chiddush logo

shimsar

כל החידושים של shimsar | כל התגובות של shimsar

 פרקי אבות  "שמעון בנו [של רבן גמליאל] אומר: שמואל שמשוני   "שמעון בנו [של רבן גמליאל] אומר: "כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף, טוב משתיקה, ולא המדרש ...

 מהי התפילה המיוחדת של יצחק כאשר יצא לשוח בשדה?המפרשים טוענים שיצחק יצא לשדה לתקן תפילת מנחה. אלא יש להניח שהוא הוסיף על אותה תפלה תחינה אחרת. הוא גם התפלל שאליעזר יצליח במשימתו להביא לו את בת-זי...

 "ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו; ויוספו עוד שנא אתו. ויאמר אליהם; שמעו-נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם-נצבה; והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי. ...

 פרשת "כי תצא"  "שכחה" "כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדך לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך י*וה א*היך בכל מעשי ידיך. כי תחבט זיתך לא תפאר אחר...

פרשת חקת גילוי הסוד של פרה אדמה           "וַיְדַבֵּר יְ*וָה אֶל-מֹשֶה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר. זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר-צִוָּה יְ*וָה לֵאמֹר, דַּ...

 בן כמה פרעה כאשר עשה משתה לחגוג את יום הולדתו?                 "ויוסף בן-שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים,...

 שמחת תורה! בשמיני עצרת. למה לא בשבעות? "הכל בזמנו" לכבוד סיום של סבב השני בלימוד "חוג ללימוד  התורה כולה, חדרה" שבת בראשית ה'שתנ"ג בעניין "שמחת-תורה&...

  בס"ד       פרשת "נשא" האם רוח-קינא הגורם לסוטה, או האם השאנה גורמת לסוטה, או בכלל מפני אהבה? לכבוד יום הזיכרון של אמי מורתי, צפורה ז"ל בת ר' שמריה'  ו...

מדוע סופרים את העמר מיום שני שלפסח ולא מיום הראשון? 'וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את-עמר התנופה, שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום, והקרבתם  מנחה חדש...

מדוע נקרא יום הראשון של פסח 'שבת' כתוב בפרשת 'אמר',  בנוגע ראש השנה, '...בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון...' (ויקרא פרק כ'ג, פסוקכ'ד). בנוגע סוכות כתוב, '... ביום הראשון שבתון.....

 יום העצמאות מרומז בתורה - גם התאריך הי אייר אף שנת הכרזה של המדינה, שנת התש"ח. איפה? בפרשת חיי שרהת בקטע שאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה: Normal 0 M...

 פרשת תזריע 'מילה ביום השמיני'             'וביום השמיני ימול בשר ערלתו'(ויקרא י'ב : ג') סיבות רבות מדוע לעשות ברית מילה לילד זכר דוקא ביום ה...

פרשת 'בחֻקֹתי' סודר ע"י מנהלי האתר.   מה משמעיות היפוך סדר האבות?             כתוב בתורה: 'וזכרתי את-בריתי יעקוב, ואף את-בריתי יצחק...

מידע אישי

13 חידושים
3 תגובות
71 נקודות
שם: חדרה
גמלאי לומד מתבונן כותב חידושים על התורה מזוית אחרת מפיץ חידושים עד כמה שאפשר
תאריך הרשמה: 4/18/2010