chiddush logo

סגולות למילוי משאלות האדם

נכתב על ידי DL2000, 9/5/2014

 סגולות למילוי משאלות האדם! 


 1( מובא מפי גדולי ישראל: "קבלה בידינו 
מפני ר' חיים מוולאז'ין זצ"ל, כי אדם המתענה 
בערב שבת של פרשת בחוקותי )'בהר בחוקותי' 
בשנה זו( וקורא הפרשה שניים מקרא ואחד 
תרגום - כל שיבקש באותו יום יקובל ברצון!". 

2( כתוב בספרים הקדושים: "הובא בגנזי 
המקובלים כי אם יתפלל האדם לשם 'א-ה-י-ה 
אשר א-ה-י-ה', כל שיבקש בתפילתו יענוהו 
מהשמיים, וזהו נוסח התפילה: "יהי רצון מלפניך 
השם הגדול 'א-ה-י-ה אשר א-ה-י-ה' )ויכוון 
המשמעות: אני הוא, הייתי ואהיה. אני הוא עתה 
והייתי לשעבר ואהיה עד סוף הכל( שתרחם עלי 
ותעשה בקשתי... )יפרט בקשתו(", כך 3 פעמים. 

3( כותב ספר 'חסידים' )מז'(: "כל אדם המעונין 
להגיע למעלה שכל מה שיבקש מה' יתקיים – 
יקפיד לדבר רק אמת, כי "המדבר רק אמת כל 
דבריו מתקיימים וגוזר גזירה והקב"ה מקיימה". 

4( כתב רבי אהרון ראטה זצ"ל: "אדם ההולך 
ברחובה של עיר ומזדמנת לפניו הסתכלות 
אסורה, והוא גובר על יצרו ועוצם את עיניו 
מראות ברע – זוהי שעת רצון כה גדולה בשמיים 
שנתפח שער מיוחד הנפתח רק בשעת הנעילה 
 וכל אשר ישאל מאת ה' באותה שעה יקויים!".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע