chiddush logo

שמחת חג

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 14/6/2022

בגמרא מסכת פסחים דף קט ע"א נאמר תנו רבנן חייב אדם לשמח את בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום  ואלמנה אשר בשערך (דברים טז יד) במה משמחם בשתיית יין רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם אנשים בראוי להם בשתיית יין ונשים בראוי להם בבל בבגדי צבעונין ובארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין. 
השאגת אריה סימן (סה) שמדאורייתא מצווה לשמח בכל דבר המשמח ולא אמרו אין שמחה בבשר וביין אלא למצווה מן המובחר ושאין שמחה בבשר שלמים אפשר לקיים בכל דבר המשמח. והרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ו כותב הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומדגנות והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נאים כפי ממונו. הים של שלמה (ביצה פ"ב סי' ה) מכאן מוכח שבגדי יום טוב ותכשיטיהם יהיו יפים משל שבת והביא שכן כתוב בהגאות מימוניות (יו"ט פ"ו אות כ) והביא ראייה מהירושלמי קידושין פ"א ה"ד ושכן כתוב בשו"ע או"ח (סי תקכט סיא).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע