chiddush logo

מדוע נקרא יום ראשון של פסח 'שבת'?

נכתב על ידי shimsar, 2/5/2010

מדוע נקרא יום הראשון של פסח 'שבת'

כתוב בפרשת 'אמר',  בנוגע ראש השנה, '...בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון...' (ויקרא פרק כ'ג, פסוקכ'ד). בנוגע סוכות כתוב, '... ביום הראשון שבתון...' (ויקרא פרק כ'ג, פסוק ל'ט) ובהמשך, 'וביוםהשמיני שבתון.' (ויקרא פרק כ'ג פסוק ל'ט)

מדוע בנוגע יום הראשון של חג המצות כתוב 'וספרתם לכם ממחרת השבת...'(ויקרא פרק כ'ג פסוק ט'ו)

בהמשך, בעניין ספירת העמר כתוב,  '... שבע שבתות תמימות תהיינה.' (ויקרא כ'ג פסוק ט'ו), , לפי הפסק הבא, 'עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום, ...' (ויקרא כ'ג פסוקט'ז). חמשים בכתיב חסר – עד חמישים ולא בכלל) כלומר ארבעים-ותשע ימים תמימים.

לכן יש לשאול מדוע נקרא יום הראשון של פסח 'שבת'? האם יום הראשון של פסח פחות קדוש מיתר ימי המועדים?

            אלא לפי דעתי ובנוגע מהשכתוב 'ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא-קדש כל-מלאכה לא תעשו, שבת הוִא לי*וה בכל מושבתיכם'., (ויקרא פרק כ'ג פסוק ג') יש להבין כי כיון שמכל המועדים ליום הכיפורים קדושה יתרה מעל יתר המועדים יום הכיפורים נקרא שבת שבתון,יום הכיפורים הוא שבת של ה-שבתונים.

          אבל זה עדיין אינו עונה על השאלה, מדוע נקרא יום הראשון של פסח'שבת'?

            שבת בראשית נקרא שבת מפני שכך נקרא על ידי הקב'ה בכבודו ומעצמו לאחר ששת ימי בראשית. אנו בני ישראל חוגגים את המודים בגלל מה שכתוב בתורה, 'אלה מועדי י*וה מקראי קדש אשר תקראו אֹתם במועדם.' (ויקראפרק כ'ג פסוק ד,) מקובל בין המפרשים לומר: אל תקראו אֹתם אלא אתֶם. ניתן רשות לבני ישראל. בעצם לא רשות אלא מצווים בני ישראל לקבוע מתי יחול ראשי חדשים, ולפי תאריכי ראשי החדשים, בני ישראל קובעים את תאריכי החגים. לכן המועדים נקראים שבתון, פרט ליום הראשון של פסח. ומדוע?

דעתי היא, כי כאשר בני ישראל היו עדיין במצרים,לא נקבע אותו ראש חדש ניסן, אלא על ידי הקב'ה בלבד. לכן נקרא שבת ולא שבתון.

                                                                          שמואל שמשוני

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה