chiddush logo

תיקון המנורה

נכתב על ידי יניב, 15/2/2013

 "להעלות נר תמיד" (כז,כ) 'תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן במקדש משום שנאמר "להעלות נר תמיד" הוא תני לה והוא אמר לה: כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה ולא שתהא עולה ע"י דבר אחר' (שבת כא א) 'א"ר שמואל בר רב יצחק: כתיב "להעלות נר תמיד" שיערו לומר אין לך עושה שלהבת אלא פשתן בלבד' (יר' סוכה ה,ג) במנורה לא הדליקו פתילות של צמר אלא של פשתן משום שצריך שהשלהבת תדלק היטב. ניראה שיש בכך רמז- שלקחו מבגדי כהונה שבלו, ודווקא משל בוץ ולא משל כלאים (שבת שם) שמדוע בסתם כך יש איסור כלאים?- ניראה שזה כנגד מעשה קין והבל (שמעשיהם חשובים ולכן סופרו בתורה) שהם "ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה" (בראשית ד,ב) שעשו חלוקה בניהם במטלטלין וקרקע וקין רדף כל הזמן אחר הבל (שמו"ר לא,יז) עד שלבסוף הרגו, ותחילת מריבתם היתה בקרבן, שקין הביא פשתן (רש"י בראשית ד,ג) והבל הביא מצאן (ד,ד) ולכן פשתן וצמר נאסרו ביחד (ואולי לכן בציצית מותר כלאים כי ציצית מראה על קשר לה' בארץ, ואילו קין היה רואה זאת כך לא היה רוצחו) ובגדי כהונה באים לתקן זאת ולכן עשויים כלאים, שלוים הרגו בקשר לקדושה (שמות לב,כח) וזה נעשה כתיקון לעולם, לכן הכהנים (מלוי) שבמקדש שמתקנים את העולם הולכים בבגדי כלאים, לחבר זאת לקדושה ולתקן את שורש החטא בעולם שבא מקין. ובמנורה שתפקידה להאיר ואור זה דבר גשמי קלוש, שאי אפשר לתפסו ולכן הוא גשמי קלוש, לזה משתמשים בפשתן מעין מעשהו (קרבן) של קין כדי לתקן את מעשיו שטבע בעולם, שבא להרחיק מהגשמי הרע שגרם לקין לקנאת ולכעוס באחיו עד שרצחו. וזה נעשה ע"י חיבור לקדושה שלכן נאמר "באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו" (כז,כא) שקשור מעשה המנורה עם הלוחות שמסיני, גם בקשר לקדושה ותיקון העולם (שנעשה במתן תורה) וגם קשור למעשה הלוים שהרגו שם לקדושה. והשמן הוא "שמן זית זך כתית למאור" (כז,כ) שהוא שיא המעלה מהמוצרים החקלאים, שהוא בא לתקן את מעשה קין שהביא מהפחות שבכולם, וכך מחברים פשתן (של קין) עם שמן מעולה ביותר (שהוא גידול קרקע כשייכותו של קין, שאותו קין היה צריך להביא). ויש במנורה 7 קנים כנגד 7 דורות מהרצח שקין עשה עד שקיבל את עונשו ומת (בראשית ד,טו -רש"י) ונאמר "ויקחו אליך שמן" וגו' (כז,כ) 'צו את בנ"י ויקחו אליך שמן זית זך- אמר רשב"נ "אליך" ולא לי, לא לאורה אני צריך' (מנחות פו,ב) אפשר שפרושו הוא שאין לזה צורך אור לכבוד ה' כשלעצמו ('לא לי') אלא מטרתו תיקון פגם בעולם (אליך- לעולם) כמו שאמרנו- של קין (שקיים פגם זה ממנו בכל אדם) וכן האור בא להאיר לנו את הדרך, של כקין שכפר בחטאו כאילו שה' לא רואה את חטאו. וזה דולק "מערב עד בוקר" (כא)  כשחושך וכביכול לא רואים באה המנורה ומגלה שהכל אור לפני ה' , שלא מוסתר מה' כלום. וכשהעולם קשור לזכאות הנר המערבי דלק גם ביום, שמאיר לגמרי על העולם בחיבור קודש (שהמערבי כנגד השכינה) שלא רק מאיר מהחטא- בחושך, אלא מתקן את כל הבריאה בקדושה עליונה ולכן אף לא בחושך המנורה מאירה קדושה, ולכן 'עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל' (מנחות שם). ואולי זהו "חקת עולם לדרתם" (כא) שבא לתקן את כל הדורות כולם, של כל העולם והשפעותיהם, שקין היה הראשון שרצח, שהוא הראשון שחטא בין אדם לחברו ובחומרה גדולה כ"ך, וכן הוא הראשון שחטא מעצמו שלא כחטא אדם הראשון שחטא בעקבות הנחש, ולכן יש בו חומרה מיוחדת שהמנורה מתקנת, ולכן היא מקשה אחת לתקן את כל הדורות בעולם שמשפיעים זה לזה, וקשורה לאחדות בבנ"י (היפך קין) ולכן מנר מערבי היו מדליקים שאר הנרות (מנחות שם) רמז להשפעה מקדושה אחד לשני, היפך מקין שחטא חמור מעצמו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה