chiddush logo

פרשת יתרו - שמחה כהן, עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 23/1/2022

 "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה" - הא למדת שאם הנפת עליה ברזל חללת (פ"ג דמדות) שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם ואין זה בדין שיונף המקצר על המאריך. ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל. והרי דברים ק"ו ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות ע"י שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה בין אדם לחבירו על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות.

"ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו"
"אשר לא תגלה ערותך" - שע"י המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך ואע"פ שאינו גילוי ערווה ממש שהרי כתיב "ועשה להם מכנסי בד" מ"מ הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא ואתה נוהג בהם מנהג בזיון. והרי דברים ק"ו ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון. חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה.
שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע