chiddush logo
נכתב על ידי mose67, 27/4/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                                     רמזי דינה

ל כא ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה אומר רש''ידנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות והתפללה עליו ונהפך לנקבה ע''כ

וי''ל שנרמז 1) ההפרש בין זכר לנקבה יוצא גימט' דינה (עה''כ) 2) ואחר ילדה בת אותיות רחל הדואבת (שתפילת לאה למנוע מרחל דאבון לב) 3)שמה דינה גימט' כא' שפחה, 4)בתיב''ע עה''פ שלאה היתה מעוברת ביוסף ורחל בדינה והתפילה פעלה שיוחלפו במעיהם ע''כ וי''ל שנרמז,יוסף (עה''כ) גימט' נקבה,5)נהפך (עה''כ) גימט'

יוסף 6)דינה ר''ת היה יוסף נהיתה דינה, 7)דינה יוסף גימט' יחליפו אמם,8)הפסוק שאח''ז ויזכר א-לקים את רחל י''ל גם שה' נתן לה את הזכר -יוסף -שאצל לאה,

9)דינה נשאת לאיוב (ב''ב ט''ו ע''ב) וי''ל שנרמז ''ילדה בת ותקרא את'' ר''ת איוב

ומסיימים בטוב,

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (28/4/2010)
חידוש יפה,ישר כוח!
ציורים לפרשת שבוע