chiddush logo

elico

כל החידושים של elico | כל התגובות של elico

 פרשת בלעם והאתון   מה דעתכם  האם זה במציאות כפשוטו  או אליגוריה מראה נבואי לדעתי בפשוטו  ויפתח השם את פי האתון,   ותרא האתון את מלאך השם ישמ הרבה כלים להקב"ה לה...

בס"ד לרפואת רעות בת יעל אל נא רפא נא לה     ויצעק משה אל ה לאמר אל נא רפא נא לה משה צועק אל השם בכל גופו ובכל פנימיותו הכיצד  אדם נענש בסיבתי  האיש העניו מכל אדם שמוחל לכל אדם...

 בס"ד והאספסוף   לכאורה מילת גנאי אלא שבתורה אין בטויי גנאי ובכן אספסוף מורכבת משתי מילם      אסף   סוף     והפירוש כיון בני...

 בס"ד     יש לי שאלה מי מנע מאהרן להביא קורבן כנשיאים שאומרים המפרשים חלשה דעתו ולכן השם אמר לו שלך גדול משל כולם? החלק הראשון של פרשת בהעלותך עדיין קשה מאוד לא ברור לדעתי וכל ההסב...

 בס"ד פרשת במדבר לכאורה משעממת מדברים מספרים של כל שבט כך וכך ודברים חוזרים ונשנים. אולם לא כך פרשה זו היא יותר משירה מלהיבה ועמוקה בקיצור מתוקה מדבש   אציג בצורת שאלה   איך יד...

פרשת במדבר  פותחת ....... שאו את ראש עדת בני ישראל      וברור שפירושו הוא למנות את עם ישראל למשפחות   לפי שבטים מדוע התורה בוחרת בלשון " שאו את ראש....ול...

 נותני על שני השעירים גורלות אחד לשם ואחד לעזאזל על פי גורל(על פי החלטת השם) למרות שהשעירים נראים אותו דבר אבל בפנים אף אחד לא רואה כך בבני אדם אותו לבוש אותם מצוות אותם תהליכים וכו אחד הוא ל...

בס"ד כיון שהנני כהן שעולה לדוכן  נהגתי להגביה ידי בנפרד עם המרווחים הידועים בין האצבעות עד לאותו שבת ששמעתי את הרב שבתי סבטו על הפרשה שכתוב" וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם " כתוב ידו ב...

 שלום לכולםיש לי שאלה למה לגבי קורבן החטאת כתוב ויקרבו בני אטהרון את הדם אליוולגבי קורבן העולה כתוב  וימצאו בני אהרון אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב

 פרשת שמיני מותם של נדב ואביהוא  הטרגדיה של אהרון ביום שהקב"ה מתגלה לעם ישראל לי זה ברור   (לפי הרשב"ם) שהאש ששרפה את בני אהרון אח"כ אכלה את קורבנות המזבח כלומר מותם של הצדיקים ש...

תודה ענקית לעורכי האתר לכל אוהבי התורה אנא קיראו היטב בתחילה בלי מפרשים את הפרשה שנו שלשו ומן השמים ירדו עליכם ים של חדושים אם שמתם לב לפרשת ויקרא לגבי העולה כתוב אם מן הצאן קורבנו מן הכשבים או מן ה...

 פרשת ויקרא נושא החטאות והחיוב השונה מצביע על הבחנה שהתורה עושה בין החוטאים נניח שכולם חוטאים בזריעה בשבת בשוגג הכהן הגדול מביא פר, מזה על פרוכת הקודש, ועל מזבח הקטורת הציבור מביא פר, מזה פני...

 בבראשית ביום השביעי כתוב ויכולו השמים והארץ  וכו ומסתיים כי בו שבת מכל מלאכתו  אשר ברא אלוקים לעשות ארבע מילים  אלו מיותרות כיון שאם רוצים להדגיש שעלינו לשבות בגלל שאלוקים שבת ,למ...

 פרשת כי תשא על חטא העגל עומד משה ואומר מי לה' אלי מתאספים כל בני לוי וכולם שואלים איפה שאר השבטים האם הם לא לה' חס ושלום כולנו קשורים ומחוברים לאדון כל היקום אלא בגלל חטא העגל ,מציאות ישראל הש...

מידע אישי

14 חידושים
24 תגובות
118 נקודות
שם: אלישע
אוהב תורה
תאריך הרשמה: 3/12/2010