chiddush logo

לזכות לאלפי תעניות בקלות !!!!!!

נכתב על ידי DL2000, 20/11/2014

 תחליף לתעניות וצומות

1. כותב הרמח"ל: ישנם אנשים המכפרים 
על עוונותיהם בצומות ומקוואות קרים, "אם 
תכבוש כעסך הלא טוב מ-1000 תעניות!".
2. כותב ה'טהרת קודש': "המקפיד לענות 
'אמן יהא שמיה רבא' כדת וכהלכה, "בטוח 
אני בשמו הגדול והנורא בלי ספק שיהא לו 
תיקון נפש גמור יותר מכמה אלפי תעניות".
3. אומר ה'מדרש תנחומא': "העמל וטורח 
להכנת הבית והמאכלים לכבוד שבת קודש –
חשוב הדבר ועדיף יותר מ- 1000 תעניות!".
4. כותב הגאון מווילנא באגרתו: "אדם החוסם 
את פיו מדיבורי לשון הרע על הזולת – הקב"ה 
מכפר לו על כל עוונותיו – "וזהו יותר מכל 
התעניתים והסיגופים"!. 
5. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין: האוכל 
מסעודת פדיון הבן – שווה במעלתו ל 84
תעניות".
6. כותב הרמח"ל בשם האר"י הקדוש: מעלתו 
של אדם השומע חרפתו ושותק – גדולה יותר 
ממעלתו של אדם אשר צם 1000 תעניות!.
7. כותב ר' חיים פלאג'י: כל המקפיד לומר 
'שירת הים' בשמחה ובניגון – נמחלו עוונותיו!
 - מתוך 'עצה ותושיה' 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה