chiddush logo

"תענית אסתר" - יום המענה להסתר הפנים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 21/3/2024

 בס"ד.


תענית אסתר - יום המענה להסתר הפנים.
----------------------------------------------------------
היום יום י"א באדר הוא יום תל חי.
 מה אומר יום זה לשלומי אמוני ישראל . 
 בכלל,מה אומר להם השם :  "תל חי".
 והלוא אין הגדרה טובה יותר לארץ ישראל
 מ"תל חי"
 אם יש :
 "אל חי"
 ויש "עם חי" ו
יש  : "תורת חיים"
 יש גם "תל חי"
 המסמל בכל המובנים את ארץ ישראל .
 והנה מאורעות תל חי - היישוב 
 הם משל והגדה לארץ הקדושה והנפלאה הזו..
 בתנ"ך של הקב"ה ,אותו המצוי תחת כסא הכבוד 
נכתב ספר חדש : תחת  "מגילת אסתר"
 ספר גאולת הקץ -  ספר השואה והתקומה.
 ושם נכתב פרק שלם באותיות של זהב 
  על מאורעות תל חי ומשמעותם ההיסטורית והתיאולוגית . 
על ארי ששואג,אלי אוזניים אטומות....... 

 מנגד כאן בארץ היהדות האורטודוקסית 
 לא השכילה  להפנים ולשכלל  נכסים אלו .
 קולות השאגה של אריות הארץ,
 אינם מהדהדים בין כותליה של אותה יהדות . 
והנה גם אריה שואג אך לפסל ייחשב
 
לא. להוותינו,אין הלימה בעניין זה 
כמו גם בעניינים נוספים אחרים
 בין שמיים וארץ.
 היום  יום יא באדר יהיו רבים שרויים בתענית 
  הקרויה : תענית אסתר.
 תענית ארכאית וחלולה,אותה וחגה הפוגעים והעושים 
 פלסתר מהשואה. אותה  : "הרעה של אחרית הימים"..
 על מה אתם צמים וחוגגים ,על ניסון היסטורי,
 שרק דחה את ההשמדה 
 והגדיל את ממדיה למפלצתיים.
 והלוא המן בריבוע קם לבסוף לממש זממו.
 קם שוב להשמיד ולכלות .
מה שלא כילה אף אדם בעם הזה...
 
 ומה עצוב, מנגד כאמור מתעלמים מהמענה הקדוש להסתר הפנים .
 אותם גיבורים קדושים שנקשרו לארץ בשבועת גאולה
 למסור נפשם עליה לקיים : "וכיפר אדמתו עמו".
 להמיר המשך הגלות בייסורין בונים עלי הארץ 
 ולהחיש בכך את הגאולה.
 גיבורי תל חי ביקשו בנפשם להסיט אט אט
 את מסך הסתר הפנים .
 ולבסוף עלתה בידם הם וחבריהם בדורות האחרונים.
 להצליח לקומם גאולת הבית השלישי
 זה המענה הקדוש להסתר  - לא "תענית אסתר".
 ולא חגיגה הכופרת  בשואה ובמשמעויותיה.
 שהראשונה שבהן : "המסת ההסתר". 
אט אט בייסרי הקניין והבניין של הארץ.
 [לחונן עפרה ואבניה]
 והנה, יש לא מעט  המתחמקים ממחיר הייסורין כאמור
 
והנה ארץ ישראל שנקנית בייסורין  נקלענו בה עתה 
שחבל ארץ מאורעות תל חי ,ננטש בחלקו הגדול  
  שאין בו ב"צבא ההגנה" - לעמוד בפרץ בחזיתות שניים .
והנה אותם "שלומי אמוני ישראל" [בעיניי : לא שלום ולא אמונה]
 עומדים מנגד. למעשה יושבים מנגד .
 ממשיכים להתעלם, לדמות שהם מסתופפים באוהלה של תורה .
 קרית שמונה הקרויה על שמונת הרוגי תל חי ,
 נטושה בחלקה הגדול .
 ועניין זה עדיין לא מזעזע ומחריד את אותם המתאמצים
 למתוח שוב את מסך הסתר הפנים .
מסך הסתר הפנים בין איש לאחיו
 ובין ישראל לאלוהיו.
 ולבסוף ראוי להזכיר :
,לא בכדי שהמן הרשע בחר בחודש האחרון של השנה
 חודש אדר  לפני חודש ניסן, חודש הגאולה.
 לרמז על העתיד לבוא  על סגירת מעגל 
לחבר לבסוף : שואה ותקומה .
 שהאתחלתא החלה בדמות מדינת ישראל
 דווקא אחרי השואה .
משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (21/3/2024)
בס"ד.
וכי לכמה קרוי החג הזה :
"פורים" - בלשון רבים.
אלא שכך לכתחילה כיוון אותו הרשע לאמור. :
אם ה"פור" הראשון לא יצלח בידו
כי אז הפור האחרון [בשואה] יצלח.
בידי זרעו
הנה כי כן , בהגדרה -לא יום אחד
אלא : "ימי הפורים".
משה אהרון