chiddush logo

מדוע ישנה מעלה בשינה בשבת ? (5 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 15/5/2010

 רציתי    לשאול   מדוע     יש עניין  לישון  בשבת,   כמו  שדרשו    "שינה  בשבת  תענוג",    ובזמירות  נא'    "והשנה  משובחת",    וכן  מובא   בשם האר"י      שיש  לישון     בשבת     ביום,   אשמח  לתשובות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (5)
יצחק ג (8/8/2010)
באותו מקום אשר מוזכר שהאר"י ז"ל שיבח את השינה בשבת, מוזכר גם שפעם אחת ראה אחד מתלמידי האר"י ז"ל את האר"י ז"ל באמצע שנת הצהרים בשבת לוחש לעצמו בתוך כדי שינה, וכאשר בא התלמיד להקשיב לו - התעורר האר"י ז"ל, ושאלוֹ התלמיד מה היו הלחישות, וענה לו שהיה במתיבתא דרקיעא וגילו לו שם סודות על בלעם והאתון, וסודות גדולים אלו צריכים שבעים שנה בשביל לפרש אותם,
והכל הולך על אותו קוטב, שכתב הרח"ו בשם האר"י ז"ל בשעה"כ שתכלית שינת האדם היא בשביל להשיג השגות גדולות שהאדם אינו יכול להשיג כל זמן שהוא ער, ולכן בשבת יש ענין דווקא לישון כיון שאז ההשגות גדולות עוד יותר, וכן אותו מעשה שארע ג"כ היה בשבת ביום.
יהונתן (26/5/2010)
וכי יש שביתה יותר טובה משינה?! שיא הפסיביות שגם זה מתקדש בשבת ובעצם הופך לערך בפני עצמו ולא רק אמצעי... כמו שיש עניין לישון בסוכה ובזה מקיימים מצווה
דביר (25/5/2010)
לדעתי יש קשר בין השינה (הפיזית) לנשמה (הרוחנית), כשקמים בבוקר אומרים "מודה אני לפניך...שהחזרת בי נשמתי...",
ואכן יש לחפש תשובות אחרות לשאלה.
אריאל אליעזר (24/5/2010)
תגובה לדביר- קצת קשה לי להאמין שהנשמה היתרה שבשבת משמעה כבדות על האדם, עד כדי כך שהאדם יצטרך לישון יותר, שכן הנשמה היא רוחנית, ושינת האדם היא פיזית, לדעתי כדאי לחפש תשובות אחרות לשאלה, במחילה מכבודך.
דביר (23/5/2010)
התירוץ שתירצתי לעצמי במשך השנים:
בשבת יש נשמה יתרה והיא קצת כבדה על רוב האנשים לכן צריכים לישון קצת ( לתקשר עם הרוח בצורה ישירה) ולצבור כוחות להמשך השבת.
ציורים לפרשת שבוע