chiddush logo

אמירת ויכלו ביחידות (4 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 6/6/2010

 יש    לשאול   האם   יש   להקפיד  שאמירת   "ויכלו"   בליל   שבת  תהייה  בשניים   דווקא,   או  שניתן   לומר   ויכלו  ביחידות  ?

בספר  "ירושלים   במועדיה",   שבת,  עמ'  קסד,  הביא  כמה   דעות   בזה   והסיק    "נראה   שצריך  לאמרו   בשניים"

ואילו  בשו"ת    אבני  לוי,  סימן  טו,  דן   בזה  והסיק  מסקנה     שונה   "אדם   שמתפלל   יחיד  בערבית  של  שבת  וכן  המאריך  בתפילת   העמידה   יכול  אפילו   לכתחילה   לומר  ויכלו  ביחידות  ואין  צריך  לחזר   ולאומרו   דווקא   בשנים".   ויש  לשים  לב   שגם  בעל  ה "ירושלים   במועדיה"   לא  קבע  בצורה   החלטית  שיש   לאמרו   בשניים,   אלא   בצורה   מסופקת  "נראה  שצריך  לאמרו   בשניים".   כך   שבוודאי  האומר  ויכלו   ביחידות  יש  לו  על   מי   שיסמוך.

ואגב  כך,   אוסיף ואומר    שאנו   אומרים    תפילת  ויכלו    בליל  שבת    ג'  פעמים-   בזמן  תפילת  העמידה   ביחידות,   לאחר  התפילה  ביחידות    אומרים    בציבור,  פעם   שלישית  -בזמן הקידוש.

ונראה   שאומרים    שלוש  פעמים   משום    שבכל  פעם   האופי     של  המעמד   הוא  שונה,    בפעם  הראשונה  האופי  של  המעמד    זו  התפילה,    בפעם  השניה    האופי  של  המעמד   זה  האמירה    בציבור,    בפעם השלישית    האופי  של  המעמד  הוא  בכך  שהתפילה  נאמרת  על  כוס    יין.   

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (4)
יצחק ג (8/8/2010)
במשנה ברורה כתב להדר דווקא אחר שניים אבל ידוע שהחזון איש חלק עליו וסבר שדווקא עדיף לא לחפש אחר שניים שנראה כאילו מעמיד עדים על מעשה בראשית,
ולדעת המשנה ברורה הדבר כל כך חשוב, שכתב בביאור הלכה שלא להאריך בשמו"ע בליל שבת יותר מאשר החזן כיון שאז הוא מפסיד את אמירת ויכולו בציבור.
אריאל אליעזר (11/6/2010)
נראה לומר שיש כאן מחלוקת בין פוסקי אשכנז לפוסקי ספרד, שפוסקי ספרד לא הצריכו לומר ויכלו דווקא בשניים, ואפשר גם ביחידות, ואילו פוסקי אשכנז -כמו בעל ה "ירושלים במועדיה" חששו לכתחילה לאותם דעות הסוברות שצריך להגיד ויכלו בשניים, ובשעת הדחק יש להקל ולאמרו ביחידות.
dvir45 (10/6/2010)
בילקוט יוסף כתב: מי שלא אמר ויכולו עם הצבור, כשאומר אחר כך ויכולו לא יתכוין לשם עדות, אלא כקורא בתורה. וכן הנשים האומרות ויכולו, לא יתכוונו לשם עדות. ויש אומרים שצריך שיאמר ויכולו עם אדם נוסף, והעיקר לדינא שיכול לאומרו ביחיד כשאינו מתכוין לשם עדות.
דביר (6/6/2010)
הסיבה לאמירת "ויכולו" בשניים היא עדות, ועדות כידוע היא במינימום שני אנשים, מצד שני שמעתי שדווקא אין לחפש לומר בשניים שהקב"ה לא צריך את העדות שלנו ל-"ויכולו".