chiddush logo

"העשויה בהר סיני"

נכתב על ידי משה אהרון, 21/7/2022

 

 • אוי, יתבטל התמיד שאותיות "תמיד" בהיפוך : "די מת".........משה אהרון , (01.07.2021)

 • 2עולת התמיד הנצחית שנעשתה בסינימשה אהרון , (01.07.2021)

  "עולת התמיד העשויה בהר סיני" - אינה האכלת האל לחם בדמות :אש נחרכת . אלא לקיים אלוהי הרוחות לכל לרומם רוחם של בני האדם [לכל בשר] בלחם אוכל.

  בס"ד.
  גילה הקב"ה למשה מי יתמנה לעתיד לבוא משיחם של ישראל . ואשר גם יבטל את תורת הקורבנות . אמר לו הקב"ה אתה אומר "יפקד" .ואני מוסיף ומגלה אוזנך בבחינת :"פקוד יפקוד" .להודיעך גם מי יהיה לעתיד לבואמשיחם של ישראל אתה אמרת : "אלוהי הרוחות לכל בשר" .ואני מגלה לך לא רק "איש אשר רוח בו" שיהא בבחינת : "קח לך" .עתהאלא מגלה אני לך כל אנשי הרוח לעתיד לבוא ואשר מהם אני "אקח לי "איש" להיותו נגיד ורועה על עמי . ואשר יבטל "אש" של קורבנות וידאג סוף סוף לרוח סיני האמיתית ל"אישיי" הרעבים - להאכילם לחם. שביזיון הוא שמדמים כמאכילים חלילה את האלוהים לחם ועוד "לחם" בבחינת - אש של בשרים. לפיכך, נסמכה פרשת הקורבנות .שמשיח מבטל לא רק תורה נפסדת זו של הקורבנות.אלא גם יוכיח כי "עולת התמיד העשויה בהר סיני" היא אותו ריח ה"ניחוח" בבחינת "ניחוחי" .המופק מהאכלה של בני אדם רעבים כאמר [לחמי - לאנשי הרעבים].משה אהרו

 • 3עולת תמיד העשויה בהר סיני היא קיום עשרת הדברים שבלוחות הברית להיותם חוקת על.... (משה אהרון )משה אהרון , (01.07.2021)

  בס"ד.
  עֹלַת, תָּמִיד--הָעֲשֻׂיָה, בְּהַר סִינַי, לְרֵיחַ נִיחֹחַ, אִשֶּׁה לַיהוָה.
  =============================
  וכי במעמד הר סיני הקריב משה קורבנות או שמא וחלילה הדגים בפניו הקב"ה הקרבת קורבן להראותו - בבחינת "עשייה".
  אלא מה נעשה בהר סיני .
  נעשתה ברית של שני לוחות על עשרת הדברים שבהם. שהם הם בבחינת "עולת תמיד" .
  שהם הם נצחיים תמיד ושעולים הם תמיד על כל שאר דברי התורה. בבחינת גם ה"טוב" וגם ה"ישר".
  בבחינת "שניים" כאמור של : הטוב והישר של ואהבת את ה' אלוהיך מחד ואהבת לרעך כמוך מאידך - שלימות של שניים כשלמות האדם.
  הנה כי כן ,מה היא "עולת התמיד" האמיתית הנצחית של ימות המשיח :
  "שני כבשים - שני כיבושים, שכובש האדם את יצרו לערכיהם של שני לוחות הברית.
  להיותו גם "טוב וגם "ישר".
  זו ואך זו מעלים ריח ניחוח לה'.
  הנה כי כן כך רמז לו הקב"ה למשה :
  עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח לה' היא היותם של ישראל בבחינת "אישה ראויה לה'.
  "רעיה" נאמנה ל"דוד".
  בקיום ברית סיני.
  משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע