chiddush logo

המשך סיום התורה לתחילתה.

נכתב על ידי מנדל, 20/9/2010

 "..אשר עשה משה לעיני כל ישראל"-"בראשית ברא.." העולם נברא על ידי התורה שהרי התורה קדמה לעולם,הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם. אבל "והארץ היתה תוהו ובוהו", עד אשר באו בני ישראל ועשו 'סדר' בעולם על ידי האותות והמופתים שעשה משה 'לעיני כל ישראל' והוריד את התורה לבני ישראל והוציא מן הכח אל הפועל את הידיעה כי "בראשית ברא". כי גם אם ידעו עד עכשיו שהקב"ה ברא את העולם עדיין לא ידעו האם הוא מנהיג את העולם וכיצד, ואת זאת ידעו על ידי התורה שהוריד משה לבני ישראל-"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים.." ומאחר שבני ישראל הם עדים על הקב"ה שברא את העולם-אם כן בודאי ראו את הקב"ה בורא את העולם. וישראל ראו זאת בזמן קבלת התורה ולכן יכולים להיות עדים. "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"-ויש שתי בחינות של התורה. הצד הראשון הוא שהתורה ירושה לנו מאבותינו,היא גנוזה בנפשות בני ישראל,שהרי האבות קיימו את התורה קודם שניתנה לנו. והצד השני הוא שעל ידי התורה שצוה לנו משה זוכים להגיע ולמצוא את התורה הגנוזה בנפשותינו. וזאת התורה שצוה לנו משה, שעל ידי תרי"ג המצוות והפרשיות זוכים למצוא את התורה הגנוזה בנו שהיא "מורשה קהילת יעקב". כמו שכתוב 'נר מצווה ותורה אור'-שהמצוות הינם נרות לאור התורה שהרי אי אפשר לאחוז את האור עצמו אלא רק את הנר, כך על ידי המצוות יכולים להידבק באור התורה. ואת העניין הזה הוציא משה רבנו מן הכח אל הפועל,להגיע אל הקב"ה בורא העולם, אל אור התורה, על ידי המצוות וכו'. וזה עניינו של הקשר בין האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל לבין "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ".                          (עפ"י שפת אמת).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה