chiddush logo

יגאל מלכיאל

כל החידושים של יגאל מלכיאל | כל התגובות של יגאל מלכיאל

 "הבה נתחכמה  לו" הקב"ה מעניש את הרשעים כפליים ומשלם לבניו אוהביו כפליים בליל הסדר נ-      נטילת ידיים  נטילת ידיים לטיבול ונטילת ידיים לסעודה&...

 מדוע יצא עמלק מאליפז?אליפז יוצא בשליחות אביו עשיו להרוג את יעקב . כאשר פוגש אליפז את יעקב ורוצה להרוג אותו אומר לו יעקב "עני חשוב כמת " ומשאיר את יעקב ללא כל לבוש וממון ומשאיר את יעקב ...

 מהיכן לימדה התורה שאין לבשל כל סוג בשר עם חלב בהמה אחרת?(הרב יגאל מלכיאל) עיין ברשב"ם שמות כג, יט. שפירש כי דרך העזים ללדת שני גדיים ביחד, ואחד מהם היו שוחטים, ורוב חלב היה בעזים, ...

 בֹּארוֹת או  בֹּארֹת  -  הרב יוסף מימון  צפת שבת שעברה קראנו את תוכחת ירמיה בשם ה' 'מַה מָּצְאוּ אֲבוֹתֵיכֶם בִּי עָוֶל כִּי רָחֲקוּ מֵעָלָי', בתוך התוכחה הנביא ממשיל א...

 דרוש לפרשת חקת  - הרב יוסף מימון  צפת הנה מפורסם הדבר שמצוות פרה אדומה היא מחקות התורה שאין בידינו להבינה, ולא רק עצם המצווה אינו מובן, מהי ההבנה בזה שדווקא פרה תטהר ודווקא אדומה...

מדרש תלפיות עמוד מא :איתא בספר מזבח יעקב דף  י״ח ע״ש:"משם האר״י הקדוש ז״ל שאשר (בן יעקב) היה עוסק בתורה ובמשנה יותר מהחייב.  ולאחר פטירתו של אדם כשדנין אותו בגיהנם קורא לכל שב...

   כיצד מתנהל הדין בבית של מעלה    רבי מאיר למד תורה מ"אחר" (אלישע בן אבויה) התפקר ויצא     "בית דין של מטה" – חכמי התלמוד. &q...

 בס"ד  אלה מסעי בני ישראל -  "מסע הנשמה" אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם:  בְּיַד-מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן : ו...

בס"ד   דרשה על ראשי שמות פרשיות התורה  -  מכתבי ידו של המקובל הרב דוד שרגא  זיע"א הובא ע"י בנו  הרה"ג ראב"ד ירושלים ברוך שרגא שליט"א ...

"ושם בת אשר שרח"לפי שהייתה בחיים מנאה כאן לשון רש"י .אונקלוס תרגם "ושום בת אשר שרח "נתכוון בזה לומר כי הייתה בת יורשת נחלה ולכך הזכירה הכתוב בכאן כאשר הזכיר בנות צלפחד ותכנס ב...

 "ואלה שמות בני ישראל....ראובן שמעון ... " על פסוק זה הפותח את ספר שמות אומר המדרש רבה: " על שם גאולת ישראל נזכרו כאן השבטים שבשמם נרמזה הגאולה. להלן אפרט רמזים אילו: ראובן=...

שמו של משה רבנו מוזכר בהגדה של פסח במפורש ובדרך רמז  "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - מפורש   נרצה  גימטריה משה    -   ברמז  עקיבא בן יוסף גימטריה...

  שמות העיר ירושלים    אבן מעמסהאוהאפרתהאריאלארמוןאשת נעוריםבית- קלבית השלום, עיר השלוםבית תפילהבמות נחלהבעולהבעל המוןברית אלבשןבת ירושליםבתולהגבעת הלבונהגולהגיא היונים...

 "תניא, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר: תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין  חכמה ניתווספת  בהם, שנאמר: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה". ו עמי הארץ, כל זמן שמזקינין...

  בס"ד לקט פרושים על סדר "קדש ורחץ" ערך יגאל מלכיאל   "דיינו"  הרמז  קדש ...

מידע אישי

17 חידושים
0 תגובות
85 נקודות
שם: יגאל מלכיאל
חוקר ספרי קודש
תאריך הרשמה: 6/8/2016