chiddush logo

הסתכל באוריתא וברא עלמא

נכתב על ידי 7roni7, 21/4/2010

בתלמוד הבבלי יש המון סוגיות הלכתיות, אבל יש גם שאלות שנראה שאין מקומם בגמרא,
שאלות על היקום ועל כל מיני עניניים מדעיים ומה הקשר שלהם למדע ועוד הם מחפשים פסוקים שייצדדו בדעתם

לדוגמא יש גמרא ששואלת : מה המקור של הגשמים ?

לכאורה מה השאלה כל מדען פשוט יודע שיש תהליך טבעי של אידוי המים וירדתם כגשם, אבל הגמרא לא מקבלת את זה והיא מביאה פסוקים ומקשה ובסוף המסקנה שלה היא שיש מים שמקורם מהשמיים ומים שבאים מהארץ . 
מה יש מים בשמים ?? אז קודם כל כנראה שכן גם המדענים הוכיחו כך

אבל אנו צריכים להבין נקודה מאוד עמוקה ויסודית לכל.

 ישנו משפט ידוע  שה" יתברך הסתכל בתורה וברא את עלמא,

ידוע ההסבר כי התורה קדמה לעולם (המתכונת שעל פיו יונהג העולם) ורק אז בא הקב"ה וברא את העולם

מה העומק שבדבר??

שאם נדע לחקור ולהתבונן בתורה נמצא שכל הטבע (התופעות וההנהגות שאנו קוראים להם טבע) הם מיוסדים על התורה

ויותר, אם נמצא שהתורה סותרת את המדע לא בהכרח שננסה להתיישר אם המדע - להיפך המדע צריך להתיישר על פינו

אנו צריכים להבין מכן עוד עומק.
שאין שום דבר בטבע שאין בו צורך ותועלת לקיום התורה והמצוות.
כי אחרת לא היה נברא כי הרי כמו שהסברנו כי כל דבר שיש בטבע מקורו ותכליתו היא התורה,
אם כן לא ייתכן שתיהיה בעולם הזה מציאות שאינה יכולה לשרת את רצון ה" (זו התורה ).

המטרה שלנו היא לגלות כיצד כל העולם יכול לשרת אותנו בדרך ה" - כל דבר ניתן להעלות אל הקדושה רק אם נשכיל להשתמש בו בתבונה (לקיים בבריאה את התורה שגלומה בה ויצרה אותה).

ונוסיף לומר שגם כל החידושים הטכנולגיים הקיימים ושהיו (וגם מחשבות והמצאות של בני אדם ) כולם מקורם זה רצון ה"

כעת כל אחד יכול להשליך את זה למה שהוא רוצה ולבדוק בעצמו האם הוא מסייעו בקיום רצון ה" (אינטרנט,מקום העבודה,פלאפון וכו'...)


וכך האדם צריך ללכת בעולם הזה מתוך תפיסלהקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה