chiddush logo

מנדל

כל החידושים של מנדל | כל התגובות של מנדל

  כאשר בא אדם לשכנע את חברו לבחור בדרך מסוימת , אם הוא רוצה שחברו יקשיב לו הוא צריך להוכיח לו שהדרך שאותה הוא מציע היא הנכונה והטובה , וכמובן שאין גדול כבעל ניסיון , ואם משכנעו לבחור בדרך שהוא ע...

  החיים בעולם הזה מזמנים לאדם פעמים רבות ניסיונות בעניינים שונים. בעצם, כל רגע, כל אירוע שהאדם חווה- זה ניסיון. הניסיון יכול להיות בעצם האמונה בהקב"ה , אך גם במידותיו של האדם , כיצד ינהג בא...

  ארץ ישראל אינה כארץ מצרים, היא איננה כשאר הארצות: "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם..." (דברים יא) בארץ מצרים היה צורך להביא מים מהנילוס ולעמול קשה, אך ב...

  "והיה עקב תשמעון...". פרשת עקב מתארת את ההשלכות על קיום מצוות התורה- "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך והרבך... ברוך תהיה מכל העמים... והסיר ה...

  בספר הכוזרי בתחילת מאמר ראשון פונה מלך כוזר אל היהודי ומבקש ממנו לשאול על אמונתו. ועונה לו היהודי: 'אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בנ"י ישראל באותות ובמופתים ממצרים... ו...

  בברכתו של משה רבנו לשבט גד נמצאות כל אותיות הא"ב, בגלל שבנחלתו של גד נקבר משה רבנו (גמרא סוטא י"ג:) שקיים את התורה כולה מאל"ף עד תי"ו ולכן גם בברכתו יש את כל האותיות. ובברכ...

 "..אשר עשה משה לעיני כל ישראל"-"בראשית ברא.." העולם נברא על ידי התורה שהרי התורה קדמה לעולם,הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם. אבל "והארץ היתה תוהו ובוהו", עד אש...

 לאחר ההתעלות שהגענו אליה ביום הכיפורים צריכים אנו להוריד את העליונות הזאת אל חיי העולם הזה בהדרגתיות וזאת מטרתו של חג הסוכות. ולכן התורה אומרת לנו שהמצווה הקיימת בשמיני עצרת היא השמחה. "ושמ...

   התורה מצווה אותנו ליטול את ארבעת המינים בחג הסוכות. והנה השנה חל יום טוב ראשון בשבת וגזרו חכמים שאין נוטלים לולב. מה יש בשבת שיכול 'לכסות' על עניינו של הלולב? אומר מדרש רבא שארבעת המינים...

  "שמחתי מתוך יראתי" (אליהו רבא). מקשה ספר העיקרים,הרי עיקר עבודת ה' היא ביראה ואיך כתוב להיפך "אשר לא עבדת...בשמחה" (דברים כ"ח),והלא יראה ופחד הם דברים הפוכים משמחה! וע...

   אומר הזוהר על הפסוק הזה לשון של התכנסות-'כנופיא'. חג סוכות כידוע הוא חג האסיף שבו בני ישראל מתאספים ומתכנסים יחד. כינוסם של ישראל צריך להיות לשם שמים שכדי שבאמת יחול שם שמים על הסוכה ולכ...

   "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה..על לבבך.." (דברים ו'). אומרים חז"ל 'בכל לבבך'-שצריך לעבוד את הקב"ה בשני היצרים וזה כנגד ראש השנה ו...

  עניינה של מצוות סוכה היא לצאת מדירת הקבע ולחסות בצילו של הקב"ה,ובביתו של הקב"ה אנחנו כמו אורחים-"ביום השמיני שלח את האורחים" (מלכים א' פרק ח')-והדין הוא שבעל הבית צריך ללוו...

  בשמיני עצרת מתחילים להזכיר את הגשמים ולומר בתפילת העמידה 'מוריד הגשם'. נקדים ונאמר שזמן חלותם של חגי ישראל במעגל השנה אינו מקרי. דהיינו זה שפסח יוצא בתקופת האביב ושבועות בזמן הקציר וחג סוכות ...

  התחלנו את השנה ביום הדין, בראש השנה. לאחר עשרת ימי תשובה הגענו ליום של התעלות ורוממות רוחנית בעבודת יום הכיפורים. מיד לאחר היום הקדוש התחלנו בבניית הסוכה ובמצוות ארבעת המינים ובמשך כל השבוע הא...

מידע אישי

75 חידושים
2 תגובות
380 נקודות
שם: צביקה מנדל
מחנך בישיבה תיכונית
מין: גבר
תאריך הרשמה: 7/28/2010