chiddush logo

סיפורים סביב הבעש"ט וניגון התעוררות רחמים רבים

נכתב על ידי יהונתן, 19/5/2010

 

ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב היה מצעירי תלמידיו של הבעש"ט, מפורסם בניגונו המיוחד שניגנו לפני הבעש"ט בזמן פטירתו, אדמו"ר המהר"ש אמר לבנו שקבלה בידו מאביו אדמו"ר הצמח צדק ששמע מאדמו"ר הזקן שקיבל ממורו המגיד ממעזריטש שנכח באותה עת ושמע שלפני הסתלקותו צווה הבעש"ט לנגן את ניגון 'התעוררות רחמים רבים' שחיבר ר' מיכעלע מזלוטשוב. כשסיימו לנגן אמר הבעש"ט כי הוא מבטיח מתי, היכן ומי שישיר ניגון זה ברגש של התעוררות תשובה, בכל היכל שהוא ימצא ישמע זאת, יצטרף לשירה ויעורר רחמים רבים על בעלי התשובה השרים (ניתן לשמיעה באתר ניגוני חב"ד-http://www.chabad.org/multimedia/mediaplayer/default_cdo/aid/140697 )

 

אביו של המגיד מזלוטשוב, ר' יצחק , היה אחד מרבים שהתנגדו לבעש"ט והפכו למקורביו וחסידי חסידיו.

אביו של ר' יצחק , ר' יוסף איש אמת מפיטסין התפרסם כאיש קדוש. לעת זיקנתו רצה לעלות לארץ הקדושה ושמע כי ר' ישראל בעש"ט רוצה אף הוא לסוע, על כן ביקש להצטרף אליו במסעו. הבעש"ט ירא היה מעונש קפדנותו של ר' יוסף ולפיכך דחה את הצעתו. אמר לו ר' יוסף: "אתם תסעו בהדר מלכות ולא תגיעו לשם ואילו אני נוסע כקבצן ובעזרת ה' אבוא שמה" ואמנם כך היה. ר' יוסף ישב על שפת הים וספר בידו ולמד. עברה מטרוניתא אחת בסמוך ושלחה את משרתה לשאול מי האיש וציוותה עליו לקחתו ולהעלותו על אניה שתיקחהו לא"י. מספרים שאותה מטרוניתא היתה בעבר עלמה צעירה לא מבנות ישראל כשפגשה את ר' יוסף בתחילה וכששאלה אותו במה היא יכולה לעזור לו, הוא ביקש לכבס לו את כותנתו. בתמורה לכך שאל אותה במה לברך אותה, ענתה לו העלמה: "רוצה אני להיות מלכה". ברך אותה ר' יוסף למילוי משאלתה. לאחר זמו מה ראה אותה בן המלך, הביאה לארמון ונשאה לאשה.

 

אשתו של ר' יוסף היתה מפורסת בשם ינטה הנביאה. פעם כשנסע ר' יוסף לבעש"ט לקח עמו את אשתו וכשראתה את התנהגותו של הבעש"ט החלה גם היא להתנהג בקדושה ובטהרה, בתפילה, בפרישות ובתעניות. כשחזר ר' יוסף והתאונן על כך לפני הבעש"ט , ענה לו הבעש"ט: "אשתך יש לה עיניים רואות ואוזניים שומעות" ובהמשך קרא לה "ינטה הנביאה". דבריו התפרסמו ומאז התחילו באים אליה חסידים רבים. מעות פדיון לא רצתה לקבל ובמקומן קיבלה צרכי אוכל אותם חילקה לעניים. את הבאים אליה קיבלה מעוטרת בטלית והרבתה במעשי מופתים למבקשי פניה. ר' יוסף נפטר בארץ ישראל.

 

כשבא הבעש"ט לקושטא בדרכו לא"י השתטח על קברו של ר' נפתלי כ"ץ. בלילה הופיע ר' נפתלי לפני הבעש"ט בחלומו ואמר לו "קום וחזור לעירך מז'יבוז' , ואם לא – סופך יהיה כמותי, למות כאן בקושטא".

 

ר' נפתלי כ"ץ מחבר ספר "אסיפת חכמים" היה מקובל גדול נצר למשפחות מיוחסות עד אהרון הכהן, ולדוד המלך דרך רש"י והמהר"ל (סב סבו) ועוד גדולי ישראל וקדושים 'מכל הצדדים' (על מצבתו) וגם מצד אשתו והיה מחותן עם משפחת ר' יעב"ץ. יש אומרים שבשנת תע"ט (1718) נשלח אליו כתב רבנות מעיר הקודש צפת. הוא עזב את אוסטראה עם רעייתו בדרך לארץ הקודש ונתקבל בקושטא בכבוד גדול, אך הוא חלה שם. ליד מטתו התאספו כאלפיים איש חכמים וחסידים ואמר לכולם גלגול נשמתם... עוד הוא מדבר והנה ראה, כך אמר לנוכחים , שמלאך המוות בא אל הבית והוא לבוש בגדים נאים. תחילה אמר למלאך המוות: "חושב אתה שלא הכרתיך כאשר פגשתיך פעם בעיירה רייזן והופעת כעני פושט יד ואף נתתי לך כמה פרוטות? עתה אתה מציג את עצמך כקצין. צא מכאן, רשע, אין לי צורך בך!". חרדה גדולה נפלה על כל העומדים לפניו. הוא ירד מן המיטה וסגר את הדלת בחזקה, ביקש מן הסופר לכתוב את השמות הקדושים על כל החלונות והדלת וציוה על האנשים לצאת מלבד הסופר ושמש זקן בן מאה ועשר שנים. לאחר מכן קיבל בברכת "ברוך הבא" את אביו וזקניו, נכבדים ומלאכים. ויהי בדברו קם רעש גדול וחזק סביב מיטתו, גם עמוד אש גדול עלה. אמר ר' נפתלי לשני האנשים: "שימרו זאת בזיכרון ודעו לכם שהייתי גלגול של חזקיה מלך יהודה ואני מצווה עליכם לקחת את ארוני ולהביאו לא"י ותקברו את עצמותי ליד חזקיה המלך" השניים כתבו ולאחר שציוה עליהם לצאת נתבקש לישיבה של מעלה.

פעם נזקק ר' נפתלי לסכום כסף גדול עבור משפחה נצרכת בבחינת פיקוח נפש ממש. ערב הימים הנוראים נסע לקרוב משפחתם בוינה שענה לו שלמעשה קירבת המשפחה רחוקה מאוד. למחרת באשמורת הבוקר בעת אמירת הסליחות של "זכור ברית אבות" השמיע ר' נפתלי באוזני מארחו פעמים אחדות: "למעשה הקירבה רחוקה מאוד". תמה הלה לפשר קריאות אלו וכששאלו לפשר הדבר בתום הסליחות, השיב לו ר' נפתלי: "הנה אנו ניצבים עתה לפני השוכן במרומים, פונים אליו בבקשה שיזכור לנו ברית אבות ועקדת יצחק, בעוד שלמעשה קירבת האבות אלינו רחוקה מאוד פי כמה וכמה מקירבת המשפחה הניזקקת עתה לעזרתך הנדיבה" התרשם המארח והושיט לר' נפתלי 570 אדומים זהב כגימטריא של נפתלי...

 

זי"ע

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע