chiddush logo

שמות השבטים- רמז לגאולה (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי יגאל מלכיאל, 19/6/2019

 "ואלה שמות בני ישראל....ראובן שמעון ... " על פסוק זה הפותח את ספר שמות אומר המדרש רבה: " על שם גאולת ישראל נזכרו כאן השבטים שבשמם נרמזה הגאולה. להלן אפרט רמזים אילו: 


ראובן= ראה ראיתי את עני עמי. 

שמעון= וישמע אלוקים את נאקתם. 

לוי= הקב"ה התחבר לעם ישראל מתוך הסנה לקיים מה שנאמר: "עימו אנכי בצרה" 

יהודה= על שם שהודו לקב"ה. 

יששכר= נתן הקב"ה לישראל כשכר שעבודם את ביזת מצרים ואת ביזת הים כדי לקיים את הבטחתו להם: ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". 

זבולון= בנית בית המקדש שנאמר: "בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים" 

בנימין= על שם ימינך ד' נאדרי בכח". 

דן= על שם "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
 
נפתלי= על שם התורה ומצוות שניתנו לישראל שהם מתוקים מדבש ומנופת צופים. 

גד= על שם המן שעליו נאמר כזרע גד לבן. 

אשר= לפי הפסוק: "ואשרו אתכם כל הגויים כי תהיו ארץ חפץ" 

יוסף=שעתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את ישראל כשם שגאלם ממצרים שנאמר: "והיה ביום ההוא יוסיף ה' ידו על הגויים"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
ororen (21/6/2019)
לוי = מלשון מְלַוֶּה
dvir45 (20/6/2019)
לא הבנתי כל כך את הרמז ב-לוי, אשמח שתפרט
ציורים לפרשת שבוע