chiddush logo

מות נדב ואביהוא (5 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי elico, 6/4/2010

 פרשת שמיני מותם של נדב ואביהוא  הטרגדיה של אהרון ביום שהקב"ה מתגלה לעם ישראל

לי זה ברור   (לפי הרשב"ם) שהאש ששרפה את בני אהרון אח"כ אכלה את קורבנות המזבח

כלומר מותם של הצדיקים שהיא כפרה על הכלל היא הגורמת לגילוי שכינה

וזה מוכרח

וזה גילוי בחירתו של הכהן הגדול במסירות נפש על העם ועל השם יתברך

וזה לאורך ההיסטוריה המעטים המצילים את הרבים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (5)
DL2000 (13/5/2010)
מעניין
breslev2u (17/4/2010)
על שום מה מתו נדב ואביהוא? אומר על כך המדרש: על שום שלא נשאו נשים.
ואם כך, כיצד מתיישבים דברי המדרש עם הכתוב המפורש בתורה, שנדב ואביהוא נענשו על שהקריבו אש זרה לפני ה’?
סיפור המעשה הבא מתרץ את הדברים בדרך החריפות:
מחלה אנושה פקדה את הצדיק רבי דוד’ל מזבלטוב (בנו של רבי מנחם מנדל מקוסוב). כה חמורה היתה המחלה, עד כי טובי הרופאים, שהוזעקו אל מיטתו, אמרו נואש לחייו.
ואולם, לא הכל הסכימו עם דברי הרופאים: אשתו של הצדיק, הרבנית פסיה לאה בת האדמו"ר מסאסוב, סירבה להשלים עם הדברים. היא ישבה ליד מיטת חליו של הרבי ולא חדלה להתפלל, להתחנן ולשפוך דמעות. "אנא ה’, חוס נא על בעלי הצדיק ושלח לו במהרה רפואה שלמה!" התחננה.
תפילותיה של האשה הצדקנית בקעו רקיעים, ולמרות תחזיתם הקודרת של הרופאים חלה הטבה במצבו של החולה, ומקץ זמן לא רב החלים רבי דוד’ל כליל ושב להנהיג את עדת חסידיו.
רבי דוד’ל לא שכח לה, לאשתו הרבנית, את המסירות שגילתה בימי חוליו. ופעם, בהיותו במחי
(להמשך התגובה לחץ כאן )

elico (11/4/2010)
אני רוצה להוסיף
הדברים כתובים ברשב"ם
אולם הפסוק המופיע אחר כך
הוא אשר דיבר השם בקרובי אקדש......(נדב ואביהוא)...ועל פני כל העם אכבד באכילת הקורבנותץ
elico (7/4/2010)
לא במילים שלך
אלא השגים גדולים של עם ישראל עוברים דרך הרבה דמעות
וזה בגלל חטא העגל
מה אם רעיון הקרבנות המכפרים
מיתת צדיקים המכפרת
דביר (7/4/2010)
האם אתה מתכוון שחייב להיות אסון למען דבר טוב?