chiddush logo

מעלת חברנו ולא חסרונם

נכתב על ידי izik28, 23/4/2021

 בסד


ד"ת להפטרת תזריע מצורע תשפא

" מעלת חברנו ולא חסרונם 
 " לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ולע"נ חללי צה"ל שנהרגו במערכות ישראל הי"ד 
----------------------------------------------------
חטא הצרעת בא כידוע על עוון הוצאת לשון הרע על פלוני שגם אם הוא נכון הוא חמור!
ארבעת המצורעים שנודו ממחנה ישראל בשעה שהיה שרוי ברעב , החליטו להגיע למחנה האויב  ולנסות את מזלם, הרי לפי שקול דעת המצב שהיה באותה שעה בשומרון היה בכי רע.. ואצל ארם היה כל טוב, אם יחיו אותם אז הם  הרויחו אולי?? ואם לא?אז גורלם כגורל ישראל שהיה שרוי ברעב.. 
במדרש מסופר," גיחזי נערו של אלישע, הוא היה דוחה את התלמידים הפוטנציאלים של אלישע ורבים היו יראים להגיע אל אלישע מפני רעת גיחזי. לאחר שילוחו של גיחזי רבו תלמידי אלישע (ספר מלכים ב', פרק ו').
על פי מדרש חז"ל גיחזי ובניו הם ארבעת המצורעים היושבים בשער שומרון (ספר מלכים ב', פרק ז'). חז"ל אף לומדים הלכה ממעשי ארבעת המצורעים בהסתמך על כך שגיחזי (למרות שסרח) היה תלמיד חכם.
בגמרא (סוטה מ"ז וסנהדרין ק"ז) מסופר כי אלישע הלך לדמשק להחזיר את גיחזי בתשובה אך ללא הצלחה.
בספר מלכים ב', פרק ח' מספר גיחזי למלך ישראל ממעשי אלישע. כאן הוא קורא לאלישע בשמו וחז"ל רואים זאת בעין רעה (סנהדרין ק').
גיחזי הוא בין האנשים המועטים שאין להם חלק בעולם הבא. זאת כיוון שחטא והחטיא את הרבים"
ההוצאת שם רע על אדם ונסיון להעליל עליו עלילות שוא  הם דבר חמור, על החטאת הרבים אומר המדרש,"  החטאת הרבים היא מהעבירות הקשות ביותר וקשורה לדין מסית ומדיח בתורה ועיר הנדחת (דברים פרק יג פרשת ראה). אך הקשר כאן הוא לירבעם בן נבט, כפי שהמדרש ממשיך להלן. ראה מסכת אבות פרק ה משנה יח: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר (מלכים א' טו) על חטאות ירבעם (בן נבט) אשר חטא ואשר החטיא את ישראל". בכל זאת, אלישע מנסה להחזיר את גיחזי בתשובה. ראה הקבלה עם אלישע בן אבויה שרבי מאיר מנסה להחזיר אותו בתשובה: "אף אתה חזור בך". והוא עונה לו: "כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים - חוץ מאחר" (מסכת חגיגה דף טו עמוד א)", כל עניין הצרעת  הוא על לשון הרע כאמור מה שפעמים מרחיק אנשים מפלוני .. על כך שבזמן התורה היה עונש הצרעת.. .. כאשר הדבר חמור שבעתיים בנסיון לשכור את רעיו של אדם להפחידו בעלילות שוא   נבזיות  , בעוד הוא  בא לברך ..הוא נמצא מקולל?? נראה לכם הגיוני?? לי לא!! 
למרות זאת נשאל מדוע לא כופר לארבעת המצורעים בשעה שניסו להציל את מחנה ישראל? על כך משיב המדרש, "כל המחטיא את הרבים אין זכות באה על ידו", אבל יוצר בעיה עם הסיפור בהפטרת השבת. שהרי באה זכות גדולה ע"י ארבעת המצורעים לבשר לנצורים בשומרון על הסרת המצור ולהציל את העיר מחרפת רעב ותבוסה. ואם באה זכות כזו לידיהם של גיחזי ובניו וראו בה אפשרות לתיקון, מדוע באמת שלא יוכלו לעשות תשובה? אם תשובתם של קין, של מנשה, של אחאב, של אנשי ענתות, של יכניה ועוד התקבלה מדוע שלא ייפתחו שערי תשובה שלעולם אינם ננעלים גם לארבעת המצורעים? ראה שוב את דברי ר' צדוק מלובלין על ניסיונם לכפר על חטא החמדנות בהצלת העיר. נראה שהדברים קשורים לאלישע שסוף סוף הוא רבו של גיחזי. אלישע סופג ביקורת מחז"ל על כך שדחה את גיחזי ראה שוב ירושלמי סנהדרין פרק י הלכה ב: "שני חלאים חלה אלישע: אחד כדרך הארץ ואחד שדחה את גיחזי". ואמנם אלישע הולך עד דמשק להחזיר את גיחזי בתשובה, משמע שהתחרט על דחייתו ומשמע שיש מקום לתשובה, אלא שכנראה איחר את המועד! כל נושא המחטיא את הרבים ראוי לון  בפני עצמו ובעזרת הנותן ליעף כח ובינה לשכוי נזכה להשלימו" 
עצם דחיית האחר מביא אותנו שוב לחטא הגאווה בו הוא מתקשר לצרעת.. קרי אומר ,אני שוווה יותר ממך!!  נכון יש דרגות שונות בין אנשים, כל אחד ותפקידו, אבל אין לזלזל  בזולת ! כאן נגיע למצוות זיכוי הרבים לה זכיתי בכתיבת ד"ת בעלון שלנו קול מהיכל ובד"ת חיצוניים כמו זה שלפניכם המופץ גם כן ברבים, על מצווה זו נאמר",בזוהר נאמר: "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו". ב"חסד לאברהם" מובא: "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות". בעל הרוקח: "אין זכות כמזכה הרבים" - אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל - כפי תהיה". דרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם, זוכה להיות במעלה כמו פיו של ה' יתברך !כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים...." מודה וה" הוא עדי  שלא תמיד זכיתי לקרוב לבבות כמו שזכיתי מעורכי העלון היקר ישי וחרות שלהם כל התהילות ולקב"ה בראש כמובן!!  עלינו לא ליטור טינה אלא לקרב איש את רעהו למצות ה"  למרות השוני בינינו כפי שואמר השיר" "אדרבה,

תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו

ולא חסרונם,

ושנדבר כל אחד את חבירו

בדרך הישר והרצוי לפניך,

ואל יעלה בליבנו שום שנאה

מאחד על חבירו חלילה,

ותחזק אותנו באהבה אליך

כאשר גלוי וידוע לפניך,

שיהא הכל נחת רוח אליך,

אמן כן יהי רצון! "

בזכות זאת  נזכה ליום בשורה בקרוב לבבות ובניית בתים של שמחה ותורה בישראל  ונקדש שם שמיים כניספי השואה שנהרגו רק למה הם  יהודים ומישהו חשב שהוא יותר שווה מהם!! הם לא ויתרו ושילמו בחייהם אך זכו להיות במחיצת הקב"ה וקידשו שם שמיים! אנו נקדש שם שמיים בעודנו חיים!!! על כך שהננו יהודים המקיימים  את  מצוות התורה לשמחת כולם ויושב המעונה.
לע"נ אבי מורי אברהם משה בן  גרציא ז"ל שהיה רואה הראשון כל ד"ת היוצא לאור ,ולא הייתה פעם אחת שהוא פסל ד"ת  כמו שלעולם הוא לא פסל איש אלא ניסה לקרב כמיטב יכולתו והבנתו ,שיהיה מליץ יושר לאהבת האדם ולטוב לכולם  אמן! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע