chiddush logo

ויהי אחר הדברים האלה

נכתב על ידי משה אהרון, 30/10/2023

 בס"ד.


"ויהי אחר הדברים האלה".
--------------------------------------
 לכאורה המקרא מרבה להשתמש  בצרוף המילים : 
   "והי אחר הדברים".
במיוחד ביחס לאברהם ובפרשיות הראשונות של חומש בראשית .
 והשאלה אם צירוף מיוחד זה של מילים,הוא אך טכני  או גלומה בו גם משמעות עודפת מוכמנת .
 ואם אכן כן, דהיינו  גלומה בו משמעות מהותית עודפת כאמור .
 האם היא ביחס  לדברים הקודמים או לדברים החדשים,  או שמא לשניהם כאחד.
 לא נכביר מילים  על האמור למרות שהדבר מתבקש .
נסתפק אך בקביעה כי בצירוף מילים זה יש ביטוי לעליית מדרגה בנוכחות ובמעורבות האלוקית .
 ביטוי של עלית מדרגה כאמור  מדרגה של "אלוהים" לדרגה הגבוהה יותר של השגחה בשם הוויה
 [ה"משחק" המופלא ביותר לעניין זה מצינו בפרשת העקדה  לפיה בניסיון שלכתחילה,להמעיט בניסיון העקדה הדגיש המקרא כי הניסיון התבקש את בדרגה של "אלוהים" שנאמר והודגש : 
"האלוהים ניסה את אברהם -  ולא שם הוויה.
 הנה אם כן בצירוף מילים זה יש  "נציגות של שם הוויה  במילה : "ויהי".
 ונציגות של שם האלוהות הרגיל "אלוהים" בדמות המילה "אלה".
 הנה כי כן העקדה נפתחת  במיזעור הניסיון  בכך שהוא נערך בדרגה נחותה יותר של הנחיית  האלוהים אל מול האדם .ולא שם הוויה אל מול האדם  - כאמור הדגש במקרא הוא והאלוהים ניסה את אברהם .בתוספת "ה" המיעוט
 "והאלוהים"  אות "ה" שמגמתה להדגיש את האמור  וגם לרמז על חסרון האות "ה" של שם הוויה.
 ואכן מי ש"מנהל" את ראשיתו של זה הניסיון הוא אך ה"אלוהים"  והגם שלבסוף מתערב שם ההוויה 
 הוא מתערב באמצעות שליח : "מלאך" [מל- אך ששינוי :"מל" אך לפונקציה מועטת].
 לבטא  אכזבתו של הקב"ה  שאברהם אפילו לא ניסה להתווכח לומר את הדבר המתבקש והפשוט ביותר לאמור :  אם גם הקב"ה מתאווה לכאורה לקורבן אדם כי אז מה ההבדל בינו לבין כל האלילים .
 פעם כתבתי שאברהם יכל לגאול אותנו מכל ההיסטוריה המיוסרת שנכפתה עלינו -בגלל ניסיון העקדה. בכך שהיה משחק את המשחק עד לשלב של הנפת המאכלת והנחתתה לא על צוואר יצחק אלא לתוקעה בעפר הארץ ולומר לקב"ה הנה עשיתי למלא מצוותך אך גם יודע אני שלא באמת כיוונת שאשחט את בני .....
ואזי לא איל היה נאחז בסבך לתת פורקן נחות לאברהם להסתפק מכאן ואילך בקורבנות בהמה. וחלילה לעולם לא קורבן אדם . אלא אזי נוחת היה מהשמים על הר המוריה הבית השלישי והאחרון   במלוא תפארתו והעולם היה צועד ישר אלי גאולתו - גאולת הקץ.
  כך או כך , בגדול והיסטורית נכשל אברהם בניסיון - טקטית ומידית . היה הוא נאמן לדבר האלוהים  וכך גם בעבורנו השגחת שם הוויה נדחתה לעתיד ובשלבים היסטוריים .
 אדם הראשון פיספס בעבורנו את גן העדן ואברהם פיספס בעבורנו את הבית השליש.....
 עד בא המשיח [ראו בפרשת "וארא" - התגלות של "אל שדי"- אלוהות שדי בה ואך  במדרגת האלוהים   ושאינה משתככלת לשם הוויה ].
 נשוב לעקדה  בהמשך אכן שב ומופיע שם הוויה [לקיים : "ויהי"] אך שוב בדרגה ביניים חסרה  ופחותה אך באמצעות מלאך [ "מל" - "אך"] להראות אכזבת הקב"ה וגם להעמידו את אברהם בדרגת הגר. שגם אליה התגלה אותו המלאך וגם אותה בירך.
 משה אהרון 
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה