chiddush logo

איסור "לא תנחשו" (2 תגובות לחידוש זה)

6/6/2010

 הכל מודים כי איסור "לא תנחשו" הוא איסור חמור.

מדוע פתיחה באגרות הקודש לא נופל בגדר האיסור?

מה בדיוק עושים כשפותחים את הספר?

ומדוע לא ניתן מאותו דף ללמוד את שני הצדדים למטבע?

לכל היודע או שיש לו פסק הלכה ברור וכתוב בנושא אנא עדכנו אותי

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
mose67 (6/6/2010)
ב''ה
הדיון בזה הוא בספר חקרי מנהגים להרב גוראריה רב ראשי חולון וחבר בי''ד רבני חב''ד. כל המקורות להיתר אם תחפש בגוגל במילים ''הרב יוחנן גוראריה גורלות'' מקוה שתמצא.
mose67 (6/6/2010)
ב''ה
בלקוטי שיחות חכ''א פורים ע' 206 מביא הרבי הנהגת מרדכי פסוק לי פסוקך לילדים ועפ''ז שמח וכו' ומביא (בין השאר) לעיין בטיו''ד ב''י סקע''ט. וט''ז שם סק''ג. וש''ך שם סק''ה. ובכלל לדעתי שאלה כזו כדאי להפנות לרבני חב''ד שמן הסתם חקרו ודשו את הנושא. דרך אגב זכורני שהרבי כותב בשיחה שמנהג קדמון כשלא ידעו איך לנהוג פתחו ספר ועשו לפי המשמעות. עכשיו ראיתי באחד האתרים שהרבי בשיחת פרשת במדבר תשמ''ט מתיחס ומביא מקור לפתיחת ספרים בענין זה. תודה