chiddush logo

אצבע אלקים " לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 30/12/2021

 בסד 


ד"ת לשבת פרשת וארא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

"אצבע אלהים "
------------------------------------------------------------
בפרש אנו קוראים על תחילת מכות מצרים , הפ"ס הפותח את הפרשה הוא,"  וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה", רשי מפרש," נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני; ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דברי, שדיברתי לאבות הראשונים.
ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות: "אני ה'" - נאמן ליפרע, כשהוא אומר אצל עונש, כגון(ויקרא יט יב): "וחללת את שם אלהיך אני ה'"; וכשהוא אומר אצל קיום מצוות - כגון (ויקרא כב לא): "ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם אני ה'" - נאמן ליתן שכר.", במכת הכינים פרעה כאמור מודה בקיומיו של ה" , ומה איתנו? השבת  ניתנה לעם ישראל עוד בימי עבדות מצרים כנאמר במדרש רבה,"  "וירא בסבלותם" – ראה שאין להם מנוחה, הלך ואמר לפרעה: מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת! ואלו הם עבדיך, אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע, הם מתים. אמר לו: לך ועשה להן כמו שתאמר. הלך משה ותקן להם את יום השבת לנוח" ,השבת חל התאריך הלועזי 1.1.22  ,או בלשון הגויים להבדיל ,סילבסטר , המועד חל בשבת  , עליו נאמר באתר הידברות," סילבסטר היה המנהיג הנוצרי הראשון אשר קיבל לידיו את הסמכות הרומאית להשליט את הנצרות בכח הזרוע. זוהי האמת המרה, כי מימי סילבסטר הנוצרי התחילה תקופת חושך לעם היהודי בגלות, תקופה אשר הגיעה לשיאה ברדיפות אכזריות ועלילות דם שנמשכו לאורך יותר מאלף שנה. כל זאת התחיל מאז קיבל סילבסטר הראשון את השליטה בחיי אדם, ואת התפקיד הנוצרי של מחיית "הכופרים בנצרות",אז נכון אנו בני העם היהודי כופרים ונכפור לנצח בנצרות ובכל מה שהיא מסמלת , וכחיזוק  לכך עלינו לשמור את השבת וארא בה ניגלה הקב"ה  בשמו המפורש! ולהקפיד כל אחד, באשר הוא   יותר על שמירת השבת ,לימוד   תורה עונג שבת אמיתי ללא הוללות! שהרי פרעה וסילבסטר הם היינו אך! כך נקדש שם שמיים ונזכה לחזות בגאולה השלמה לה זכו בני ישראל שראו את אותה אצבע אלקים בה הודה פרעה , אנו לא נודה בה ?! 
מכת הכינים כאמור הופיעה ללא התראה כפ"ס," וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת מַטְּךָ וְהַךְ אֶת עֲפַר הָאָרֶץ וְהָיָה לְכִנִּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַיַּעֲשׂוּ כֵן וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ בְמַטֵּהוּ וַיַּךְ אֶת עֲפַר הָאָרֶץ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה כָּל עֲפַר הָאָרֶץ הָיָה כִנִּים בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַיַּעֲשׂוּ כֵן הַחַרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם לְהוֹצִיא אֶת הַכִּנִּים וְלֹא יָכֹלוּ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה.
וַיֹּאמְרוּ הַחַרְטֻמִּים אֶל פַּרְעֹה אֶצְבַּע אֱלֹקים הִוא וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'".
את מכת הכינים היכה אהרון  לפי שהעפר הגן על משה. והוא רחש לו את הכרת הטוב 
במכה זו פרעה הודה בפעם הראשונה בקיומו של ה" באומרו ," אצבע אלקים היא" , רש"י מסביר כי טעם הדבר שהמכשפים לא הצליחו לברוא כינים, הוא היות ואין באפשרותם של המכשפים לשלוט על בריאה שהיא פחותה משעורה. העדר היכולת הביאה להם את ההכרה ש'אֶצְבַּע אֱלֹקים הִוא'. ולכן הודו גם במכות האחרות שכן הצליחו לחקות שאף הם מאת ה'  מכה זו היוותה שלב נוסף בהכרה של המצרים במציאות ועליונות ה' על הבריאה" 
הביטוי אצבע אלקים מופיע בעוד הקשרים  ביניהם בעשרת הדברות ששונות מאוד ממכת הכינים," וַיִּתֵּן אֶל-מֹשֶׁה, כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי, שְׁנֵי, לֻחֹת הָעֵדֻת--לֻחֹת אֶבֶן, כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים", רשי מסביר" ויתן אל משה וגו'" - אין מוקדם ומאוחר בתורה מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות וביום הכפורים נתרצה הקב"ה לישראל ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן ,אך מהי אותה אצבע? הלא ה" אינו בשר ודם? כתובים באצבע אלהים - רוצה לומר , שעשרת הדברים נכתבו באלו הלוחות על דרך המופת. והנה מציאות הכתיבה אינו נמנע בעצמותו , ואולם מה שהוא נמנע מצד הטבע הוא שתהיה כתיבה בזולת מלאכת אדם; ואין השתנות החלק מן האבן אל טבע אויריי יותר זר מהתהוות מן המטה נחש , וזהו האופן אשר בו יִשלם בלוחות מה שידמה לחקיקה ולכתיבה . והנה בזה האופן יבאו כל המופתים".
לוחות הברית נכתבו באש ה" ללא מגע יד אדם בניגוד ללוחת הברית השניים ,רבי יוסף בכור שור מסביר,"  לחת אבן - דבר שאין הרקבון שולט בו; כתובים באצבע אלהים - כתב שאינו נמחק; כי תורה אין לה הפרה ולא תבטל לעולם. לחות העדות - כתבן בשתי לוחות , שיהיו עלינו כשני עדים.
המילה" מופת" מופיעה גם בפ"ס" כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת וְאָמַרְתָּ אֶל-אַהֲרֹן קַח אֶת-מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי-פַרְעֹה יְהִי לְתַנִּין"  הספורנו מסביר," תנו לכם מופת" המופת הוא להורות על גודל המשלח ושראוי לשמוע בקולו, אמנם האות הוא עדות לשליח. לפיכך עשה אותות לעיני עם ישראל, שלא היה ספק אצלם על גודל המשלח ויכלתו, אבל היה על השליח אם הוא שליח אמת. אבל פרעה שהיה מסופק על המשלח או מכחישו, באמרו לא ידעתי את ה' שאל מופת לאמת גודל המשלח, באופן שיורה שראוי לשמוע בקולו. ואינו נמנע שיהיה דבר אחד בעצמו אות ומופת ביחס לאנשים מתחלפים:".
בשמות רבה ט א מוסבר
"ור' יהודה בן ר' שלום אמר: כהוגן הוא מדבר: "תנו לכם מופת". וכן אתה מוצא בנח, אחר הנסים שעשה לו הקב"ה בתיבה והוציאו ממנה, אמר לו: "ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר" (בראשית ט טו). התחיל נח מבקש סימן, עד שאמר לו הקב"ה: "את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ" (שם יג). ומה נח הצדיק ביקש סימן – פרעה הרשע על אחת כמה וכמה! וכן אתה מוצא בחזקיה בשעה שבא ישעיה ואמר לו: "ביום השלישי תעלה בית ה': (מלכים ב' כ ה) … התחיל מבקש סימן … ומה חזקיה הצדיק ביקש סימן – פרעה הרשע על אחת כמה וכמה! חנניה מישאל ועזריה כשירדו לכבשן האש לא ירדו אלא בסימן … "שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה" (זכריה ג), ומי הם? אמר ר' יהודה בר שלום: אלו חנניה, מישאל ועזריה שנעשה להם המופת הזה. אם הצדיקים מבקשים סימן – רשעים על אחת כמה וכמה!".
פרעה ביקש ממשה ואהרון מופת ,קר סימן להימצאות  הקב"ה אותו אל לא מוכר  לפרעה ,ושהודה ," ויאמר פרעה מי ה"  אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את ה" וגם את ישראל לא אשלח  "
רבנו בחיי מפרש," מי ה' אשר אשמע בקולו. אמרו במדרש באותה שעה הוציא פרעה דפתרא של אלוהות התחיל קורא אלהי אדום אלהי מואב אלהי צידון אמר להם הרי קראתי ואין שם כתוב בדפתרא שלי שמו של אלהיכם. ובאור הענין כי פרעה בחכמתו הגדולה היה יודע גבולי הארצות ותחומי הישוב ושכל העולם נחלק לז' אקלימים והיה יודע כחות הכוכבים השולטים בכל אקלים ואקלים ועל איזה אומה מן האומות שולטים, וכן בז' אקלימים וכן בשבעים אומות וכיון שלא מצא לשם הזה שום שלטנות וממשלה בארץ בכלל שאר הכחות הידועים אצלו תמה ואמר מי ה' אשר אשמע בקולו כי אין שם שום כח מושל בארץ שלא יהא כתוב אצלי בדפתרא שלי, והוא לא היה יודע שהשם הזה עליון על כלם וכל שאר הכחות המושלים בארץ אין להם ממשלה וכח כי אם מכחו, ומשלו רז"ל משל בזה משל למה הדבר דומה לכהן שהיה לו עבד שוטה יצא הכהן חוץ למדינה הלך העבד חוץ למדינה לבקש את רבו הגיע לבית הקברות התחיל צווח לבני אדם שעומדים שם ראיתם בכאן רבי אמרו לו ולאו כהן הוא רבך, אמר להם הן, אמרו לו שוטה מי ראה כהן בבית הקברות מה למלך בבית המטבחים מה לכהן בבית הקברות, כך אמרו משה ואהרן אלהות אלו שאתה אומר מתים הם אבל אלהינו הוא אלהים חיים ומלך עולם, אמר להם ומה מעשיו אמרו לו נוטה שמים ויוסד ארץ מפרק הרים ומשבר סלעים מוריד גשמים ומפריח דשאים מהעדא מלכין ומהקים מלכין, אמר להם אני הוא אדון העולם ואני בראתי את עצמי ואת נילוס נהרי שנאמר (יחזקאל כט) לי יאורי ואני עשיתני מי ה' אשר אשמע בקולו, אמר לו הקב"ה רשע ממים אתה לוקה, נהפך לו מים לדם.
דבר אחר מי ה' אשר אשמע בקולו שאתחייב לשמוע בקולו הרי מעולם לא בא אצלי, בא אצל אבימלך בחלום הלילה ואמר לו (בראשית כ) בתם לבבך עשית זאת אבל לי וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים וכיון שכן אינו מכירו, לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח.".
פרעה רצה שהקב"ה יבוא אליו ואזי הוא יראה עם מי יש לו עסק..  והקב"ה אכן בא אליו ,באותם מכות מצרים שניתנ וע"י משה ואהרון  ,פרעה הודה במכת הכינים בקיומו של הקב"ה שמלא כל הארץ כבודו  , הוא המעיט מיכולתו שלו עצמו  ,אך לא לזמן רב , מה שגרם לו ולעמו את המשך הסבל .
אנו רואים את אותה אצבע אלקים בכל יום , החל מזריחת השמש , פריחת העצים ,ציוץ הציפרים , הגשם שהוא מתנת שמיים ומשול כיום שניתנה בו תורה ,כל דבר תורה שנכתב ע"י כל אחד ואחד ,לא רק אני .. הוא נכתב בסיוע אותה אצבע אלקים  , אם נדע להעריך את מעשי  הבריאה  בכל רגע ורגע ,  בהם את קדושת השבת היקרה במיוחד שבת זו!! שהיא אות בין ישראל והשכינה  ,אם נראה נכון את הכיוון שאותה אצבע מראה לנו  .את דרך התורה , הטוב הצניעות היושר האמת  ,קבלת האחר , נזכה לראותה יורדת באש טהורה משמי מרום ובונה את המקדש השלישי  במהרה בקלות אמן 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה