידי izik28, 6/8/2020

 בסד 


ד"ת להפטרת עקב תש"פ 

ותאמר ציון עזבני ה" *   או מה הייתם עושים אם היו מנסים להפריד או לנתק בינכם לבין חברכם? ויקירכם ?   
----------------------------------------------------------
מפרש מצודת דוד את הפ"ס בתחילת כותרת דה"ת ," הנה ציון תחשוב לומר ה' עזב אותי ושכח בי"  ,חטא השכחה הוא אחד המעליבים והפוגעים ביותר  , הדבר מרגיש כאילו אתה או את לא רצויים משהו, למרות שאיש לא חף משפע וצריך לדון כל אחד לכף זכות ולנהוג כאהרן הכהן שהיה מקרב כל אחד שחטא לחברו בדרך הלב הטוב שהיה על החושן  , מחד אנו צריכים ללמוד מהקב"ה עצמו שמבקש שלא נשכחהו  כמובא בפסוקים הבאים," השמר לך פן תשכח את ה' אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים"
דברים ח יא: " "השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום" ...  "ורם לבבך ושכחת את ה" אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" ...  "והיה אם שכח תשכח את ה"  אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון" "
(דברים לב יח): "צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך".
ואיך אפשר לשכוח מי שגמל לך טובות  ,חסד , גם שעכשיו גברת קורונה מתעקשת להיכנס בין אנשים  ולגרום לריחוק חברתי משהו ..אך הקב"ה הטוב והרחמן עונה " הֵן עַל כַּפַּיִם חַקֹּתִיךְ חוֹמֹתַיִךְ נֶגְדִּי תָּמִיד.
מִהֲרוּ בָּנָיִךְ מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ.
שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ חַי אָנִי נְאֻם יְהוָה כִּי כֻלָּם כָּעֲדִי תִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה.
כִּי חָרְבֹתַיִךְ וְשֹׁמְמֹתַיִךְ וְאֶרֶץ הֲרִסֻתֵיךְ כִּי עַתָּה תֵּצְרִי מִיּוֹשֵׁב וְרָחֲקוּ מְבַלְּעָיִךְ."
במלבים מפרש," אנכי חקותי את שמך על כפי ידי, אשר מדי אשתמש בידי אזכור את שמך (והנמשל שכל פעולותיו ומעשיו הם אמצעיים מובילים אל התכלית הגדול שהיא התשועה המובטחת), וגם את "חומתיך (חקתי) נגדי תמיד", הם חקוקים נגד פני לאות ולטוטפות, ולא לבד עתה רק "תמיד", ר"ל מה שחקתי אותך על כפים, ואת חומתיך נגד פני זה היה תמיד מעת הגלות עד עתה. ומה שעזבתי אותך עגונה אלמנה זה ימים רבים, לא היה זה מחמת שכחה, ולא אני אשם בדבר, רק בניך בעצמם הם סבבו זאת.
והקב"ה ממשיך ואומר" כֹּה אָמַר יְהוָה: "אֵי זֶה סֵפֶר כְּרִיתוּת אִמְּכֶם אֲשֶׁר שִׁלַּחְתִּיהָ" ?מפרש מצודת דוד 
," אי זה ספר וגו'" - כאומר אם אמנם נתתי לה גט כריתות כמ"ש ואתן את ספר כריתותיה וגו' (ירמיהו ג) אבל איזה זה הספר אשר שלחתיה בה ר"ל נראה בה מפני מה שלחתיה הלא היתה בעבור הפשע כמ"ש שם וא"כ כשתשובו נעקר הכריתות"  ,חטא הריחוק של כנסת ישראל מדודה היה בעקבות פשעיה של בניה כפירוש המלבים לעיל ,קרי עם ישראל , ציון לא אשמה בריחוק  של בניה , הם חטאו בשנאת חינם, גאווה וכבוד מדומה  ,שלא לדבר על עבודה זרה .. הם שגרמו לריחוק , מה שלעצרנו אנו חוווים על בשרנו עד היום גם אם לא באותה מידה שהיייתה בחורבן בתי המקדש ,או מאידך שאלה למי שקורא ,*[אפשר ורצוי  לענות במייל חוזר..] אנו מצווים על אהבת חינם כידוע ומדברים על זה השכם והערב ושוב השכם..ומקווים שאודות לכך יבנה המקדש השלישי  , כדי לזרז את בנייתו ,  מה הייתם עושים אם הייתם נתקלים בשנאת חינם גלויה אך כאילו מוסתרת משהו שמנסה להפריד בסגנון אמתלת הקרונה בין איש לרעהו  או ובין איש לרעותו [בלשון נקבה] או היו מנסים להפריד בינכם לבין רעייתכם?  הייתם מתעלמים כציון שחושבת  שה" שכח אותה חלילה  ,או אולי נוהגים כפ"ס," מִהֲרוּ בָּנָיִךְ מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ 
ממך יצאו ,שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ חַי אָנִי נְאֻם ה" כִּי כֻלָּם כָּעֲדִי תִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה." .. עם כל המצוות הכללות בה.. המלבים מפרש," מהרו בניך", אם היו בניך ממהרים לשוב בתשובה אז "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" כבר היו יוצאים אויביך אשר הרסו אותך ממך זה מימים רבים, אם היו בניך רוצים, ואם מהרו לשוב מחטאתיהם. - אבל העבר אין, עתה."    
הקב"ה מעודד   ונשבע באומרו את המילה "חי אני נאם  ה" ,מפרש המלבים,"  שיבתם לירושלים מן מרחק רב כזה וזה באו לך. אבל אל תדאגי לאמר והלא בית אלמנותי קטן וצר ואיך יכיל הבנים הרבים האלה, גם מזה אל תדאגי, "חי אני נאום ה' כי כלם כעדי תלבשי" ימליץ התמלאות המקום החרב מיושבים כאילו הארץ תתלבש בלבוש שהיא יושביה המכסים אותה, כמ"ש לבשו כרים הצאן, כי המקום השמם הוא ערום וחשוף שת, ועת יתישב יתלבש ויתעטף לכסות מערומיו, אמנם עת שאחר שכבר התלבש ממלבושיו והוא אחר שכבר התישב המקום באו עליו עוד יושבים נכבדים שרים וחכמים, ימליץ שהמקום ילביש עוד עדי על מלבושיו, כי אלה יעדו את מלבושיו הקודמים ואמר שכולם תלבשי כעדי כי כולם יהיו לה לכבוד ולתפארת, וגם "תקשרים ככלה", כמו שהכלה שומרת קשוריה שהוא העדי שנתן לה החתן על ידה לשם קדושין בל יאבדו ממנה, כי הם אות הקישור בינו ובינה, כן תקשרי אותם עליך בקשר אמיץ לבל יצאו עוד ממך שנית, כי הם אות האירוסין בינך ובין אלהים, אשר על ידם ארס אותך באמונה: " שכן גם הקב"ה די " נעלב באומרו, "מַדּוּעַ בָּאתִי וְאֵין אִישׁ? קָרָאתִי וְאֵין עוֹנֶה? הֲקָצוֹר קָצְרָה יָדִי מִפְּדוּת? וְאִם אֵין בִּי כֹחַ לְהַצִּיל? " כפירוש המלבים " "מדוע", וא"כ מדוע באתי ואין איש, אחר שלא מאסתי באמכם, ואתם חנם נמכרתם ובקל אשיב אתכם אלי, היה ראוי שתיכף שבאתי אליכם תרוצו אחרי לבקש פני ומדוע ואין איש, ולא זאת לבד כי גם "קראתי" אתכם והתחלתי לפייס אתכם ומ"מ "ואין עונה. הקצר קצרה ידי מפדות", אחר שלא נמכרתם בעבור שהייתי צריך לממון רק חנם נמכרתם הלא אוכל לפדות אתכם ואם תאמרו שהקונים שלכם לא ירצו לקחת ממון בעד פדיוניכם ויעכבו אתכם בחזקה.
"האם אין בי כח להציל" אתכם ביד חזקה, "הן בגערתי" הלא בגערה לבד אחריב את הים ונהרות אשים כמדבר אשר לא יצוייר בו מים כלל, והדגה שבהם תתקלקל תחלה מחסרון המים ואח"כ תמות בצמא:"
בלי התורה אין לנו חיים והיא  כמים קרים על נפש עיייפה  .. האם נשכח את אלו שגמלו לנו טובות?גם יש כאלה שרוצים שנשכח משהו..  אתם היתם שוכחים ? או הייתם מתעלמים מנסיון לעשות  ההתנתקות שמלאו  לה  15 שנה?[אפשר לענות...]  הכרת הטוב .. ראוי שלא נשכח את הקב"ה וכל הטוב שהוא מרעיף עלינו, נקרב איש לרעהו ואישה לרעותה  וגם בין אלה שעתדים להיות .. רק כך נזכה לגאולה השלמה   , שבת שלום ! וישר כוח! 
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה