chiddush logo
נכתב על ידי יגאלגר, 12/10/2014

 בה"י


ביום ב' דראש השנה קראנו את פרשת העקידה .

לקראת סיומה אומר הכתוב " וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל, אחר נאחז בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל 
ויעלהו לעולה תחת בנו" .

שאלתי :  אברהם רואה איל  שכנראה ברח למישהו , אנחנו יודעים מה המרחק בין מקום העקידה , הר הבית, לישוב הקרוב שהוא שלם שמלכה מלכיצדק, איל זו בהמה ביתית הזכר שבעיזים . לא ברור על סמך מה אברהם במקום לעשות השבת אבידה , מעלהו לעולה .

האם מי  מן הקוראים ראה שאלה זו  במקום כלשהו ?  א"כ מה התשובה .

תודה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (3)
יגאלגר (1/2/2015)
לענ"ד
בפסוק זה יש מספר מילים מיותרות לכאורה.
מה חסר אם הפסוק היה מופיע " וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל , אחר נאחז בסבך בקרניו ------ ויעלהו לעולה תחת בנו ".
מה מוסיפות המילים " וילך אברהם " וכי להיכן הלך ?
" ויקח את האיל " מה זו הקיחה הזו ?
נראה לי שזה בא לאמר שאכן אברהם לא העלה את האיל לעולה עד שביצע "קיחה" במובן קנין [קיחה קיחה משדה עפרון] בכסף , וכדי לעשות זאת אכן ה ל ך אברהם "וילך אברהם" חיפש את בעל האיל ורק אז העלהו לקרבן .
כל זה ברא ללמדנו כי גם כאשר נמצאים בעולמות עליונים אין זכות לפגוע ברכוש הזולת .
יעקבח1 (13/10/2014)
לעניות דעתי הספורנו בפסוק יג עונה על שאלתך " והנה איל אחר נאחז בסבך- ובזה הבין שנזדמן לו האיל ברצון האל ושלא היה שום חשש של גזל כיון שראה שלא היה שם איל קודם לכן ואחר זה תכף ראה זה האיל נאחז בסבך".
יניב (12/10/2014)
קודם כל ע"פ חז"ל האייל היה מוכן מששת ימי בראשית (רש"י מביא זאת במקום) ככה היה מיוחד ומימלא אברהם הבין שאינו אייל של מישהו. אולם ע"פ הפשט כיון שאין בו סימנים אז מה יעזור שילך לעיר, אין הוכחה על האייל בכדי להחזירו, ואולי אף היה במרחק כזה גדול שסתם חיה בייתית היתה מתה, שכן היה ברור לו שבעליו התייאשו.