chiddush logo
נכתב על ידי יוסף, 3/4/2010

 בס"ד

בקריאה של חוה"מ הלקוחה מפרשת כי תשא כתוב : "כי את מזבחותם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון" ונשאלת שאלה תחבירית מדוע מצבות ומזבחות הם שלהם לעומת אשרים שמיוחסים לו?
ניתן גם להשוות לפס' בפרשת ראה (דברים י"ב ג') "ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש..."

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
elico (6/4/2010)
אשרה הוא העץ הנטע ליד המזבח
לכן כתוב מזבחותם של עובדי ע"ז ואילו האשרה הקשורה למזבח כתוב להכרית הכונה לכרות את העץ
והתורה מדגישה רק העץ של המזבח הקשור לע"ז ולא עץ סתם אפילו שהוא ליד המזבח