chiddush logo

תיקון הפגם - קונטרס ימי השובבים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אביהו ח, 11/6/2012

 

 

לחברים באשר הם - מיטב הברכות ורק טוב,

 

 

 

 

 

מצורף בזאת קישורית ל-דיסק שמע מיועד לזיכוי הרבים - מצווה להוריד

 

ולהכניס לאתרים נוספים - בנושא ימי השובבים,

 

תיקון הברית, סגולות לכפרת עוונות, פגם הברית,

 

נזקי האינטרנט, שמירת העיניים, כח הראיה, עין

הרע,

 

תיקון לזרע לבטלה, שמירת הברית ועוד

 

https://avihu.yahadoot.com

ספר תיקונים וסגולות:

https://www.hebrewbooks.org/47499

 

 

תפילה לזמן השובבים - תיקון לפגם הברית

 

בקובץ וורד להורדה ישירה

 

https://www.shoresh.org.il/hidush/hidush.asp?id=4841


 

בס"ד

 

קונטרס ימי השובבים

 

מכיל תיקונים וסגולות וכן סדר קריאת שמע שעל

 

המיטה עפ"י רבנו האר"י זצוק"ל זיע"א

תיקון לפגם הברית

 

תיקון לזרע לבטלה

 

תיקון להוצאת זרע לבטלה

 

תפילה לתיקון פגם הברית-הורדה ישירה


 

 

 

לימוד ותיקון לברית בימי השובבים מעמוד לג עד עה

ניתן להקדיש את הלימוד גם לעילוי נשמת, יש לומר לפני הלימוד: הרני לומד לימוד זה לעילוי נשמת פב"פ (יזכיר את שמו ושם אימו לדוגמא:דניאל בן פאני ז"ל)

 

בקונטרס מופיע גם סדר לימוד ותיקון אשר חיבר הרב המקובל יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א מעמוד קיט עד קעט

 

הקובץ נעשה לזיכוי הרבים, נוספו בו קישוריות להרצאות ולסרטים בנושא וכן הסברים בשפה השווה לכל נפש.

 ניתן להכניסו לאתרי האינטרנט – הקובץ מכיל שמות קודש

 לכן במידה ומדפיסים דפים מהקובץ

נא לשמור על קדושת שמות הקודש - טעון גניזה

 

לעילוי נשמת

דניאל בן פאני ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

 

למעלת שמירת הברית המכונה יסוד, קיים ערך עילאי כמובא בספר בראשית פרק לח, במדבר טו, ויקרא יט, ספר הזוהר הקדוש:הקדמה דף ח, בראשית דף לה, שמות דף ג, מדרש רות ועוד.

לעתים קרובות כתוצאה מחוסר מודעות, גדילה ללא הכוונה רוחנית ופתיחות לעולמות תוכן, האדם מסגל לעצמו הרגלים הנהפכים לטבע - דפוסי התנהגות הגורמים לנזקים רוחניים והמשפעים על כל אורח החיים.

באגרת התשובה (פרק ד) בספר התניא מוסבר על תורת הנפש וענינה של מדת-ספירת היסוד המהווה התקשרות והשפעה על כל בנין הספירות ויצירת לבושים רוחניים על נשמת האדם בחיים חיותו ע"י מחשבות, דיבורים ומעשים והשפעתם על נטיות האדם וכיצד ניתן לשלוט בהם -ראה באריכות ספר שיעורים בספר התניא - בשפה השווה לכל נפש - מומלץ בחום!.

 

 

 

 

 

 

ומובא (ישעיה נט) כי ע"י העוונות:"כִּי אִם עֲוֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּלִים בֵּינֵכֶם לְבֵין אֱלוהֵיכֶם" גורם האדם ע"י מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו להמשכת כוחות הטומאה (סטרא אחרא) על נשמת האדם מצב היוצר לבושים המבדלים ומרחקים את האדם מהקדושה כמובא בתלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ה:"והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך וכל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין שנאמר {איוב ו-יח} ילפתו ארחות דרכם וגו' ר''א אומר קשורה בו ככלב שנאמר {בראשית לט-י} ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה בעולם הבא".

כלומר ככול שהאדם "קולט" באמצעות חושיו: ראיה, שמיעה וכו' מצבים שהם הפך הקדושה, למעשה מגביר את סף הגירוי ועימו נוצר הרצון לשינוי, אשר לעתים קרובות טומן בחובו רעות רבות.

האדם התחושתי חייב להכיר בחשיבותה של ההגנה הרוחנית ועלינו לזכור תמיד כי הכוחות הפועלים לצידנו גדולים יותר מן הכוחות השליליים ואסור לנו לתת יישות לדברים שליליים ולמכשולים.

נציין כי לעתים מלאכת הטיהור דורשת התמדה יותר מהרגיל, אך המלאכה משתלמת, האדם מתנתק מהנאה לא מבוקרת ומגיע לשליטה עצמית.

ההתבוננות בתורה מרחיבה את המוחין (שכל האדם-חכמה, בינה, דעת) והמידות (מדות שבאדם משכנם בלב) משתנות ונולדות מהמוחין, כלומר מציאות המידות מתחלת בשכל עצמו וככול שתגדל ההשגה בטיב הדבר, כך תגדל מדת האהבה והתשוקה אל הדבר ההוא מכאן ניתן ללמוד על חשיבות לימוד התורה כהמשכת קדושה.

  

לימוד נושא שמירת הברית לאשורו בכוחו להמשיך קדושה וטהרה על הלומד והכוונה לחיים טובים.

 

צירפנו קטע מתוך הספר שיעורים בספר התניא המתאר את החיות הרוחנית הקיימת בטיפות הזרע עמ' סט

 

כל עוד הנר דולק ניתן לתקן

 

 

 

 

 שמירת עיניים

 

שמור עיניך

 

 

 

שימרי על עיניך

שמור על עיניהם של ילדך ובכך תשמור גם על מחשבותם

 

 

שמור על נשמתך

 

 

 https://www.gye.org.il/

 

 תיקון לנפש

תיקון לרוח

תיקון לנשמה

 

 

לחברים היקרים, אחד התיקונים המועלים ביותר לפגם הברית הינו זיכוי הרבים, כידוע בספרים רבים במה שאדם קילקל שם נדרש לעשות תיקון, בפרט כי הפגם הקשה ביותר והטומאה הקשה ביותר היא טומאת פגם הברית המטמא את האדם בין גבר בין אישה מכף רגל עד ראש זאת מכוון שהפגם הינו במחשבה והמחשבה כוללת את הכול, לכן הגברת המודעות בנושא בין לאדם שפגם בין לסביבתו יכולים לתקן רבות את הקילקול שנעשה, בין בגלול זה בין בגלגולים קודמים, מפאת קוצר הזמן נכתוב בקצרה: חלוקת דיסקים בנושא פגם הברית (כגון של הרב בן ציון מוצפי בנושא שובבים ניתן להוריד ולחלק https://avihu.yahadoot.com/

 

חלוקת ספרים המסברים את העניין כמו ספרו של רבי אהרון רטא טהרת הקודש, לבקש מארגון דור ודור שיצרו קשר עם בנות שעדין לא זכו לשמור על טהרת המשפחה, או לימוד וחלוקת  הספר בריתי שלום  של הרב שלום ארוש 

 

https://www.breslev.co.il/store/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA__%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx?id=20054&language=hebrew

 

יכולים להועיל ולתקן את הקלקול עשרות מונים, מעלת זיכוי הרבים גדולה עד במאוד והזוהר מביא באם בני אדם היו יודעים על מעלת זיכוי הרבים היו רודפים אחרי זיכוי הרבים כמו שרודפים אחרי החיים (כלומר שבני אדם מבקשים שיוסיפו להם חיים - וזה זיכוי הרבים מוסיף לאדם חיים וממתיק מעליו כל דינים) - וכול עוד הנר דולק אפשר לתקןתיקון היסוד הרב יעקב ישראל לוגסי

https://www.musayof.org/videoarchive/ViewDetails.aspx?ItemId=4541

 

הרב בן-ציון מוצפי

https://www.doresh-tzion.co.il/

 

הרב דניאל זר – קדושת האדם

https://www.fridmanbooks.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=3331&catId=323

 

שומרי ברית קודש

https://www.shomreybrit.com/

 

ניתן לשמוע ולצפות בשיעורים בנושא באתר עולם היהדות והקבלה

https://www.olam-jew.com/shmirat_habrit.htm

שיעורים בספר התניא

https://www.hitkashroot.com/contents.asp?aid=13924

 

סוד הברית

https://www.yehadut.tv/

 

סרט לצפייה ישירה – אינו מתאים לילדים

https://www.shofar.net/site/Productdetile.asp?id=494&category=3

 

עצות מועילות לשמירת היסוד עפ"י תורת הקבלה

https://www.armoni.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=1711

 

חשיבות שמירת הברית ספר שערי אורה שער ב

https://www.hebrewbooks.org/20243

 

 

 

תגיות

 

 

 

תיקון לזרע לבטלה

 

 

 

פגם הברית

 

 

ראית העין

 

נזקי האינטרנט

 

 

 

ברית קודש

 

 

 

 

 

 - -

!!! המשחקין בילדים -( פדופילים ) כאשר יש בית דין דינם בסקילה - 

 

 

 

 

שמירת הברית

 

 

 

 

 

סגולות

 

 

 

 

 

איסור זרע לבטלה - יהרג ולא יעבור

 

 

 

 

 

 

 

שמירת העיניים

השפעת הראיה על המחשבה

 

 

נזקי האיטרנט

 

 

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
asaf (25/7/2020)
שלום. האם ערכת את הפוסט הזה?
זה מוזר לי, כי הוא לכאורה נכתב בתאריך 11.6.2012, בעוד הספר "בריתי שלום" יצא בשנת תשע"ג.
זה חשוב לי מאוד, כי אני גם זוכר שלמדתי בו לפני תשע"ג, ואני מנסה להבין איך...