chiddush logo

בן כמה פרעה כאשר עשה משתה לחגוג את יום הולדתו?

נכתב על ידי shimsar, 24/11/2010

 בן כמה פרעה כאשר עשה משתה לחגוג את יום הולדתו?

                "ויוסף בן-שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים," (בראשית מ"א : מ"ו)

נניח שפרעה היה יותר מבוגר מיוסף. השאלה היא, בכמה? קיימים רמזים בתורה שבכתב ובתלמוד. אנחנו צריכים למצאו ולשלב ביניהם כדי להגיע לתשובה.

                פרשת "וישב" מסתיימת בעניין: "ויהי ביום השלישי יום הולדת את-פרעה ויעש משתה לכל עבדיו, וישא את-ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו". (בראשית מ' : כ').

           כדי לתרץ את הקושיא, נפנה לתלמוד בבלי, (תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קנ"ב : א') ושם כתוב: א"ל שמואל לרב יהודה, שיננה שרי שקיך ועייל לדמך, עד ארבעין שנין מיכלא מעלי מכאן ואילך משתי מעלי.  (אמר שמואל לרב יהודה, חכם משונן, פתח פיך ותן אוכלך להיכנס, עד גיל ארבעים האוכל העיקר ולאחר מכן השתייה העיקר). פרעה חגג מן-הסתם את יום הולדתו הארבעים.

              כי המקרא בתורה ממשיך:

  "וישב את שר המשקים על-משקהו ויתן הכוס על-כף פרעה: ואת שר האפים תלה, כאשר פתר להם יוסף" (בראשית מ' : כ"א)

כיון מכאן והילך, לפי דברי שמואל בגמרא: כשמילאו ארבעים שנה, היין יותר חשוב לפרעה מאשר המאפה, לכן תלה את שר האופים והשיב את שר המשקים על כנו ועשה משתה לכל עבדיו...  

עוד דבר הנוגע לחשיבות של גיל ארבעים כנקודה ביציבות נפשית בחיי האדם שמצאתי בספר "ימי שנותינו" (מאת הרב יוסף טיקוצקי, עמוד קנ"ג)

 וזה לשונו: "אני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם. גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס, ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה, כמו שכתוב בן ארבעים לבינה. (אבות פרק ה' משנה כ"ב)

 הסוד מכונה בשם שתייה – "נכנס יין יצא סוד", שבגימטריא סוד שווה 70 = יין, והלימוד בתלמוד נקרא אכילה, כמו שכתוב לכו לחמו בלחמי, וזהו שאמר עד ארבעים שנין מיכלי, מעלי לימוד בגמרא, פוסקים ותנ"ך מכאן ואילך משתייה מעלי בסוד.

וכן יש להבין שלא רק לחכמי ישראל הבסיס הוא מזון (תורה, תלמוד והלכות מודמים לאוכל) עד גיל ארבעים, ולאחר כן שתיית יין (סוד) העיקר. היות ופרעה ראה שפותרי חלומותיו המצריים דברו דברי שתויות, אבל פתרונו של יוסף התקבל על הדעת. הוא (פרעה) הבין בסוד העניין כי עבר כבר את גיל ארבעים.

בעצם פרעה הגיע לגיל ארבעים-ושתיים כאשר, כמו שכתוב בתורה: "ויוסף בן-שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים," (בראשית מ"א : מ"ו).

לכן פרעה היה יותר מבוגר מיוסף בשתיים-עשרה שנה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה