chiddush logo

האם מותר לפגום בברית

24/10/2020

 

ממוזערערך זה נמצא בעיצומה של עבודה ממושכת. הערך פתוח לעריכה.
אתם מוזמנים לבצע עריכה לשונית, ויקיזציה וסגנון לפסקאות שנכתבו, וכמו כן לעזור להרחיב ולהשלים את הערך.

שמירת הברית הוא ביטוי כולל להיזהרות הדרושה לאדם על מנת להימנע מלטמא את קדושת הברית במעשים אסורים ובמחשבות אסורות העלולות להביא לידי טומאה.

ככלל, על פי הדרכתו של אדמו"ר הצמח צדק בחסידות חב"ד לא עסקו בפרהסיא ובהדגשה בנושא זה, אך בדור האחרון כתב הרבי בחריפות שבדורנו מוכרחים לעסוק בזה (אם כי בצניעות המתאימה), כדי לגדור את הפירצה ולבאר לאלו המבולבלים את גודל האיסור וטעמו והדרכים הנכונות להתמודד עם הקשיים שבנושא זה.

החומרה שבדבר

ההתייחסות הראויה לנושא

סגולות שמירת הברית

שמירה על חוש הראיהעריכה

אדמו"ר הריי"צ כותב ש"התענוג שבחוש הראיה פועל דביקות שלמעלה מזמן ומקום, דגם בהיותו במקום אחר ואחר ריבוי זמן - הדבר כמו נצב לנגד עיניו", ולכן צריך להיזהר מאוד בשמירה על חוש נעלה זה.

בנוגע לבחורים בתומכי תמימים, הזהיר הרבי במיוחד שעליהם להימנע מהבטה אפילו בעניני הרשות, וגם אופן הראיה שלהם צריך להיות באופן ראיה 'מובחרת'[7].

עצותעריכה

ככלל, הדרכתו של אדמו"ר הצמח צדק בנושא זה הינה שלא להתעסק עם הנושא יותר מידי, היות ועצם החשש והפחד שלא להיטמא, עלול בעצמו לגרום ולהביא את האדם לידי טומאה, ולכן צריך להסיח את הדעת מזה, ולעסוק בעניני קדושה[8].

בספר התניא כתב שכשמסיח דעתו מהרהורים רעים ותאוות רעות "יש לו לשמוח בחלקו שאף שנופלות לו במחשבתו הוא מסיח דעתו מהן לקיים מה שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".

על מנת למנוע ממחשבות זרות לבבל את האדם בשעת הלימוד או התפילה, מציע הרבי להחזיק ספר פתוח ולהתפלל או ללמוד מתוך הספר בדווקא[9].

באחד ממכתביו[10] כותב הרבי רשימת עצות לבחור שנכשל בזה בתקופת השידוכין:

  • תוספת התמדה בתורה.
  • היסח הדעת ככל האפשר.
  • הפסק הפגישות עם הבחורה.
  • טלית קטן כשר כל היום והלילה.
  • בדיקת התפילין.
  • לימוד חת"ת.
  • התבוננות שהשם נמצא בכל מקום ועומד בצידו ממש בשעת מעשה.

תיקון לפגם הבריתעריכה

  • השתתפות בפדיון הבן[11].

הערות שוליים

שמירת הברית

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע