chiddush logo

חטא העגל - רצון טוב צריך להיות עפ"י התורה

נכתב על ידי מתנאל, 1/3/2013

 

בס"ד

 

פרשת כי תשא

כנראה השאלה המרכזית בפרשה שלנו היא בסיבה מה ראו ישראל לבנות להם עגל, כשבמבט ראשון נראה כשיא השיאים של הע"ז? גם אם נאמר שדאגו מפני שלא ראו את משה יורד, מה פתאום מה שעולה בראשם בהחלטה של רגע זה לבנות פסל?! כשבדיוק לפני "רגע" הם הוזהרו על כך במעמד נתינת התורה?

 

כמובן שתשובות רבות יש לכך, אך ברצוני להביא כאן ביאור יפה של בעל 'בעל בית הלוי', שגם הוא הולך בכיוון הסנגוריה המפורסם של בעל 'הכוזרי', אך מסביר בדרך קצת שונה:

ראשית הוא מקדים לומר שכידוע כל מצוה ומעשה טוב של אדם משפיעים רבות על המתרחש בעליונים, וכדי שיוכל להשפיע בצורה נכונה אדם צריך לקיים את המעשה חלמטה בצורה מדוקדקת- כפי שהתורה ציוותה. הם ידעו שמי שבא בבחינת "סוד ה' ליראיו", יודע מה המעשה וכיצד לעשותו בצורה כהי מושלמת. כמו כן אדם כזה יודע כיצד לבנות את בית המקדש.

אחרי שישראל ראו שמה בושש לבוא, הם רצו לבנות מקום להשראת שכינתו של ה' ית', כפי שידעו שכך אמור להיות מתוכנן – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אלא שההבדל הוא שיראל באותו דור לא רצו שמקום השראת השכינה יהיה מיוחד וסטטי, דהיינו עומד אלא הם רצו אותו נע וזז למקום ממקום. ברם, הם ידעו שכדי לבנות מקום כזה צריך אדם שמבין ברזי דרזים, בסודות תורתנו הקדושה ולכן לצורך כך פנו לאהרן.  

נמצא לפי ההסבר עד כה שכוונתם של ישראל אכן היתה טובה – לבנות מקום להשראת שכינתו ית'.

עכ"פ, מסביר 'בית הלוי' שהם טעו בדבר אחד והוא מעשה טוב של אדם משפיע בעליונים אם התורה ציותה עליו. וכן המשכן – כל התיקונים וההשפעות הטובות נעשות בזכותו רק אם ישראל עושים אותו עפ"י ציוויו ובגלל ציוויו של ה', בבחינת "גדול מצווה ועושה". עיקר התיקון במעשים, הוא מסביר, הוא שאדם עושה את רצונו של הקב"ה, ובלאו הכי כל ההתחכמויות האנושיות לא יועילו דבר כי ה' לא ציווה.

מכאן מסר גדול לנו. ב"ה באופן טבעי לרובנו יש רצונות טובים, רצונות טובים ממש לשנות את העולם ולתקן עולם במלכות שדי. צריך לזכור שהדרך להשפיע היא עפ"י התורה בלבד ולא עפ"י הסברות שלנו. התורה מורה לנו את הדרך איך וכיצד צריך לתקן את העולם. שנזכה בע"ה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע