chiddush logo

אמן יהא שמיה רבה (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי גלעד מזרחי, 31/3/2010

 בהמשך לתגובתי להערתו של mose67 בעניין אמן יהא שמיה רבא, ראיתי להוסיף דבר ששמעתי ממו"ר הרב אשר וייס בסעודה שלישית. באמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' קבעו חז"ל (פסחים נו א) שיש לאומרו בלחש וזאת משום "דאמר רשב''ל {בראשית מט} ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה רבינו לא נאמרוהו אמרו יעקב התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי". וזאת על אף שהוא שבח גדול לקב"ה משום כבודו של משה אין אומרים אותו בקול רם. תפילת 'אמן יהא שמיה' היא בעלת תוכן כמעט מדוייק של תרגום לארמית של המילים 'ברוך שם כבוד'. זאת אומרת תפילת 'אמן יהא' היא התרגום האמי של 'ברוך שם'. ולכן מצאנו בתפילת 'אמן יהא' סגולה מיוחדת (שבת קיט ב) "אריב''ל כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו" (וראה שם עוד סגולות בזה). שבזה נתנו חז"ל פיצוי על הבעיה לומר 'ברוך שם' בקול, באו ותיקנו לומר 'אמן יהא' בכל כוחו.     

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
dvir45 (1/4/2010)
בעקבות החידוש היפה חפשתי עוד על המשמעות של "ברוך שם כבוד..." ומצאתי הרחבות בקישורים הבאים:
http://www.ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/1344.pdf /> וב-
http://
www.ypt.co.il/show.asp?id=19475 /> לימדו והשכילו.