chiddush logo

אלה תולדות נח

נכתב על ידי שימי, 11/1/2021

 

יש לפרש הסמיכות "כי נחמתי כי עשיתים" וסמי"ל "אלה תולדות נח וגו' " 

על פי דאיתא במדרש רבה לעיל פרשת בראשית פרשה כ"ז: 'עכו"ם אחד שאל את ריב"ק אמר לו אין אתם אומרים שהקב"ה רואה את הנולד? אמר ליה הן! והא כתיב "ויתעצב אל לבו"? אמר ליה נולד לך בן זכר מימיך? אמר ליה הן! 

אמר ליה ומה עשית? אמר ליה שמחתי ושמחתי את הכל. אמר ליה ולא היית יודע שסופו למות? אמר ליה בשעת חדוותא חדוותא, בשעת אבלא אבלא. 

אמר ליה כך מעשה לפני הקב"ה דאמר ריב"ל ז' ימים נתאבל הקב"ה על עולמו קודם שלא יבא מבול לעולם. מאי טעמא "ויתעצב אל לבו" ואין עציבה אלא אבילות כמה דאת אמר "נעצב המלך על בנו", ע"כ. 

צריך סופר סתם מומלץ? כנס לכאן

וזה רמז הסמיכות "כי נחמתי כי עשיתים" ואם תאמר והרי הקב"ה רואה את הנולד? 

לזה אמר "ואלה תולדות נח", דומיא לתולדות של בני אדם שהם שמחים בזמן הלידה אפילו שיודעים שסופם למות, והוא נכון.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה